Canada mời 3.300 ứng viên CEC trong đợt rút thăm Express Entry ngày 20-8

Vào ngày 20-8, Canada tiếp tục tổ chức rút thăm Express Entry dành riêng cho các ứng viên Canadian Experience Class (CEC, Chương trình Lao động có Kinh nghiệm Việc làm ở Canada) sau đợt rút thăm PNP trước đó. Thư mời đã được gửi đến 3.300 ứng viên CEC. Để nhận Lời mời Đăng ký (ITA) đợt này, ứng viên phải đạt 454 điểm theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS).
Điểm CRS đợt này cao hơn 9 điểm so với kỳ rút thăm CEC trước đó vào ngày 23-7 chỉ có 445 điểm. CRS tăng là do nhiều ứng viên có hồ sơ được vào nhóm hơn trong tháng qua sau khi Canada tổ chức buổi rút thăm cho tất cả các Chương trình vào ngày 5-8.
IRCC đã tổ chức các buổi rút thăm theo từng Chương trình cụ thể kể từ khi đại dịch Coronavirus khiến biên giới Canada đóng cửa vào tháng 3. Tất cả đều diễn ra sau các đợt rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).

Express Entry là Hệ thống mà Chính phủ Liên bang sử dụng để quản lý các hồ sơ định cư thông qua ba nhóm Chương trình Nhập cư Kinh tế chính dành cho các lao động có tay nghề cao: Chương trình Lao động Lành nghề Liên bang (FSWP), Chương trình Lao động có Tay nghề Chuyên môn Liên bang (FSTP), Chương trình Lao động có Kinh nghiệm Việc làm ở Canada (CEC).
Một số Tỉnh bang cũng có các Chương trình cấp Tỉnh liên kết với Hệ thống Express Entry. Trong Express Entry, các ứng viên được xếp hạng dựa trên điểm CRS với nhiều yếu tố như: tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Trong một số trường hợp, ngày và giờ tạo Hồ sơ Express Entry cũng là yếu tố xếp hạng quan trọng.

IRCC đã triển khai quy tắc tie-break (quy tắc hòa vốn) trong đợt rút thăm hôm 20-8. Quy tắc tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm CRS dựa trên ngày và thời gian tạo hồ sơ của họ.
Quy tắc này đã được triển khai vào đợt rút thăm ngày 27-7-2020 lúc 11:10:05 UTC, nghĩa là những ứng viên đạt 454 điểm CRS chỉ được mời nếu hồ sơ của họ gửi trước thời gian này. Lần rút thăm này nâng tổng số Lời mời Đăng ký trong năm 2020 lên 65.750. Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Coronavirus, con số này vẫn vượt số lượng thư mời cùng thời điểm so với hai năm trước đó.
Các ứng viên muốn nộp Hồ sơ Express Entry vẫn có thể làm như bình thường mặc dù sẽ có một số hạn cho do dịch bệnh Coronavirus. IRCC vẫn tiếp tục nhận các đơn đăng ký thông qua Hệ thống Express Entry và xử lý các đơn xin Thường trú nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *