Chương Trình Định Cư Canada Skilled Worker (BC PNP)

Đây là một trong những Chương trìnhđịnh cư Canada Skilled Worker của tỉnh British Columbia mà có thể được hoặc không được liên kết với Express Entry.
Hướng dẫn dưới đây sẽ tìm hiểu kỹ về một trong các nhánh của chương trình nhập cư Canada được đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP), nhánh Công nhân lành nghề (SW). Hướng dẫn sẽ xem xét kỹ lưỡng tổng quan về nhánh này, các yêu cầu về điều kiện đủ của nó, cách thức hoạt động, tài liệu cần thiết, chi phí và thời gian xử lý.

Tổng Quan Về Chương Trình Định Cư Canada Diện Công Nhân Lành Nghề (Skilled Worker – SW)


Có hai nhánh Công nhân lành nghề (SW) trong PNP của British Columbia:

 • Nhánh được liên kết với Express Entry (hạng mục Express Entry BC), có nghĩa là một ứng cử viên cần một hồ sơ Express Entry hợp lệ để đủ điều kiện tham gia nhánh
 • Nhánh không được liên kết với Express Entry (hạng mục Skills Immigration), có nghĩa là ứng viên không được xử lý nhanh như của Express Entry.

Cả hai nhánh gần như có các yêu cầu về điều kiện đủ giống nhau.
Các nhánh SW có các yêu cầu tối thiểu về điều kiện đủ, tuy nhiên, British Columbia không cấp lời mời đăng ký cho mọi ứng viên đáp ứng các tiêu chí tối thiểu này. Trên thực tế, BC PNP thực hiện các đợt rút thăm SW định kỳ và mỗi đợt rút có điểm ngưỡng tối thiểu riêng (trong tổng số 200) cho mỗi hai nhánh SW. Nếu bạn đạt 135 điểm trở lên, bạn chắc chắn sẽ nhận được lời mời tham gia đợt rút thăm tiếp theo.
Thông tin thêm có sẵn trong phần lịch sử rút thăm của hướng dẫn này.
Nếu được đề cử trong hạng mục Express Entry, ứng cử viên đó sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS trong hồ sơ Express Entry của họ, do đó đảm bảo nhận được lời mời đăng ký.

Yêu Cầu Về Điều Kiện Về Chương Trình Định Cư Canada Skilled Worker

Như đã nói trước đó, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về điều kiện đủ sau đây không đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký từ BC PNP. Mỗi đợt rút thăm có một điểm ngưỡng tối thiểu riêng và bạn sẽ chỉ nhận được lời mời nếu điểm của bạn bằng hoặc cao hơn điểm ngưỡng.
Có 4 loại yêu cầu chung về điều kiện đủ theo nhánh công nhân lành nghề (SW), được tóm tắt dưới đây:

1. Lời mời làm việc

Bạn phải có một lời mời làm một công việc toàn thời gian, vô thời hạn từ một chủ lao động BC đủ điều kiện. Lời mời làm việc phải thuộc cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B theo NOC.
Mức lương ghi trong lời mời làm việc của bạn phải ở mức thị trường và tương đương với mức lương được trả cho những người lao động có kinh nghiệm và đào tạo tương tự cho các công việc tương đương tại BC (tiền thưởng, hoa hồng, tiền boa, trợ cấp nhà ở, v.v. không được coi là một phần của tiền lương).
Trong vòng 5 năm trước khi bạn nộp hồ sơ và trong suốt quá trình đăng ký BC PNP, bạn và vợ/ chồng/ bạn đời của bạn không được nắm giữ hơn 10% cổ phần/ phần góp vốn chung trong công ty BC đã cung cấp cho bạn việc làm.

2. Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên quan trực tiếp đến mã NOC của công việc mà bạn được mời làm (cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B),các chứng chỉ và yêu cầu bằng cấp của vị trí đó, nếu có.
Nếu đó là kinh nghiệm làm việc trong một cửa hàng hợp tác xã, nó vẫn có thể đủ điều kiện nếu bạn được trả tiền và làm toàn thời gian.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp trong mục yếu tố phụ 2.(i) của mục SIRS bên dưới.

3. Ngôn ngữ

Nếu mã NOC của công việc bạn được mời làm thuộc loại/ cấp độ kỹ năng 0 hoặc A, bạn không cần kết quả ngôn ngữ để đủ điều kiện (BC PNP vẫn có thể yêu cầu bạn vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ, theo quyết định riêng của họ). Tuy nhiên, để có được điểm trong mục yếu tố phụ 2. (iii) của mục SIRS, bạn cần có kết quả kiểm tra tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
Nếu mã NOC của công việc bạn được mời làm thuộc cấp độ kỹ năng B, bạn sẽ cần phải có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất 4 để đủ điều kiện.
Thông tin thêm về trình độ ngôn ngữ có sẵn trong mục SIRS bên dưới.

4. Yêu cầu thu nhập tối thiểu

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu theo (i) tổng tiền lương hàng năm của bạn trong lời mời làm việc, (ii) địa điểm cư trú tại BC và (iii) số người phụ thuộc.
Bạn có thể bao gồm tổng lương hàng năm của vợ/ chồng/ bạn đời của bạn nếu họ làm việc tại BC. Tiền thưởng, hoa hồng, tiền boa, trợ cấp nhà ở, vv không được bao gồm khi tính tiền lương của bạn.
Mức lương hàng năm được tính như sau: (tiền công theo giờ) x (số giờ làm việc mỗi tuần (tối đa 40h)) x (52 tuần một năm).
Các yêu cầu thu nhập tối thiểu do BC PNP đặt ra được trình bày trong bảng dưới đây:

Số người phụ thuộc Khu vực Greater Vancouver Khu vực còn lại ở British Columbia
1 22,804 CAD 19,006 CAD
2 28,390 CAD 23,659 CAD
3 34,902 CAD 29,087 CAD
4 42,376 CAD 35,316 CAD
5 48,062 CAD 40,054 CAD
6 54,205 CAD 45,175 CAD
Từ 7 trở lên 60,350 CAD 50,296 CAD

Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Hạng Mục Express Entry:

Bạn cần đủ điều kiện tham gia một trong ba chương trình liên bang để đủ điều kiện tham gia nhánh SW. Để hiểu các tiêu chí đủ điều kiện của ba chương trình này, nhấp vào FSW, FST hoặc CEC.
Có sự khác biệt giữa các yêu cầu tối thiểu của các chương trình liên bang và nhánh SW, vì vậy bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt nhất của cả hai. Những yêu cầu về trình độ ngôn ngữ và trình độ học vấn là ví dụ về sự khác biệt đó.
Nếu bạn cần hiểu cách hệ thống Express Entry hoạt động, bạn có thể làm theo hướng dẫn 10 bước của chúng tôi.

Hệ Thống Đăng Ký Định Cư Canada Theo Diện Tay Nghề – Skills Immigration Registration System  (SIRS)

Bạn cần đăng ký trên BC PNP Online (thông qua SIRS) và điền vào các đơn khác nhau, sau đó bạn được cho điểm trong tổng số 200 điểm, phụ thuộc vào hai yếu tố chính và sáu yếu tố phụ. Dưới đây là bảng tóm tắt sẽ cho bạn biết cách tính điểm:

Yếu tố Yếu tố phụ Điểm tối đa
1. Các yếu tố kinh tế (i) Cấp độ kỹ năng của công việc được mời làm ở BC 60
(ii) Mức lương của công việc được mời làm ở BC 50
(iii) Khu vực làm việc 10
2. Các yếu tố vốn nhân lực (i) Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp 25
(ii) Trình độ học vấn cao nhất 25
(iii) Ngôn ngữ 30
Tổng 200

Cách tính điểm của từng yếu tố phụ được giải thích chi tiết dưới đây.

 1. Yếu tố kinh tế

 2. (i). Cấp độ kỹ năng của công việc được mời làm ở BC

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mã phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC). Điểm tối đa mà bạn có thể có cho yếu tố phụ này là 60 điểm.

1.(i). Cấp độ kỹ năng của công việc được mời làm ở BC Điểm
NOC Kỹ năng cấp A 25
NOC Kỹ năng cấp B 10
NOC Kỹ năng cấp C hoặc D 5
Điểm bổ sung
NOC Kỹ năng loại 00 (Quản lí cấp cao) 15
Nghề nghiệp có trong danh sách Các nghề có nhu cầu lao động cao ở BC 10
Hiện đang làm việc toàn thời gian ở BC cho một chủ lao động có cùng mã NOC với công việc được mời làm 10
 1. (ii). Mức lương của công việc được mời làm ở BC

Điểm của yếu tố phụ này phụ thuộc vào mức lương hàng năm của công việc bạn được mời làm. Bạn có thể có tới 50 điểm.

1.(ii). Mức lương của công việc được mời làm ở BC Điểm
Từ 100,000 CAD trở lên 50
97,500 đến 99,999 CAD 38
95,000 đến 97,499 CAD 37
92,500 đến 94,999 CAD 36
90,000 đến 92,499 CAD 35
87,500 đến 89,999 CAD 34
85,000 đến 87,499 CAD 33
82,500 đến 84,999 CAD 32
80,000 đến 82,499 CAD 31
77,500 đến 79,999 CAD 30
75,000 đến 77,499 CAD 29
72,500 đến 74,999 CAD 28
70,000 đến 72,499 CAD 27
67,500 đến 69,999 CAD 26
65,000 đến 67,499 CAD 25
62,500 đến 64,999 CAD 24
60,000 đến 62,499 CAD 23
57,500 đến 59,999 CAD 22
55,000 đến 57,499 CAD 21
52,500 đến 54,999 CAD 20
50,000 đến 52,499 CAD 19
47,500 đến 49,999 CAD 18
45,000 đến 47,499 CAD 17
42,500 đến 44,999 CAD 16
40,000 đến 42,499 CAD 15
38,750 đến 39,999 CAD 14
37,500 đến 38,749 CAD 13
36,250 đến 37,499 CAD 12
35,000 đến 36,249 CAD 11
33,750 đến 34,999 CAD 10
32,500 đến 33,749 CAD 9
31,250 đến 32,499 CAD 8
30,000 đến 31,249 CAD 7
28,750 đến 29,999 CAD 6
27,500 đến 28,749 CAD 5
26,250 đến 27,499 CAD 4
25,000 đến 26,249 CAD 3
24,999 CAD trở xuống 0
 1. (iii). Khu vực làm việc

Yếu tố phụ này phân bổ điểm dựa trên khu vực việc làm được chỉ định trong lời mời làm việc. Bạn có thể có tới 10 điểm.

1.(iii). Khu vực làm việc Điểm
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot 10
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shuswap, East Kootenay 8
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay 6
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George 4
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan, Capital, Fraser Valley 2
Greater Vancouver 0
 1. (i). Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp

Bạn có thể có được điểm trong yếu tố phụ này nếu công việc bạn có kinh nghiệm làm có cùng mã NOC với công việc được mời làm, trong hoặc ngoài Canada. Bạn vẫn có thể kiếm được những điểm này nếu công việc khi bạn có kinh nghiệm làm việc, có mã NOC liên quan công việc được mời làm và nếu cấp độ kỹ năng của nó bằng hoặc cao hơn một trong các mã NOC của công việc được mời làm (ví dụ: Bạn có kinh nghiệm làm quản lý cấp cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (NOC 0013) và bạn được mời làm đại diện kinh doanh tài chính (NOC 6235)). Bạn có thể có tới 25 điểm.

2.(i). Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp Points
Từ 60 tháng trở lên 15
48 đến 59 tháng 12
36 đến 47 tháng 9
24 đến 35 tháng 6
12 đến 23 tháng 3
Từ 12 tháng trở xuống 1
Không có 0
Điểm bổ sung
Ít nhất 12 tháng ở Canada 10
 1. (ii). Trình độ học vấn cao nhất

Bạn có thể có được tối đa 25 điểm với chứng chỉ giáo dục cao nhất của mình. Bạn có hai lựa chọn nếu chứng chỉ của bạn không phải của Canada:

 • Có được điểm cho chứng chỉ (không phải của Canada) cao nhất của bạn (ví dụ 11 điểm cho bằng Cử nhân) mà không có bất kỳ điểm tương đương nào của Canada.
 • Có thêm 4 điểm nếu bạn nhận được đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) từ nhà cung cấp dịch vụ được công nhận cho chứng chỉ nước ngoài của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn cấp độ chứng chỉ được cung cấp cho bạn trong báo cáo ECA.
2.(ii). Trình độ học vấn cao nhất Điểm
Master’s or Doctorate/PhD
(Thạc sĩ hoặc tiến sĩ)
17
Postgraduate Certificate or Diploma (after Bachelor’s Degree)
(Chứng chỉ sau đại học hoặc văn bằng (sau bằng cử nhân))
11
Bachelor’s Degree
(Bằng cử nhân)
11
Post-secondary Diploma/Certificate (Trades)
(Văn bằng/ chứng chỉ sau trung học (nghề))
11
Associate Degree
(Bằng liên kết)
4
Post-secondary diploma/certificate
(Văn bằng/ chứng chỉ sau trung học)
2
Secondary (High) school or less
(Bậc trung học trở xuống)
0
Điểm bổ sung
Hoàn thành giáo dục sau trung học ở BC 8
Hoàn thành giáo dục sau trung học ở Canada (bên ngoài BC) 6
Nhận được đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) từ một nhà cung cấp đủ điều kiện 4
Hoàn thành bài kiểm tra đánh giá chuyên môn nghề nghiệp (challenge certification process) của Industry Training Authority British Columbia (ITABC’s) 4
 1. (iii). Ngôn ngữ

Bạn có thể kiếm được tới 30 điểm tùy thuộc vào trình độ thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh của bạn. Bạn cần vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ đã được phê duyệt (TCF Canada hiện không được BC PNP chấp nhận) điểm của bạn có thể được dịch sang điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB). Điểm được tính theo số điểm CLB thấp nhất đạt được trong mỗi bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

2.(iii). Điểm ngôn ngữ Điểm
Từ CLB10 trở lên 30
CLB9 26
CLB8 22
CLB7 18
CLB6 14
CLB5 10
CLB4 6
Dưới CLB4 hoặc không có kết quả thi 0

Tóm tắt quy trình nộp đơn

Để hiểu rõ hơn về quy trình, dưới đây là danh sách các bước liên quan đến việc có được PR thông qua hai nhánh Công nhân lành nghề (SW).
(i) Đối với hạng mục Express Entry, ứng viên phải:

 1. Đáp ứng các yêu cầu,  điều kiện đủ của các chương trình FSW, FST hoặc CEC liên bang.
 2. Tạo hồ sơ Express Entry và ghi rõ mối quan tâm của họ đối với tỉnh bằng cách chọn “British Columbia” hoặc “Tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ”.
 3. Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về điều kiện đủ của nhánh SW và đăng ký hồ sơ trong BC PNP Online.
 4. Nhận lời mời đăng ký trực tiếp trong hồ sơ BC PNP Online của họ.
 5. Đăng ký vào nhánh SW trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được lời mời đăng ký, bằng cách gửi hồ sơ đăng ký của họ thông qua BC PNP Online (điền vào biểu mẫu và tải lên các tài liệu cần thiết).
 6. Chấp nhận đề cử của tỉnh British Columbia (sau khi BC PNP xử lý hồ sơ đăng ký của họ) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đề cử trong hồ sơ Express Entry.
 7. Đạt được thêm 600 điểm CRS trong hồ sơ Express Entry để nhận được lời mời đăng ký (ITA).
 8. Đăng ký thường trú trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được ITA.

Bạn có thể xem hướng dẫn 10 bước của chúng tôi cho Express Entry để biết thêm thông tin và lời khuyên chi tiết.
(ii) Đối với hạng mục Skills Immigration – định cư Canada diện tay nghề (không liên kết với Express Entry), ứng viên phải:

 1. Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về điều kiện đủ của nhánh SW và đăng ký hồ sơ trong BC PNP Online.
 2. Nhận lời mời đăng ký trực tiếp trong hồ sơ BC PNP Online của họ.
 3. Đăng ký vào nhánh SW trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được lời mời đăng ký, bằng cách gửi hồ sơ đăng ký của họ thông qua BC PNP Online (điền vào biểu mẫu và tải lên các tài liệu cần thiết).
 4. Đăng ký thường trú với chính phủ liên bang (IRCC) trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận được đề cử. Các ứng cử viên cần nộp hồ sơ giấy cho IRCC, và bao gồm cả các tài liệu đề cử họ nhận được từ BC PNP.

Các Tài Liệu Hỗ Trợ Cần Thiết

Sau khi nhận được lời mời đăng ký qua hồ sơ BC PNP Online, bạn sẽ có 30 ngày để nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến BC PNP, bao gồm tài liệu hỗ trợ và phí đăng ký hồ sơ.
Tất cả các tài liệu cần thiết phải được đăng tải trên hồ sơ BC PNP trực tuyến của bạn. Yêu cầu cụ thể cho các tài liệu được giải thích chi tiết ở đây.

Phí đăng ký

Lệ phí cho nhánh này là 700 CAD. Phí này chỉ có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
Phí nộp hồ sơ chỉ có thể được hoàn lại nếu người nộp rút hồ sơ trước khi bắt đầu xử lý.

Thời gian xử lý

Dựa trên 80% các trường hợp, thời gian xử lý đối với các hồ sơ thuộc nhánh Công nhân lành nghề được ước tính là từ 60 đến 90 ngày. Tuy nhiên, một số hồ sơ có thể cần thêm thời gian để xử lý nếu phức tạp hơn hoặc cần nhiều tài liệu và/ hoặc thông tin hơn.

Lịch sử rút thăm

Bạn có thể truy cập trang Live PNP Monitor của chúng tôi để xem các tin tức mới nhất và lịch sử rút thăm đối với cả hai nhánh công nhân lành nghề (hạng mục Express Entry và Skills Immigration), cũng như tất cả các nhánh PNP khác.

Tôi có phải ở lại tỉnh không?

Đây là một câu hỏi khó và có nhiều tình huống có thể xảy ra. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này trong bài viết chuyên dụng của chúng tôi: Tôi có thể chuyển đến một tỉnh khác không?

Nhánh này có In-Demand jobs (công việc có nhu cầu lao động) không?

Một số nhánh nhắm mục tiêu tới các mã NOC cụ thể, có nghĩa là nếu bạn có kinh nghiệm làm các công việc đang có nhu cầu lao động, bạn (i) có cơ hội được mời cao hơn hoặc (ii) bạn có thể đủ điều kiện tham gia nhánh.
Trong trường hợp của nhánh công nhân lành nghề, đó là một trường hợp đặc biệt. Thật vậy, theo Tech Pilot, nếu công việc bạn được mời làm thuộc một trong các mã NOC Tech, hồ sơ của bạn có thể được xử lý nhanh hơn. Bạn có thể tìm hiểu về mã NOC của Tech Pilot và các công việc đang được nhắm tới của các tỉnh khác trong bài viết về các mã NOC có nhu cầu lao động của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *