Canada mời 4.200 ứng viên trong đợt rút thăm Express Entry ngày 2-9

Để nhận Lời mời Đăng ký (ITA) đợt này ứng viên Express Entry phải đạt 475 điểm theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), giảm 1 điểm so với buổi rút thăm cho tất cả các Chương trình vào ngày 5-8 trước đó.
4.200 Lời mời đăng ký Thường trú nhân được phát hành là nhiều nhất trong Hệ thống Express Entry kể từ 4.500 Lời mới đăng ký đã được cấp trước đại dịch Coronavirus trong đợt rút thăm 19-2-2020. Số lượng lớn thư mời được phát hành là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Canada vẫn cam kết chào đón lượng nhập cư cao vào năm 2021 và hơn thế nữa.
Express Entry là Hệ thống mà Chính phủ Liên bang sử dụng để quản lý các hồ sơ định cư thông qua ba nhóm Chương trình Nhập cư Kinh tế chính dành cho các lao động có tay nghề cao: Chương trình Lao động lành nghề liên bang (FSWP), Chương trình Lao động có Tay nghề Chuyên môn Liên bang (FSTP), Chương trình Lao động có Kinh nghiệm Việc làm ở Canada (CEC).
Một số ứng viên xếp hạng cao nhất được mời nộp đơn xin Thường trú nhân Canada thông qua các đợt rút thăm thường xuyên từ hệ thống. Các vòng mời này thường diễn ra hai tuần một lần và phần lớn các ứng viên của cả ba danh mục Express Entry đều được tham gia.

IRCC đã sử dụng quy tắc tie-break (quy tắc hòa vốn) trong đợt rút thăm hôm 2-9. Dấu thời gian được sử dụng là ngày 2-9-2020, lúc 14:17:32 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm CRS trên 475, cũng như những ứng viên có điểm 475 đã nhập hồ sơ của họ trong Hệ thống Express Entry trước ngày và giờ đã chọn đều nhận được ITA trong vòng mời này. Quy tắc tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm CRS. Tuy nhiên, điểm CRS của ứng viên vẫn là yếu tố chính để nhận được Lời mời đăng ký Thường trú nhân.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm giới hạn CRS bao gồm quy mô của lần rút thăm (các lần rút thăm lớn hơn có thể tạo ra điểm CRS tối thiểu thấp hơn), thời gian giữa các lần rút thăm (khoảng thời gian ngắn hơn giữa các lần rút thăm có thể làm giảm điểm CRS).
Trong Express Entry, các ứng viên được xếp hạng dựa trên điểm CRS với nhiều yếu tố như: tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Mặc dù không cần phải có lời mời làm việc để đủ điều kiện theo Express Entry, nhưng CRS sẽ trao thêm điểm cho những ứng viên đã có.
Thời gian xử lý các đơn xin Thường trú nhân được nộp qua hệ thống Express Entry được Chính phủ Canada quy định từ 6 tháng hoặc có thể ít hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *