Hệ thống giáo dục ở British Columbia

Hệ thống giáo dục ở British Columbia

Giáo dục ở British Columbia có gì khác?

Giáo dục rất quan trọng đối với đa số người dân tại Canada. Hệ thống giáo dục tại Canada thông thường có ba bậc. Trẻ em thông thường đi học bậc tiểu học từ 5 tuổi đến 12 tuổi, và bậc trung học từ 13 tuổi đến 17 hoặc 18 tuổi.

Sau trung học, học sinh có thể tiếp tục học bậc hậu trung học tại các trường cao đẳng, trường kỹ thuật và đại học. Tại British Columbia, chính quyền tỉnh bang và các hội đồng giáo dục địa phương quản trị hệ thống trường công lập (mẫu giáo đến lớp 12).

Chính quyền tỉnh bang tài trợ cho hệ thống giáo dục và đưa ra các đạo luật, điều lệ, và chính sách để bảo đảm mỗi trường đều hội đủ các tiêu chuẩn của tỉnh bang và mỗi học sinh đều được hưởng một nền giáo dục có phẩm chất. Cũng có 60 hội đồng giáo dục địa phương (khu học chính) trên khắp tỉnh bang.

Nếu bạn muốn tìm một cơ sở giáo dục (khu học chính) ở gần khu vực sinh sống, hãy đến website của chính phủ tại đây.

Liên lạc với hội đồng giáo dục (khu học chính) để biết chi tiết ghi danh cho con bạn đi học, trợ giúp học tập, và ELL (Học Anh Ngữ). Bạn cũng có thể hỏi xem khu học chính có một chương trình gọi là Settlement Workers in Schools (SWIS) (Nhân Viên Định Cư ở Trường) hay không. Các nhân viên này giúp con của những người mới đến và gia đình họ hội nhập vào trường và cộng đồng.

Vườn trẻ, các lớp mẫu giáo

Hệ thống giáo dục ở British Columbia

Có các chương trình học miễn phí được gọi là StrongStart BC dành cho trẻ em dưới năm tuổi tại các trường. Cha mẹ và các con cùng tham dự các chương trình này.

Nhiều trường cung cấp các chương trình Ready, Set, Learn cho trẻ em ba tuổi. Cha mẹ cũng tham dự. Trong các chương trình này, trẻ học các khả năng quan trọng qua sinh hoạt chơi đùa, và cha mẹ được thông tin về cách giúp trẻ học.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với trường địa phương của bạn hoặc vào website của tỉnh bang tại đây.

Trường tiểu học và trung học

Tại British Columbia, tất cả trẻ em từ 5 đến 16 tuổi phải đi học. Trường tiểu học và trung học công lập đều miễn phí. Một số trẻ đi học trường độc lập (tư). Đa số các trường độc lập có tính học phí. Cha mẹ cũng có thể chọn cách dạy học cho con ở nhà. Học sinh học ở nhà có thể ghi danh vào nhiều môn học trên Internet và cũng có thể được gửi bài học về nhà.

rẻ em thường bắt đầu đi học tiểu học vào năm trẻ được năm tuổi. Năm đầu tiên của trường tiểu học được gọi là mẫu giáo. Mẫu giáo là chương trình trọn ngày tại các trường công. Trường độc lập cũng có lớp mẫu giáo nhưng có tính lệ phí.

Trẻ em thường đi học trường công gần nhà nhất. Tại một số trường tiểu học, học sinh học trong những lớp gồm nhiều cấp lớp. Thí dụ, một lớp có thể có các học sinh học lớp 1, 2, và 3. Một số khu học chính có trường trung học đệ nhất cấp (trường cấp hai) cho học sinh lớp 6 đến 8. Trường trung học là cho học sinh lớp 8 đến 12, hoặc lớp 9 đến 12. Hầu hết học sinh học xong trung học lúc 18 tuổi. Khi học sinh tốt nghiệp trung học tại B.C. thì được cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

Lớp Anh Ngữ cho trẻ em

Hệ thống giáo dục ở British Columbia

Một số học sinh theo học các lớp English Language Learning (ELL) (Học Anh Ngữ). Hầu hết các học sinh cần được giúp học Anh Ngữ đều được giúp thêm trong lớp học thường lệ. Một số học sinh lớn tuổi hơn theo học cả chương trình trong lớp thường lệ lẫn các lớp ELL. Nhà trường sẽ quyết định là con bạn có cần các lớp ELL hay không—bạn không cần phải ghi danh cho trẻ. Các chương trình vườn trẻ đặc biệt có thể giúp trẻ nhỏ học Anh Ngữ. Muốn biết có chương trình vườn trẻ ELL trong khu vực của bạn hay không, hãy hỏi các cơ quan định cư di dân.

Dịch Vụ Anh Ngữ cho Người Lớn (ELSA)

Di dân người lớn cần học tiếng Anh có thể theo học miễn phí những lớp ESL do chính quyền bảo trợ. Những lớp miễn phí này được gọi là English Language Services for Adults (ELSA) (Dịch Vụ Anh Ngữ cho Người Lớn). Một số lớp ELSA có dịch vụ giữ trẻ. Muốn biết các dịch vụ giữ trẻ khác, xem Chương 7. Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ này, và các dịch vụ Anh Ngữ khác tại: www.welcomebc.ca/LearnEnglish Các trung tâm thẩm định ngôn ngữ (trắc nghiệm) cũng thông tin về những lớp ELSA. Trong vùng Metro Vancouver, có hai trung tâm thẩm định ngôn ngữ:

• Tại Vancouver, Burnaby, Richmond, New Westminster, North Vancouver và West Vancouver, gọi cho Western ESL Services (Dịch Vụ ESL Miền Tây) tại số 604 876-5756.

• Tại Surrey, Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, Maple Ridge, và Fraser Valley, gọi cho Surrey Language Assessment Centre (Trung Tâm Thẩm Định Ngôn Ngữ Surrey) tại số 604 507-4150.

Ghi danh cho con theo học trường công

Khi bạn ghi danh cho con ở trường, bạn sẽ cần xuất trình hai văn kiện chính thức có ghi ngày sinh của trẻ, tình trạng cư trú của bạn tại British Columbia, và địa chỉ nơi cư ngụ của mình. Bạn cũng sẽ cần xuất trình hồ sơ chủng ngừa của trẻ. Đây là giấy liệt kê những loại bệnh con bạn đã được chủng ngừa. Muốn ghi danh cho con bạn theo học trường công, hãy liên lạc với khu học chính địa phương.

Giáo dục hậu trung học

Hệ thống giáo dục ở British Columbia

Sau khi học xong Lớp 12, nhiều học sinh sẽ học tiếp. Có các trường đại học, trường cao đẳng và viện giáo dục công (do chính quyền tài trợ) và tư (không do chính quyền tài trợ), tại British Columbia. Sinh viên có thể học nhiều môn khác nhau tại trường đại học như văn chương, giáo dục, khoa học, y khoa và luật khoa.

Cần khoảng bốn năm học toàn thời gian để tốt nghiệp bằng Cử Nhân. Nếu học tiếp ở đại học, bạn có thể học ra bằng hậu tốt nghiệp đại học như bằng Cao Học hoặc Tiến Sĩ/Ph.D. Các trường cao đẳng và viện giáo dục dạy những môn học năm thứ nhất và thứ nhì đại học. Sau đó bạn có thể chuyển sang một trường đại học. Các trường cao đẳng và viện giáo dục kỹ thuật cũng có các chương trình huấn nghệ, chẳng hạn như huấn luyện đầu bếp, kỹ thuật điện toán hoặc thợ máy xe hơi.

Muốn biết danh sách các trường cao đẳng và viện giáo dục, xem ở cuối chương này hoặc xem trong những trang màu vàng của niên giám điện thoại, dưới tiêu đề Schools–Academic–Colleges and Universities.

Niên giám điện thoại màu vàng và www.yellowpages.ca có liệt kê cả trường công lẫn trường tư. Muốn biết danh sách các viện giáo dục công hậu trung học, hãy đến: www.aved.gov.bc.ca/institutions Để giúp bạn chọn một trường và chương trình hậu trung học, xem “Being an Informed Student” tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *