Tỉnh bang British Columbia mời 62 ứng viên nhập cư theo Chương trình Tech Pilots

Thư mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh đã được cấp cho các nhân viên công nghệ nước ngoài và sinh viên quốc tế thông qua BC PNP.

Tỉnh British Columbia đã ban hành 62 lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh cho các ứng cử viên BC PNP Tech Pilot vào ngày 21 tháng 7.
BC PNP Tech Pilot là một lộ trình nhập cư nhanh chóng cho các nhân viên công nghệ có nhu cầu và sinh viên quốc tế.
Tất cả các ứng cử viên Tech Pilot được mời bởi Chương trình Đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) được yêu cầu phải có một lời mời làm việc trong thời gian ít nhất một năm (365 ngày) trong một trong những nghề nghiệp theo yêu cầu thí điểm.
Lễ bốc thăm ngày 21 tháng 7 đã thấy những lời mời phát hành cho các ứng cử viên trong các hạng mục Công nhân lành nghề và Tốt nghiệp Quốc tế của Express Entry BC (EEBC) và các luồng Nhập cư Kỹ năng.
Các ứng cử viên được chọn trong tất cả các hạng mục phụ cần điểm tối thiểu là 80 tỉnh.
Các ứng cử viên đăng ký theo danh mục Express Entry BC sẽ được thưởng thêm 600 điểm cho Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) nếu đơn xin đề cử cấp tỉnh của họ được chấp thuận. Những điểm này đảm bảo có hiệu quả Lời mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân Canada tại lễ bốc thăm Express Express sau đó của liên bang.
Các ứng cử viên còn lại được mời trong các hạng mục Nhập cư Kỹ năng sẽ có đơn xin thường trú Canada được xử lý trực tiếp bởi Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sau khi đề cử cấp tỉnh được cấp bởi British Columbia.
Bất kỳ cá nhân nào muốn nhập cư vào British Columbia thông qua các danh mục BC PNP phải bắt đầu quá trình bằng cách tạo hồ sơ trực tuyến BC PNP trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ những ứng viên thuộc nhóm Công nhân lành nghề, Cấp nhập cảnh và Bán chuyên nghiệp và các loại Tốt nghiệp Quốc tế mới được yêu cầu đăng ký vào Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng BC PNP (SIRS) để đạt điểm.
Liên hệ Hotline: 0909348899 để được tư vấn chi tiết về các Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề

Số liệu thí điểm mới nhất của BC PNP Tech

 

Tỉnh đã tổ chức 15 cuộc rút thăm công nghệ vào năm 2020, bao gồm cả lần này, với hơn 1.500 người nhận được đề cử của tỉnh cho đến nay.
Dữ liệu gần đây cho thấy năm ngoái là một năm lớn đối với B.C. nhập cư về mặt người đăng ký, người được đề cử và Tech Pilot.
Số lượng đề cử của Tech Pilot là 1.509 trong năm 2019, tăng 33% so với năm 2018. Các đề cử của Tech Pilot chiếm 23% trong tất cả các đề cử, tăng từ 17% trong năm 2018.
Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia từ ra mắt năm 2017 và dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2021.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng B.C. tiếp tục mời công nhân nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp trong các ngành nghề phi công nghệ.
 
Liên hệ Hotline: 0909348899 để được tư vấn chi tiết về các Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và gia đình đến khi hoàn thành ước mơ tại Canada, với đội ngũ nhân viên dày kinh nghiệm Ally tự tin bạn không còn có giấc mơ Định cư Canada nửa mà hoàn toàn sẽ là sự thật.
Ally – To The World With You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *