Tìm hiểu về quy trình làm hồ sơ định cư Canada

Hãy cùng Ally tìm hiểu những thông tin khái quát về quy trình làm hồ sơ định cư Canada cũng như cách đăng ký và nộp đơn cho luồng Express Entry BC (EEBC). Chương trình định cư Canada được đề cử tỉnh bang BC (BC PNP).
Để biết thông tin chi tiết về những yêu cầu, cập nhật của hệ thống BCPNP Online vui lòng xem lại:

 • Hướng dẫn chương trình định cư Canada tỉnh bang British Columbia theo diện tay nghề.
 • Hướng dẫn kỹ thuật về chương trình định cư Canada tỉnh bang British Columbia theo diện tay nghề.

Bước 1: Đăng ký.
Bước 2: Nhận lời mời.
Bước 3: Nộp đơn.
Bước 4: Đề cử.
Để hiểu rõ hơn về cách làm hồ sơ định cư Canada Ally sẽ phân tích cụ thể từng bước cho mọi người :

Bước 1: Đăng ký hồ sơ định cư Canada

Bước đầu tiên là đăng ký trên hệ thống định cư Canada theo diện tay nghề (SIRS) của chúng tôi. Việc đăng ký cho phép chúng tôi đánh giá công việc của bạn, vị trí làm việc ở BC, giáo dục, khả năng ngôn ngữ cũng như tiền lương. Chúng tôi sẽ xem xét điều này so với nhu cầu thị trường lao động ở B.C.
Việc đăng ký sẽ không tốn phí. Tất cả những người đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu tối của chương trình và hạng mục đăng ký.

Ai nên đăng ký BC PNP?

Chỉ những ứng viên thuộc EEBC – diện Công nhân lành nghề EEBC – diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp cần phải đăng ký với SIRS. Đối với EEBC – diện Chuyên gia y tế và EEBC – ứng viên sau đại học quốc tế có thể nộp đơn trực tiếp thông qua BCPNP Online. Người nộp đơn cho tất cả các danh mục khác trước tiên phải đăng ký ở BCPNP Online.

Trước khi bạn đăng ký hồ sơ nhập cư Canada

Trước khi bạn đăng ký với BC PNP, bạn phải hoàn thành hồ sơ Express Entry của mình với hệ thống Express Entry cơ quan di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC). Bạn phải đáp ứng các yêu cầu của một trong những chương trình định cư sau đây:

 • Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề kĩ năng liên bang (Federal Skilled Worker Program).
 • Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề nhóm thợ liên bang (Federal Skilled Trades Program).
 • Chương trình kinh nghiệm liên bang (Canadian Experience Class).

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang của IRCC, bạn sẽ nhận được số hồ sơ Express Entry và mã xác thực dành cho người tìm việc. Bạn có thể đăng ký BC PNP ngay bây giờ.

SIRS là gì?

SIRS là một hệ thống đăng ký và nộp đơn dựa trên điểm giúp B.C chọn được công nhân phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Làm thế nào để đăng ký thủ tục định cư Canada?

 • Tạo hồ sơ định cư Canada trực tuyến trên BCPNP Online.
 • Hoàn thành tất cả các phần của đăng ký.
 • Gửi đơn đăng ký.

Đăng ký không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời để nộp đơn.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn sẽ nhận được một số điểm đăng ký dựa trên các yếu tố khác nhau. Bạn cũng sẽ được tham gia vào một nhóm tuyển chọn cho hạng mục của mình đã đăng ký. Bạn sẽ ở trong nhóm tuyển chọn này tối đa 12 tháng hoặc cho đến khi bạn nhận được lời mời đăng ký.

Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm SIRS của tôi?

Các yếu tố kinh tế then chốt bao gồm:

 • Cấp độ kỹ năng phân loại nghề nghiệp quốc gia phụ thuộc vào đề nghị làm việc của bạn ở B.C. Điều cho phép chúng tôi ưu tiên các ngành nghề có nhu cầu cao.
 • Hàng năm mức lương của bạn được xem xét lại để giúp bạn dễ dàng định cư thành công tại B.C.
 • Địa điểm làm việc của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng định cư của bạn ở B.C bao gồm:

 • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp.
 • Trình độ giáo dục.
 • Khả năng tiếng anh.

BC PNP có quyền thay đổi SIRS mà không cần thông báo trước, bao gồm khung điểm, thời lượng mà bạn có thể ở lại trong nhóm tuyển chọn, số lượng, tần suất người đăng ký được mời nộp đơn. Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành đăng ký và nộp đơn trực tuyến, vui lòng tham khảo hướng dẫn kỹ thuật BC PNP theo diện tay nghề và Express Entry BC.

Bước 2: Nhận lời mời

Những người đăng ký đủ điều kiện theo EEBC – diện công nhân lành nghề và EEBC – diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp sẽ nhận được lời mời đăng ký theo luồng Express Entry BC.
Lời mời được phát hành dựa trên năng lực phân bổ, xử lý đề cử hàng năm của BC PNP. Tuy nhiên, việc đăng ký hồ sơ định cư Canada không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời nộp đơn.

Tôi sẽ được xếp hạng như thế nào?

Chúng tôi xếp hạng điểm đăng ký của bạn cùng với những người đăng ký khác trong cùng hạng mục đó. Điểm của bạn dựa trên vị trí công việc ở B.C. và mức lương được đề nghị cũng như kinh nghiệm làm việc, giáo dục và khả năng ngôn ngữ của bạn. Định kỳ, chúng tôi tiến hành bốc thăm để mời những người đăng ký có điểm cao nhất nộp đơn.

Chương trình mời bao nhiêu người?

Số lượng và tần suất của các lời mời dựa trên phân bổ đề cử hàng năm do IRCC đặt ra. Số lượng lời mời cũng phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi để đảm bảo xử lý các đơn kịp thời.
Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm ngày rút thăm, số lượng lời mời được phát hành và điểm tối thiểu tại đây.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua BCPNP Online. Tuy nhiên, một lời mời để nộp đơn không đảm bảo rằng bạn sẽ được chấp thuận đề cử.

Nếu tôi không được mời nộp đơn thì sao?

Chúng tôi chỉ mời những người đăng ký có điểm cao nhất từ ​​nhóm tuyển chọn. Nếu bạn không nhận được lời mời, bạn có thể thực hiện các bước để cải thiện điểm số của mình. Ví dụ, bạn có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ hoặc trình độ học vấn của mình.

Bước 3: Nộp đơn

Nộp đơn Express Entry BC của bạn thông qua BCPNP Online.
Sau khi nhận được lời mời nộp đơn, EEBC – diện công nhân lành nghề và EEBC – diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể nộp đơn trực tuyến. Đối với EEBC – diện chuyên gia y tế và EEBC – ứng viên sau đại học quốc tế không cần lời mời và có thể đăng ký trực tiếp qua BCPNP Online.

Làm thế nào để nộp đơn?

Bạn có 30 ngày để đăng ký qua BCPNP Online. Việc nộp của bạn yêu cầu một khoản phí xử lý là $ 700. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký trực tuyến, vui lòng tham khảo hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Chúng tôi sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn theo các luật và quy định về chương trình định cư của tỉnh, theo các tiêu chí cụ thể cho hạng mục Express Entry BC mà bạn chọn. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một lời đề cử hoặc bạn có thể sử dụng lời mời đó để đăng ký thường trú. Chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn nếu chi tiết đơn của bạn khác với thông tin đăng ký của bạn.

Bước 4: Đề cử

Nhận một đề cử cấp tỉnh và nộp đơn xin IRCC để trở thành thường trú nhân.

Quy trình hoạt động thế nào?

Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ chỉ định bạn đăng ký thường trú thông qua hệ thống Express Entry của IRCC. Bạn phải chấp nhận đề cử thông qua cổng thông tin IRCC Express Entry để nhận được lời mời liên bang xin thường trú với tư cách là ứng cử viên cấp tỉnh từ IRCC.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú từ IRCC. Vui lòng xem lại quy trình đăng ký nhận lời mời IRCC . Nếu IRCC chấp thuận đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được visa thường trú Canada.

Làm việc tại B.C. trong quá trình xử lý

Một đề cử của BC PNP không cho phép bạn làm việc trong khi IRCC đang xử lý đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn làm việc tại B.C trong thời gian này, bạn phải đảm bảo bạn có quyền làm việc khi ở Canada.
Nếu bạn không có giấy phép làm việc, hoặc giấy phép làm việc của bạn đã hết hạn (hoặc sắp hết hạn), bạn phải nộp đơn xin IRCC để xin giấy phép làm việc. BCP BC không thể thay mặt bạn xin giấy phép làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thư hỗ trợ xin giấy phép lao động cho đơn đăng ký của bạn tới IRCC.
Xem thời gian xử lý IRCC hiện tại ở đây 

Nhận thư hỗ trợ xin giấy phép làm việc và yêu cầu sau đề cử

Vui lòng truy cập hỗ trợ sau đề cử thông qua bảng điều khiển (My dashboard) trên BCPNP Online. Bạn sẽ cần gửi email thông báo tại địa chỉ PNPPostNom@gov.bc.ca nếu gia đình bạn có sự thay đổi hoặc nếu bạn được đề cử với đơn nộp trên giấy (nộp trước tháng 7 năm 2015).
Chúng tôi chấp nhận các yêu cầu xin thư hỗ trợ giấy phép lao động từ các ứng cử viên tỉnh nếu tất cả những điều sau đây được đáp ứng:

 • Bạn đã được đề cử bởi BC PNP.
 • Bạn đã nộp đơn cho IRCC trước khi giấy chứng nhận đề cử của bạn hết hạn.
 • Bạn tiếp tục đáp ứng các điều kiện đề cử.
 • Giấy phép làm việc hiện tại của bạn hết hạn trong vòng 120 ngày.

Đối với các yêu cầu bị giới hạn thời gian, chúng tôi khuyến khích bạn gửi hồ sơ định cư Canada sớm để cho phép chúng tôi có đủ thời gian xử lý.
Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin về thời gian xử lý của chúng tôi cho các yêu cầu sau đề cử. Vui lòng xem trang thời gian xử lý của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Để biết thêm thông tin về cách lấy giấy phép lao động, vui lòng xem lại hướng dẫn chương trình BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *