8 loại LMIA mà bạn cần biết

8 loại LMIA mà bạn cần biết

Nhà tuyển dụng lao động Canada có thể đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) để thuê một lao động nước ngoài theo 8 diện chính. Việc chọn đúng loại LMIA là vô cùng quan trọng. Trên thực tế, điều này sẽ xác định các yêu cầu cần phải đáp ứng, bao gồm tư cách của một nhà tuyển dụng, quảng cáo tuyển dụng và những mẫu đơn nào cần hoàn thành.

8 loại LMIA 

LMIA lương thấp – Low Wage LMIA

Đây là loại LMIA được áp dụng nếu mức lương trả cho người lao động nước ngoài thấp hơn mức lương trung bình theo giờ của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. 

LMIA lương cao – High Wage LMIA

Đây là loại LMIA được áp dụng nếu mức lương trả cho một người lao động tạm thời bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình theo giờ của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. 

LMIA cho người lao động trong ngành Nông nghiệp – LMIA for Agricultural Workers

LMIA này dùng để thuê mướn lao động phổ thông nước ngoài làm việc trong ngành nông nghiệp.

LMIA cho người lao động nông nghiệp thời vụ – LMIA for Seasonal Agricultural Workers

LMIA này dùng để thuê lao động phổ thông của các quốc gia đã được phê duyệt để làm việc thời vụ trong ngành nông nghiệp.

LMIA hỗ trợ Đơn xin Thị thực Thường trú (PR) – LMIA to Support a Permanent Residency (PR) Visa Application

Giống như tên gọi của chính nó, loại LMIA này dùng để hỗ trợ cho đơn xin cấp PR (thẻ xanh). Tuy nhiên, đây là loại chỉ dành cho các công việc có mức lương cao thuộc Loại Kỹ năng và Cấp độ A và B trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC).

LMIA mục đích kép – Dual Intent LMIA 

Đây là loại LMIA có hai mục đích: hỗ trợ PR và xin giấy phép lao động cùng một lúc. 

LMIA Diện Dòng nhân tài toàn cầu – LMIA for Global Talent Stream

LMIA theo diện này yêu cầu:

Các công ty ở Canada được chỉ định có thể thuê các công dân nước ngoài làm việc trong các ngành nghề chuyên biệt và cần tay nghề cao.

Hoặc;

Các công ty Canada có thể thuê cho các vị trí có yêu cầu kỹ năng cao được liệt kê trong Danh sách Nghề nghiệp Nhân tài Toàn cầuGlobal Talent Occupations List.

LMIA cho Người chăm sóc tại nhà – LMIA for In-home Caregivers

Người Canada có thể thuê người chăm sóc người nước ngoài để chăm sóc trẻ em, người già hoặc những người có nhu cầu y tế được chứng nhận trong hộ gia đình tư nhân. 

Sự khác biệt giữa LMIA lương cao và lương thấp

8 loại LMIA mà bạn cần biết

Ví dụ, ở Ontario, mức lương trung bình của tỉnh là 23,08 đô la / giờ. Do đó, nếu chủ lao động Canada cung cấp 24 đô la / giờ cho một lao động nước ngoài tạm thời, thì đơn xin chính xác sẽ thuộc dòng lương cao.

Dưới đây là danh sách mức lương trung bình cho tất cả các tỉnh của Canada. 

Mức lương trung bình theo giờ theo tỉnh hoặc vùng lãnh thổ kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 ($/giờ)

 • Alberta – $ 26,67
 • British Columbia – $ 23,98
 • Manitoba – $ 21,00
 • New Brunswick – $ 20,00
 • Newfoundland và Labrador – $ 22,00
 • Lãnh thổ Tây Bắc – $ 34,00
 • Nova Scotia – $ 20,00
 • Nunavut – $ 30,00
 • Ontario – $ 23,08
 • Đảo Hoàng tử Edward – $ 19,49
 • Quebec – $ 22,00
 • Saskatchewan – 24,52 USD
 • Yukon – $ 30,00

Trước khi nộp đơn theo mức lương cao, nhà tuyển dụng sẽ được yêu cầu quảng cáo một công việc trong ít nhất ba nguồn trong bốn tuần liên tiếp. So với đó, mức lương thấp yêu cầu quảng cáo ở ít nhất năm nguồn. 

Đơn đăng ký LMIA phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày bắt đầu quảng cáo và phí xử lý là 1.000 đô la được yêu cầu cho mỗi 1 công nhân. Chỉ những người sử dụng lao động Canada, và không bao giờ là người lao động nước ngoài, mới phải trả phí cho chính phủ để đánh giá.

LMIA hỗ trợ Đơn xin Thị thực Thường trú của Người lao động nước ngoài hoặc “LMIA có mục đích kép”

Người sử dụng lao động có thể cung cấp một công việc toàn thời gian, có thời hạn ít nhất một năm sau khi người lao động nước ngoài nhận được thị thực thường trú nhân thông qua Express Entry.

LMIA để hỗ trợ PR chỉ có thể được cấp cho các công việc thuộc Loại Kỹ năng và Cấp độ A và B trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC). Nếu LMIA của ESDC được cấp (được gọi là lời mời làm việc hợp lệ hoặc việc làm được sắp xếp), thì một ứng viên sẽ được cộng thêm 200 điểm Express Entry – cho lời đề nghị cho một công việc NOC 00 và 50 điểm cho việc làm được sắp xếp trong NOC 0, A hoặc B công việc. Điều này sẽ làm tăng điểm CRS của người lao động trong hệ thống Express Entry và cơ hội nhập cư vào Canada.

Người sử dụng lao động cũng có thể xem xét một LMIA Mục đích kép nếu họ cần nhanh chóng lấp đầy vị trí tuyển dụng nhưng có ý định giữ lại nhân viên đó vĩnh viễn. LMIA này sẽ hỗ trợ công dân nước ngoài xin thị thực thường trú nhân và giấy phép lao động tạm thời. Tuy nhiên, LMIA có mục đích kép yêu cầu thanh toán 1.000 đô la phí xử lý.

Sự khác biệt giữa Diện Nông nghiệp và Chương trình Lao động Nông nghiệp Thời vụ

8 loại LMIA mà bạn cần biết

Điểm giống nhau là theo cả hai chương trình nông nghiệp, người sử dụng lao động chỉ có thể thuê lao động nước ngoài trong các ngành hàng sau : sản phẩm nấm, trái cây, rau (bao gồm cả đóng hộp / chế biến các sản phẩm này, nếu được trồng tại trang trại), nấm, hoa, cây ươm bao gồm cây thông Noel, nhà kính / vườn ươm, hạt giống cải dầu giống, sod, thuốc lá, bò, bò sữa, vịt, ngựa, chồn, gia cầm, cừu, lợn. Hoạt động này phải liên quan đến nông nghiệp chính trên trang trại.

Tuy nhiên, theo Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ , người sử dụng lao động Canada chỉ có thể thuê lao động nước ngoài – công dân của các quốc gia cụ thể : Mexico và các quốc gia Caribe của Anguilla, Antigua và Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis, St Lucia, St. Vincent và Grenadines, và Trinidad và Tobago.

Ngoài ra, sự khác biệt là trong thời lượng LMIA. Theo Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ, thời hạn làm việc tối đa là tám tháng (tối thiểu 240 giờ làm việc trong vòng sáu tuần một lần hoặc ít hơn), từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 12. Trong khi thời hạn LMIA tối đa theo Dòng nông nghiệp là hai năm.

Theo các quy trình này, các nhà tuyển dụng cũng được yêu cầu tìm và chọn những người Canada và thường trú nhân thông qua các nỗ lực tuyển dụng. Quảng cáo phải được đăng trong 14 ngày trong ba tháng trước khi nộp đơn xin LMIA.

LMIA Diện nhân tài toàn cầu

Có hai hạng mục trong Diện Tài năng toàn cầu.

Loại A

Tùy chọn này cho phép các công ty ở Canada thuê các công dân nước ngoài làm việc trong các ngành nghề chuyên biệt và cần trình độ cao. Loại LMIA này chỉ tuân theo một điều kiện là các đối tác giới thiệu được chỉ định của Canada xác nhận công ty đó đáp ứng các yêu cầu sau: Công ty có trụ sở tại Canada, theo định hướng đổi mới, có ý định phát triển và mở rộng quy mô, tìm cách lấp đầy một vị trí chuyên biệt và duy nhất và  xác định một công nhân nước ngoài cho thuê. Tối đa hai giới thiệu là thông lệ bình thường trong danh mục này.

Loại B

Các công ty Canada có thể tuyển dụng những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao được liệt kê trong Danh sách Nghề nghiệp Nhân tài Toàn cầu. Đối với các nghề có nhu cầu loại B, cũng phải đáp ứng các yêu cầu về mức lương tối thiểu.

Thí điểm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và nhân viên hỗ trợ tại nhà

8 loại LMIA mà bạn cần biết

Có những trường hợp nhất định khi người Canada thuê người chăm sóc người nước ngoài. Vì vậy, những người yêu thích ở Canada có thể thuê người chăm sóc cho:

 • Trẻ em dưới 18 tuổi
 • Một người nào đó cần sự giúp đỡ từ nhân viên hỗ trợ tại nhà hoặc tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà chủ của bạn

Người chăm sóc phải được làm việc  toàn thời gian (tối thiểu là 30 giờ mỗi tuần) . Các danh mục hoặc nghề nghiệp đủ điều kiện cho Thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà là : 

 • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà – NOC 4411
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà – NOC 4412

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *