Chương trình định cư canada: Dịch vụ Chăm sóc tại Nhà – Home Care Provider Pilots

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nội dung bài viết

Thí điểm Dịch vụ Chăm sóc tại Nhà – Home Care Provider Pilots để được định cư Canada

Kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019, Canada đã giới thiệu hai thí điểm dịch vụ chăm sóc tại nhà mới để giúp những cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà di cư đến Canada. Hai thí điểm này thay thế cho LCP (Live-in Caregiver Program – Chương trình Người chăm sóc sức khỏe sống tại nhà) vào thời điểm LCP bị đóng, không nhận hồ sơ mới. Nhưng bạn không cần lo lắng, vì theo các thí điểm mới, bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin thường trú nếu bạn có lời mời làm việc hợp lệ hoặc đã có kinh nghiệm làm việc và định cư Canada với tư cách là người chăm sóc và nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đủ.

 

Đây là hai chương trình riêng biệt, bạn phải nộp hồ sơ vào chương trình phù hợp với lời mời làm việc và kỹ năng của bạn. Nộp vào sai chương trình có thể khiến hồ sơ xin thường trú của bạn bị từ chối.

Nếu bạn đã làm việc ở Canada và nộp hồ sơ xin thường trú thông qua chương trình visa LCP trước ngày 18 tháng 6 năm 2019, hồ sơ của bạn vẫn còn hiệu lực. Khi bạn có hai năm kinh nghiệm làm việc, bạn phải nộp bằng chứng cho Cơ quan nhập cư Canada.

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Người trông trẻ (Baby Sitter);
 • Người giúp việc (Au Pair);
 • Người chăm trẻ – sống trong nhà của chủ lao động (Child Care Live-in-caregiver);
 • Người chăm trẻ – tại nhà riêng (Child Careprovider – Private Home)
 • Bảo mẫu (Nanny).
 • Người trợ giúp phụ huynh (Parent’s Helper)
 • Cha mẹ nuôi.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm thể hình.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm mua sắm.

 

Nhân viên hỗ trợ tại nhà – Home Support Worker Providers

Nhân viên hỗ trợ tại nhà giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, cá nhân phục hồi chức năng bằng cách chăm sóc và đồng hành cùng họ trong thời gian phục hồi, mất sức lao động và gia đình đổ vỡ. Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chuẩn bị bữa ăn, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, cho uống thuốc và các nhiệm vụ vệ sinh thông thường khác. Chăm sóc tại nhà của chủ lao động hoặc của khách hàng và nhân viên hỗ trợ tại nhà có thể phải sống ở đó. Nhân viên hỗ trợ tại nhà cũng có thể chăm sóc trẻ em tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm chính của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Người trông trẻ (Baby Sitter);
 • Người giúp việc (Au Pair);
 • Người chăm trẻ – sống trong nhà của chủ lao động (Child Care Live-in-caregiver);
 • Người chăm trẻ – tại nhà riêng (Child Careprovider – Private Home)
 • Bảo mẫu (Nanny).
 • Người trợ giúp phụ huynh (Parent’s Helper)
 • Cha mẹ nuôi.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm thể hình.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm mua sắm.

 

Nhân viên hỗ trợ tại nhà – Home Support Worker Providers

Nhân viên hỗ trợ tại nhà giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, cá nhân phục hồi chức năng bằng cách chăm sóc và đồng hành cùng họ trong thời gian phục hồi, mất sức lao động và gia đình đổ vỡ. Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chuẩn bị bữa ăn, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, cho uống thuốc và các nhiệm vụ vệ sinh thông thường khác. Chăm sóc tại nhà của chủ lao động hoặc của khách hàng và nhân viên hỗ trợ tại nhà có thể phải sống ở đó. Nhân viên hỗ trợ tại nhà cũng có thể chăm sóc trẻ em tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm chính của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Hai thí điểm 5 năm này nhằm mục đích giúp các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và nhân viên hỗ trợ tại nhà, là người ngoại quốc có kinh nghiệm và kỹ năng, di chuyển đến
Canada và có được hộ khẩu thường trú. Hãy cùng xem xét kỹ các yêu cầu để xác định xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hay Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà không nhé.

Người chăm sóc trẻ em tại nhà – Home Child Care Providers

Người chăm sóc trẻ em tại nhà giúp cha mẹ chăm sóc trẻ em và có thể được yêu cầu giúp đỡ các công việc gia đình. Có thể chăm sóc tại nhà riêng của người giúp việc hoặc tại nhà của chủ lao động, khác với Chương trình LCP, đòi hỏi người chăm sóc phải sống trong nhà của chủ lao động của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Người trông trẻ (Baby Sitter);
 • Người giúp việc (Au Pair);
 • Người chăm trẻ – sống trong nhà của chủ lao động (Child Care Live-in-caregiver);
 • Người chăm trẻ – tại nhà riêng (Child Careprovider – Private Home)
 • Bảo mẫu (Nanny).
 • Người trợ giúp phụ huynh (Parent’s Helper)
 • Cha mẹ nuôi.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm thể hình.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm mua sắm.

 

Nhân viên hỗ trợ tại nhà – Home Support Worker Providers

Nhân viên hỗ trợ tại nhà giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, cá nhân phục hồi chức năng bằng cách chăm sóc và đồng hành cùng họ trong thời gian phục hồi, mất sức lao động và gia đình đổ vỡ. Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chuẩn bị bữa ăn, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, cho uống thuốc và các nhiệm vụ vệ sinh thông thường khác. Chăm sóc tại nhà của chủ lao động hoặc của khách hàng và nhân viên hỗ trợ tại nhà có thể phải sống ở đó. Nhân viên hỗ trợ tại nhà cũng có thể chăm sóc trẻ em tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm chính của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hai thí điểm 5 năm này nhằm mục đích giúp các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và nhân viên hỗ trợ tại nhà, là người ngoại quốc có kinh nghiệm và kỹ năng, di chuyển đến
Canada và có được hộ khẩu thường trú. Hãy cùng xem xét kỹ các yêu cầu để xác định xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hay Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà không nhé.

Người chăm sóc trẻ em tại nhà – Home Child Care Providers

Người chăm sóc trẻ em tại nhà giúp cha mẹ chăm sóc trẻ em và có thể được yêu cầu giúp đỡ các công việc gia đình. Có thể chăm sóc tại nhà riêng của người giúp việc hoặc tại nhà của chủ lao động, khác với Chương trình LCP, đòi hỏi người chăm sóc phải sống trong nhà của chủ lao động của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Người trông trẻ (Baby Sitter);
 • Người giúp việc (Au Pair);
 • Người chăm trẻ – sống trong nhà của chủ lao động (Child Care Live-in-caregiver);
 • Người chăm trẻ – tại nhà riêng (Child Careprovider – Private Home)
 • Bảo mẫu (Nanny).
 • Người trợ giúp phụ huynh (Parent’s Helper)
 • Cha mẹ nuôi.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm thể hình.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm mua sắm.

 

Nhân viên hỗ trợ tại nhà – Home Support Worker Providers

Nhân viên hỗ trợ tại nhà giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, cá nhân phục hồi chức năng bằng cách chăm sóc và đồng hành cùng họ trong thời gian phục hồi, mất sức lao động và gia đình đổ vỡ. Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chuẩn bị bữa ăn, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, cho uống thuốc và các nhiệm vụ vệ sinh thông thường khác. Chăm sóc tại nhà của chủ lao động hoặc của khách hàng và nhân viên hỗ trợ tại nhà có thể phải sống ở đó. Nhân viên hỗ trợ tại nhà cũng có thể chăm sóc trẻ em tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm chính của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hai thí điểm nhập cư mới dành cho những Người cung cấp dịch vụ Chăm sóc tại nhà (Home Care Provider) là:

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Child Care Provider Pilot)
 • Thí điểm Nhân viên Hỗ trợ tại Nhà (Home Support Worker Pilot).

Hai thí điểm 5 năm này nhằm mục đích giúp các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và nhân viên hỗ trợ tại nhà, là người ngoại quốc có kinh nghiệm và kỹ năng, di chuyển đến
Canada và có được hộ khẩu thường trú. Hãy cùng xem xét kỹ các yêu cầu để xác định xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hay Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà không nhé.

Người chăm sóc trẻ em tại nhà – Home Child Care Providers

Người chăm sóc trẻ em tại nhà giúp cha mẹ chăm sóc trẻ em và có thể được yêu cầu giúp đỡ các công việc gia đình. Có thể chăm sóc tại nhà riêng của người giúp việc hoặc tại nhà của chủ lao động, khác với Chương trình LCP, đòi hỏi người chăm sóc phải sống trong nhà của chủ lao động của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Người trông trẻ (Baby Sitter);
 • Người giúp việc (Au Pair);
 • Người chăm trẻ – sống trong nhà của chủ lao động (Child Care Live-in-caregiver);
 • Người chăm trẻ – tại nhà riêng (Child Careprovider – Private Home)
 • Bảo mẫu (Nanny).
 • Người trợ giúp phụ huynh (Parent’s Helper)
 • Cha mẹ nuôi.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm thể hình.
 • Người trông trẻ – tại trung tâm mua sắm.

 

Nhân viên hỗ trợ tại nhà – Home Support Worker Providers

Nhân viên hỗ trợ tại nhà giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, cá nhân phục hồi chức năng bằng cách chăm sóc và đồng hành cùng họ trong thời gian phục hồi, mất sức lao động và gia đình đổ vỡ. Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chuẩn bị bữa ăn, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, cho uống thuốc và các nhiệm vụ vệ sinh thông thường khác. Chăm sóc tại nhà của chủ lao động hoặc của khách hàng và nhân viên hỗ trợ tại nhà có thể phải sống ở đó. Nhân viên hỗ trợ tại nhà cũng có thể chăm sóc trẻ em tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm chính của họ.

Chương trình này dành cho ứng viên có các chức danh công việc sau:

 • Phục vụ người khuyết tật – chăm sóc tại nhà;
 • Người chăm sóc gia đình (Family caregiver);
 • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home support worker);
 • Quản gia (Housekeeper);
 • Người chăm sóc sống tại nhà (Live-in caregiver) – chăm sóc cho người cao niên;
 • Trợ lý cá nhân (Personal aide) – hỗ trợ tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (Personal care attendant) – chăm sóc tại nhà;
 • Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời (Respite worker) – hỗ trợ tại nhà;
 • Bà đỡ (Doula);
 • Nhân viên thăm khám tại nhà (Home visitor) – chăm sóc trẻ sơ sinh.

Yếu tố có lợi nhất giữa các chương trình này và LCP là nó cho phép bạn đổi chủ lao động nếu muốn cũng như cho phép các thành viên gia đình cùng đến Canada với bạn.

 

Bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký Thí điểm Chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

Lời mời làm việc hợp lệ

Trước hết, bạn cần có một lời đề nghị chính thức từ một nhà tuyển dụng Canada, cho thấy đó là một công việc toàn thời gian, làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Cần phải đảm bảo rằng nhà
tuyển dụng đó thật sự có nhu cầu thuê bạn và lời đề nghị không phải từ một đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao hay là lãnh sự quán. Lời đề nghị có thể không dành cho công việc ở tỉnh Quebec.

 

 • Thí điểm chăm sóc trẻ tại nhà (Home Childcare Pilot) – Trẻ em phải dưới 18 tuổi và được chăm sóc tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.
 • Thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà (Home Support Worker Pilot) – Bạn có thể chăm sóc họ tại nhà riêng của bạn hoặc nhà của chủ lao động nhưng bạn không cần phải sống ở đó.

Khả năng được chấp nhận vào định cư Canada

Điều này sẽ được quyết định khi bạn nộp đơn xin visa hoặc visa du lịch điện tử (eTA) hoặc bởi một nhân viên hải quan khi bạn đến Canada. Những lý do bạn có thể bị cấm vào nước này bao gồm tiền sử tội phạm, sức khỏe kém hoặc nếu người nhân viên đó có lý do để tin rằng
bạn có thể là mối đe dọa đối với an ninh. Đây là lý do tại sao giấy chứng nhận cảnh sát (police certificate) và kiểm tra y tế là vô cùng quan trọng trong hồ sơ của bạn.

Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ít nhất là điểm chuẩn 5)

Vì bạn sẽ tiếp xúc với trẻ em và người lớn hàng ngày, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Bạn sẽ cần làm một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết bao gồm nghe, nói, đọc, và viết. Bạn có thể tùy chọn kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

 

Hoàn thành 1 năm giáo dục sau trung học

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà (Home Childcare Provider Pilot): nếu bạn đã hoàn thành giáo dục sau trung học áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em bên ngoài Canada, chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn phải được đánh giá để xác định xem chứng chỉ đó có đáp ứng yêu cầu giáo dục sau trung học (một năm) ở Canada không.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: thường yêu cầu phải học giáo dục trung học kết hợp với đào tạo chăm sóc tại nhà.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và quản lý nhà

 • Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.
 • Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà: nếu bạn có thể thể hiện kinh nghiệm hoặc cho thấy bạn đã được đào tạo về quản lý nhà, bạn cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải hoàn thành một năm giáo dục sau trung học ở Canada. Lưu ý rằng kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không được tính.

Chứng nhận sơ cứu và đào tạo CPR (hồi sức tim phổi):

 

Điều này có thể được yêu cầu, nhưng dù thế nào đi nữa bạn nên tham gia khóa đào tạo này. Nó không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mà còn làm đẹp hồ sơ của bạn với tư cách một người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà chuyên nghiệp.

 

Cách đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn sẽ cần ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc về chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc hỗ trợ tại nhà trước khi quyết định đối với hồ sơ xin thường trú của bạn được đưa ra.
Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với hồ sơ xin thường trú. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu chung của thí điểm, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời để làm việc tại Canada. Điều này sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cần thiết để đăng ký thường trú và định cư Canada.

Một khi bạn nhận được giấy phép làm việc mở, sẽ bị hạn chế nghề nghiệp nhưng cũng sẽ cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào với tư cách là người chăm sóc và có ít nhất 24
tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada, bạn sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú.

 

Các thành viên gia đình cũng có thể nhập cư vào Canada với bạn. Nếu họ có ý định làm việc hoặc học tập, họ có thể nộp đơn xin giấy phép cùng với bạn.

 

Chúng tôi có thể giúp bạn nhập cư vào Canada bằng cách nào

Với các chương trình nhập cư và thí điểm ngày càng phát triển, viễn cảnh về việc nhập cư vào Canada có thể vừa phức tạp và vừa khó hiểu. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ tư vấn được cấp phép (Regulated Canadian Immigration Consultants – RCICs) của chúng tôi, bạn sẽ
tối ưu hóa cơ hội thành công trong quy trình xin visa, các quan chức chính phủ cũng ưu tiên các hồ sơ đăng ký từ các tổ chức được chứng nhận vì chúng hầu như chính xác và đầy đủ. Hơn nữa, với hơn 70 chương trình và thị thực khác nhau hiện có, bạn sẽ nhận được lời khuyên của chuyên gia về chương trình nào là tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của bạn. RCIC của chúng tôi được đăng ký với ICCRC và được cho phép về mặt pháp lý để hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá điều kiện tham gia, xem xét tất cả các tài liệu và gửi cho chính phủ Canada thay mặt bạn.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *