Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada

Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada (AFIP) đã bắt đầu nhận đơn ứng cử vào tháng 5-2020

Với mục tiêu lấp đầy khoảng thiếu hụt lao động tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm, đặc biệt trong chế biến thịt và sản xuất nấm, cũng như để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đầy tham vọng, Canada đã cho ra mắt Chương trình thí điểm nông nghiệp thực phẩm có thời hạn 3 năm. Ngành nông nghiệp thực phẩm đóng vai trò quan trọng đến sự tăng trưởng và sức sống kinh tế của Canada, hỗ trợ 1 trong 8 loại việc làm chính trên cả nước. Năm 2018, xuất khẩu nông nghiệp Canada đạt mức kỉ lục 66.2 tỉ USD.
Chương trình định cư thí điểm nông nghiệp thực phẩm mới này nhằm thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài toàn thời, không theo mùa vụ bằng cách cho họ cơ hội trở thành thường trú nhân sau hai năm đầu tiên làm việc bằng giấy phép lao động tạm thời, thay vì phải gia hạn nhiều lần.
Mỗi năm chương trình sẽ chấp thuận tối đa 2,750 người nộp đơn chính thức, cộng thêm các thành viên trong gia đình của họ để xử lý. Điều này cho thấy xấp xỉ sẽ có tổng cộng 16,500 thường trú nhân mới trong thời gian 3 năm của Chương trình thí điểm nông nghiệp thực phẩm.

Người lao động nước ngoài đủ điều kiện tham gia chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp thực phẩm?

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada, người lao động nước ngoài phải đáp ứng 5 yêu cầu sau:

 1. Có kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện
 2. Có một lời mời làm việc đủ điều kiện
 3. Đáp ứng hoặc vượt yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu
 4. Đáp ứng hoặc vượt yêu cầu về trình độ học vấn
 5. Chứng minh có đủ tài chính để cư trú ở Canada

#1 – Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện
Người lao động phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada (ít nhất 1.560 giờ trong ba năm qua). Kinh nghiệm làm việc tại Canada này phải là:

 • Không phải công việc theo mùa vụ
 • Một công việc đủ điều kiện trong một ngành nghề đủ điều kiện;
 • Thông qua Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) (phải được hỗ trợ LMIA với thời gian tối thiểu 12 tháng).

#2 – Lời mời làm việc đủ điều kiện
Người lao động phải có một lời mời làm việc thực sự từ một chủ lao động Canada. Lời mời làm việc này phải là:

 • Một công việc đủ điều kiện trong một ngành nghề đủ điều kiện;
 • Toàn thời gian, không theo mùa vụ, lâu dài;
 • Mức lương phải đáp ứng hoặc vượt mức lương hiện hành của Ngân hàng việc làm cho lời mời làm việc trong quy định của tỉnh bang (hoặc mức yêu cầu quốc gia nếu tỉ lệ của tỉnh không có sẵn);
 • Ở mọi nơi trên lãnh thổ Canada trừ Quebec.

#3 – Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu
Người lao động phải đạt tối thiểu Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Cấp độ 4 trong bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
#4 – Yêu cầu về trình độ học vấn tối thiểu
Trình độ học vấn tối thiểu tương đương với bằng tốt nghiệp trung học Canada (hoặc cao hơn). Bằng cấp được lấy bên ngoài Canada phải được chuyển đổi thành Đánh giá bằng cấp dục (ECA) có hiệu lực.
#5 – Yêu cầu quỹ an cư
Người lao động phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để nuôi sống bản thân và các thành viên trong gia đình khi định cư ở Canada. Những người đã làm việc ở Canada với giấy phép làm việc hợp lệ không bắt buộc phải chứng minh tài chính. Nếu Người lao động chưa từng làm việc ở Canada, yêu cầu về quỹ an cư như sau:

Người lao động nước ngoài: Làm thế nào để đăng ký Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada?

Nếu Người lao động đáp ứng các yêu cầu của chương trình thí điểm nông nghiệp thực phẩm được liệt kê ở trên, họ có thể nộp đơn đăng ký thường trú nhân trực tiếp với IRCC.
Để đăng ký, Người lao động sẽ sử dụng đơn đăng ký có hướng dẫn và mẫu có sẵn trên trang web Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada chính thức. Họ sẽ phải cung cấp các tài liệu để chứng minh đủ điều kiện đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình.
Khi  đã hoàn thành đơn đăng ký của mình, Người lao động sẽ được yêu cầu nộp bằng bản cứng qua email đến địa chỉ được liệt kê trên trang web nêu trên.

Người sử dụng lao động: Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada hoạt động như thế nào?

Người sử dụng lao động đủ điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm sẽ được ban hành Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) có thời hạn hai năm.
Để hỗ trợ cho Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada, Bộ lao động và phát triển xã hội Canada đang tiến hành một số thay đổi giúp cho người sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt có thể giữ chân người lao động thông qua định cư:

 • Một Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động LMIA có giá trị 2 năm sẽ được cấp cho người sử dụng lao động đủ điều kiện trong ngành chế biến thịt và các ngành nghề được tham gia chương trình Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada hoặc các con đường khác để lấy thường trú nhân cho người lao động nước ngoài tạm thời trong cùng công việc và lĩnh vực đủ điều kiện.
 • Để đủ điều kiện, các công ty chế biến thịt sẽ được yêu cầu phác thảo kế hoạch của họ để hỗ trợ người lao động nước ngoài tạm thời trong việc có được thường trú nhân. Ngoài ra, người sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt có tham gia công đoàn sẽ cần phải có thư hỗ trợ từ công đoàn.
 • Người sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt không tham gia công đoàn sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể nhằm bảo vệ thị trường lao động và bản thân người lao động. Một nhóm làm việc ba bên sẽ được thành lập để xác định các yêu cầu mà người sử dụng lao động không tham gia công đoàn cần đáp ứng.
 • Giới hạn mức lương tối thiểu của người lao động nước ngoài tạm thời sẽ được điều chỉnh, có tính đến các chi phí và công sức của người sử dụng lao động bỏ ra để hỗ trợ người lao động lấy được thường trú nhân.
 • Người sử dụng lao động đã triển khai tuyển dụng trong thời gian gần đây và hỗ trợ người lao động làm thủ tục xin thường trú nhân sẽ có thể được nằm ngoài giới hạn số lượng hồ sơ dành cho chương trình, một số người lao động gần bằng với số người có khả năng đạt được thường trú trong thời gian tới.

Vì sao Canada ban hành Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada?

Có tư cách thường trú nhân, người lao động nước ngoài sẽ có quyền truy cập vào nhiều chương trình xã hội giúp họ thanh toán thông qua thuế, như Bảo hiểm Việc làm và Kế hoạch Hưu trí Canada. Với Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm Canada, nhiều lao động sẽ có thể lên kế hoạch định cư lâu dài và vĩnh viễn ở Canada thay vì tạm thời.
Khi Chương trình Định cư Thí điểm Nông nghiệp Thực phẩm được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2019, nó được chào đón bởi nhiều cơ quan, trong đó có Liên đoàn Nông nghiệp Canada (CFA), Chủ tịch CFA Mary Robinson phát biểu: “Nếu bạn là một nông dân và bạn không có sự lao động an toàn, thì bạn sẽ ít có khả năng đầu tư vào lĩnh vực của mình và mở rộng kinh doanh”.
Mrs Robinson nói thêm: “Chúng tôi biết rằng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Canada là một yếu tố đang bị thiếu hụt rất nhiều. Báo cáo vào năm 2014 cho thấy khoảng 26.400 việc làm đã bị bỏ trống và kết quả là chúng ta đã mất 1,5 tỷ đô la”.
Chương trình thí điểm nông nghiệp thực phẩm này là sự hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp-Thực phẩm Canada và Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *