Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC-PNP

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) là một chương trình nhập cư mà thông qua đó những người lao động, sinh viên mới tốt nghiệp và doanh nhân có thể định cư vĩnh viễn tại British Columbia, Canada.

BC PNP là một trong những Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) của Canada. Đây là một trong những Chương trình đề cử tỉnh bang đa dạng nhất, với hai luồng phổ biến rộng rãi cho người lao động và sinh viên mới tốt nghiệp bao gồm: Express Entry BC và Nhập cư kỹ năng – cộng với một luồng bổ sung cho các doanh nhân. Những luồng này được chia thành các danh mục khác nhau. Một số danh mục BC PNP được liên kết với hệ thống lựa chọn nhập cư Express Entry liên bang của Canada. Những người nộp đơn thành công theo một trong các danh mục này nhận được 600 điểm cộng thêm trong tổng điểm của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và nhận được Lời mời đăng ký – ITA (Invitation to Apply) cho Thường trú nhân trong lần rút thăm tiếp theo từ hệ thống.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

Ngoài ra, một số danh mục Đề cử Tỉnh bang BC PNP được quản lý theo một hệ thống duy nhất, được gọi là Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (SIRS). Theo SIRS, các ứng viên tiềm năng trước tiên được yêu cầu đăng ký hồ sơ và cung cấp một số thông tin cá nhân liên quan đến lời mời làm việc của họ tại BC như: kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và trình độ học vấn. SIRS hoạt động dựa trên cơ sở Thư bày tỏ nguyện vọng và Lời mời đăng ký. Theo đó các ứng cử viên đã đăng ký được chỉ định một số điểm (trong tổng số 200 điểm) và chính phủ BC tiến hành rút thăm định kỳ, các ứng viên đáp ứng điểm số yêu cầu cho danh mục họ đăng ký trong lần rút thăm đó được mời để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Hầu hết các danh mục BC PNP yêu cầu ứng viên phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng BC, tuy nhiên một số danh mục nhất định được quản lý bên ngoài SIRS không yêu cầu ứng viên phải có lời mời làm việc. BC PNP cũng cung cấp chương trình Thí điểm Công nghệ, được giới thiệu vào năm 2017, theo đó, công nhân kỹ thuật hoặc Công nghệ thông tin có thể nhập cư vào BC và lấy được thường trú nhân Canada. Tổng quan về BC PNP

Báo cáo cuối năm 2019 của BC PNP Vào tháng 6 năm 2020, British Columbia đã công bố một báo cáo chi tiết về Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC PNP năm 2019. Báo cáo chỉ ra những nội dung sau: Tổng số đề cử: BC đã ban hành tổng cộng 6.551 đề cử vào năm 2019. Phần lớn trong số này được trao cho các ứng cử viên ở các luồng Nhập cư Kỹ năng BC, với sự phân chia chặt chẽ giữa các ứng cử viên Express Entry và những người nộp đơn bên ngoài nhóm Express Entry.

Các quốc gia nguồn: BC tiết lộ rằng 75% tất cả các đề cử Nhập cư kỹ năng thuộc về các ứng cử viên từ 10 quốc gia nguồn hàng đầu. Ấn Độ và Trung Quốc chiếm gần một nửa số đề cử.

Nghề nghiệp hàng đầu: BC báo cáo 10 nghề nghiệp hàng đầu để nhận được đề cử. Các ngành nghề đã được thay đổi trên một số lĩnh vực.

Tham khảo thêm thông tin từ trang web của tỉnh bang tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *