Giới Thiệu Chương Trình

Chương trình định cư diện doanh nhân tại các tỉnh bang lớn của Canada triển khai nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn cho cư dân bản địa và phát triển nền kinh tế. Đổi lại, tỉnh bang đó cho phép người nhập cư lấy quyền cư trú, đưa theo gia đình sang Canada cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.