Bức thư của Justin Trudeau tiết lộ điều gì về nhập cư Canada năm 2021?

Bức thư của Justin Trudeau tiết lộ điều gì về nhập cư Canada năm 2021?

Ở thời điểm hiện tại, việc nhập cư Canada vẫn đang là chỗ dựa cho cả nền kinh tế lẫn cân bằng cán cân tuổi tác của đất nước này. Vừa qua, Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi một bức thư ủy nhiệm mới cho Bộ trưởng Nhập cư Canada – Marco Mendicino, trong lá thư ủy nhiệm này đã nêu lên những mong muốn cũng như hoạch định con đường nhập cư Canada trong năm 2021.

Thư ủy nhiệm mới của Justin cho ông Marco Mendicino

Điều này đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm bổ sung mới mà ông cung cấp hôm nay cho Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino.

Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất đối với bộ di trú của Canada.

Lá thư này vạch ra các mục tiêu mà thủ tướng Canada đang yêu cầu bộ trưởng nhập cư và Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo đuổi trong thời gian chính phủ nắm quyền.

Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như Kế hoạch Mức độ Nhập cư Canada, chương trình nhập cư mới cho IRCC để tạo ra, cải thiện thời gian xử lý đơn của IRCC, trong số các vấn đề khác. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố Kế hoạch Cấp độ Nhập cư mới mang tính lịch sử 2021-2023 sẽ nhắm mục tiêu đến hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada .

Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho thư mà Trudeau đã cung cấp cho Mendicino vào tháng 12 năm 2019.

Lý do cho thư ủy nhiệm bổ sung mới là chính phủ Canada đã bắt đầu một phiên họp mới của Quốc hội vào tháng 9 và nó cũng kết hợp các mục tiêu mới sinh ra từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trong bức thư của Justin về nhập cư Canada có gì?

Bức thư của Justin Trudeau tiết lộ điều gì về nhập cư Canada năm 2021?
  • Tiếp tục chào đón những người nhập cư Canada đến để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phục hồi sau COVID bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các diện nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế; xúc tiến việc đoàn tụ gia đình; và làm việc trên các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực.
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp con đường cư trú lâu dài cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các nhà chăm sóc dài hạn, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch COVID-19.
  • Tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada sẽ quản lý các cảng nhập cảnh của Canada một cách có trách nhiệm và nhân ái.
  • Xác định các con đường thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời.
  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và để đảm bảo người lao động đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
  • Tiếp tục làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho những người mới đến, bao gồm cả đào tạo tiếng Pháp.

Bức thư bổ sung mới không có bất kỳ điều gì bất ngờ và nêu rõ các mục tiêu mà chính phủ Canada đã theo đuổi trong suốt thời gian nắm quyền. Nó bổ sung vào các mục tiêu được nêu trong thư ủy nhiệm tháng 12 năm 2019 mà IRCC tiếp tục theo đuổi. Chủ đề cơ bản của thông cáo hôm nay là Canada sẽ tiếp tục vận hành hệ thống nhập cư với khả năng tốt nhất của mình trong thời kỳ đại dịch để có thể khai thác các kỹ năng và tài năng của những người mới đến để hỗ trợ nền kinh tế của mình sau khi đại dịch ở sau chúng ta.

Tham khảo thêm cổng thông tin chính phủ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *