Điều Kiện Nhập Cư Canada Diện Lao Động Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Manitoba

Không giống như các kết nối khác, nhập cư Canada diện lao tay nghề ở Manitoba không đánh giá dựa trên điểm số.
Làm việc với hợp đồng mở (ongoing employment) ở Manitoba là cách để các công nhân lành nghề chứng minh họ có đủ các kết nối (connection) cần thiết với Manitoba tất cả những người nộp đơn được yêu cầu đối với chương trình nhập cư Canada được đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) theo diện lao động tay nghề.
Làm việc với hợp đồng mở có nghĩa là một công ty ở Manitoba đã cung cấp cho bạn một công việc dài hạn, toàn thời gian sau khi bạn đã hoàn thành ít nhất 6 tháng (liên tục) việc làm toàn thời gian với công ty đó theo tư cách là công nhân nước ngoài tạm thời hoặc sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp

Việc Làm Đủ Điều Kiện Khi Nào?

Chủ lao động của bạn phải được thành lập, đăng ký theo luật của cơ quan lập pháp của tỉnh hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có năng lực sản xuất, nhà máy, địa điểm kinh doanh tại Manitoba.
Chủ lao động của bạn phải chứng minh rằng họ là một doanh nghiệp được thành lập với khả năng cung cấp việc làm toàn thời gian và dài hạn tại Manitoba.
Tự làm việc hoặc thời gian làm việc trong lúc bạn đang học sẽ không được tính vào kinh nghiệm làm việc ở Manitoba. (ví dụ: kinh nghiệm làm việc có được trên giấy phép làm việc phục vụ việc học- co-op permit)
Các cá nhân tự làm chủ, chủ doanh nghiệp, nhà điều hành chủ sở hữu và cá nhân cung cấp dịch vụ với tư cách là nhà thầu độc lập cho doanh nghiệp hỗ trợ việc đăng ký của họ thì không đủ điều kiện để đăng ký cho chương trình nhập cư Canada diện lao động có tay nghề ở Manitoba và bất cứ kinh nghiệm làm việc ở Manitoba có được trong các trường hợp nói trên sẽ không được tính trong thời gian làm việc ở tỉnh.
Chú ý! 
Chương trình MPNP sẽ chỉ cấp thư hỗ trợ giấy phép lao động cho bạn nếu bạn chứng minh được bạn là nhân viên cho một chủ lao động.
Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế đến từ các tỉnh khác: Nếu bạn tốt nghiệp chương trình sau trung học ở một tỉnh khác của Canada và muốn nộp đơn vào chương trình MPNP theo diện lao động có tay nghề vì bạn đã nhận được lời mời làm việc ở Manitoba, để đủ điều kiện thì đầu tiên bạn cần phải  làm việc cho một chủ lao động ở Manitoba ít nhất một năm.
Sinh viên quốc tế bị mất việc hoặc muốn thay đổi việc làm phải thông báo cho MPNP. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét và cân nhắc. Không có quy tắc hay hướng dẫn cụ thể nào vì có thể có một số lý do khiến sinh viên quốc tế mất việc hoặc cần thay đổi việc làm. Tốt nhất là liên hệ với MPNP để thảo luận về tình huống của bạn để xác định hướng hành động tốt nhất.

Lao Động Nước Ngoài Nhập Cư Canada Diện Lao Động Tay Nghề Tạm Thời

Những tài liệu bắt buộc: Đối với MPNP Online, bạn phải tải lên các bản sao giấy phép làm việc hợp lệ của mình, chủ lao động Manitoba của bạn và xác nhận bằng văn bản rằng bạn đã làm việc toàn thời gian trong ít nhất 6 tháng liên tục, cũng như thư mời làm việc của bạn phải ghi rõ mức lương và chi tiết về vị trí công việc, chữ ký và tiêu đề thư của công ty, cùng với tất cả các tài liệu khác được liệt kê trên trang Documents (Tài liệu).
Điều kiện nhập cư Canada:

 • Lời đề nghị tuyển dụng dài hạn phải cùng một chủ lao động mà bạn đã làm việc toàn thời gian trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • Bạn phải có tất cả các bằng cấp cho vị trí bao gồm đào tạo, giáo dục và bất kỳ giấy phép hoặc chứng nhận cần thiết.
 • Trình độ ngôn ngữ của bạn phải sẵn sàng cho công việc. Cụ thể bạn phải chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của mình để có thể hoàn thành được các nhiệm vụ trong bản mô tả công việc của bạn.
 • Mối liên hệ của bạn với Manitoba thông qua việc làm phải mạnh mẽ hơn mối quan hệ mà bạn có thể có với một tỉnh khác.
 • Bạn phải ghi rõ trong kế hoạch định cư của bạn những ý định và kế hoạch sống, làm việc và thiết lập cuộc sống, công việc và gia đình của bạn ở Manitoba như một thường trú nhân.

Chú ý!
Những người được miễn yêu cầu giấy phép lao động để làm việc tại Manitoba (ví dụ: Bộ trưởng Tôn giáo) không cần nộp đơn vào chương trình MPNP theo diện này.
Làm việc theo chương trình vừa học vừa làm thì không đủ điều kiện để đăng ký.
Những lao động có tay nghề nộp đơn trên cơ sở hợp đồng mở ở Manitoba vẫn phải cung cấp bằng chứng tài liệu về các quỹ định cư dưới tên của họ. Tuy nhiên, MPNP sẽ xem xét thu nhập hiện tại của bạn, do đó bạn có thể không nhất thiết bạn phải chứng minh bạn có 10.000 đô la trong quỹ định cư của bạn.

Sinh Viên Quốc Tế Đã Tốt Nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp tổ chức giáo dục sau trung học Manitoba được xem xét. Bạn sẽ đủ điều kiện nếu chủ lao động Manitoba cung cấp cho bạn công việc dài hạn, ít nhất 6 tháng làm việc toàn thời gian liên tục trên giấy phép lao động sau tốt nghiệp hợp lệ.
Những tài liệu bắt buộc: Đối với MPNP Online, bạn phải tải lên các bản sao giấy phép làm việc hợp lệ của mình từ chủ lao động Manitoba, xác nhận bằng văn bản rằng bạn đã làm việc toàn thời gian trong ít nhất sáu tháng liên tục, cũng như thư mời làm việc của bạn, ghi rõ mức lương và chi tiết về vị trí công việc, chữ ký và tiêu đề thư của công ty, cùng với tất cả bằng cấp giáo dục và các tài liệu khác được liệt kê trên trang Documents.

Điều Kiện Nhập Cư Canada Theo Diện Lao Động Tay Nghề Tại Tỉnh Bang Manitoba:

 • Bạn đã theo học một chương trình giáo dục hoặc đào tạo hợp pháp tại một trường nghề công, hoặc các trường đào tạo giáo dục phổ thông trung học đã được đăng ký tại Manitoba. (Không bao gồm các chương trình ngôn ngữ.)
 • Chương trình học tập, học nghề của bạn là toàn thời gian và thời gian học ít nhất là 1 năm.
 • Bạn đã hoàn thành chương trình học của mình và được trao bằng tốt nghiệp, bằng cấp hoặc chứng chỉ.
 • Bạn đã làm việc liên tục ít nhất 6 tháng cho cùng một nhà tuyển dụng với công việc toàn thời gian (dài hạn).
 • Bạn có giấy phép lao động sau tốt nghiệp hợp lệ từ cơ quan Di dân, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).
 • Mối liên hệ của bạn với Manitoba thông qua việc làm mạnh hơn mối quan hệ bạn có thể có với một tỉnh khác của Canada.
 • Bạn phải ghi rõ trong kế hoạch nhập cư của bạn những ý định và kế hoạch sống, làm việc và thiết lập cuộc sống, công việc và gia đình của bạn ở Manitoba như một thường trú nhân
 • Bạn có tất cả các bằng cấp yêu cầu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để đảm bảo rằng bạn có thể hoàn thành được công việc của bạn. *

* Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho các nghề nghiệp có tay nghề thấp: Nếu công việc của bạn được phân loại là kỹ năng thấp hơn (NOC C hoặc D), bạn phải gửi kết quả hợp lệ trực tuyến bài kiểm tra ngôn ngữ đã được MPNP phê duyệt chứng minh trình độ ngôn ngữ chính thức ở mức CLB 4 (NCLC 4, tiếng Pháp ) hoặc cao hơn trong tất cả các danh mục kiểm tra theo khung điểm CLB của MPNP. Để được coi là hợp lệ, bài kiểm tra của bạn phải được thực hiện không quá hai năm trước ngày bạn nộp đơn MPNP Online. Các công việc của NOC C và D bao gồm công nhân có tay nghề thấp hơn, các ngành công nghiệp và sản xuất trọng điểm, bán hàng và dịch vụ, và một số hạng mục như văn thư và trợ lý.
Chú ý ! 
Để nhận giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp của bạn: hãy đăng ký với Cơ Quan Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) trong vòng 180 ngày sau khi hoàn thành các yêu cầu chương trình học của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gặp cố vấn sinh viên quốc tế tại trường của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *