Chương trình Nhập cư nông nghiệp Canada năm 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Chương trình Nhập cư Nông nghiệp Canada – Thực phẩm năm 2020

Về thí điểm chương trình : 
Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp Canada – Thực phẩm – Agri-Food Immigration Pilot giúp giải quyết nhu cầu lao động của ngành thực phẩm nông nghiệp Canada bằng cách thử nghiệm một phương pháp tiếp cận theo ngành nghề.
Thí điểm được thiết kế để giúp giải quyết nhu cầu lao động của ngành thực phẩm nông nghiệp Canada, đặc biệt là trồng cây nhà kính và nấm quanh năm, các ngành công nghiệp chế biến thịt và chăn nuôi, và thu hút những công nhân có kinh nghiệm, không lao động thời vụ và có thể định cư ở Canada.
Thí điểm này sẽ có hiệu lực cho đến tháng 5 năm 2023.
Về quy trình:
Để đăng ký thường trú thông qua Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp – Thực phẩm, bạn cần đạt điều kiện kinh nghiệm làm việc tại Canada, và lời mời làm việc ở một trong những ngành nghề được liệt kê là đủ điều kiện để thí điểm từ một chủ lao động Canada.
Chi tiết bổ sung về cách đăng ký thường trú thông qua thí điểm này sẽ có vào ngày 15 tháng 5 năm 2020.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]Khi là một ứng viên cho thí điểm này, bạn cần tìm một công việc và cho thấy rằng bạn có kinh nghiệm trong một ngành công nghiệp đủ điều kiện và nghề nghiệp đủ điều kiện.

Các ngành công nghiệp đủ điều kiện nhập cư nông nghiệp Canada 

Các ngành được phân loại theo Hệ thống phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS). Bạn có thể xem các định nghĩa ngành cụ thể bằng cách tìm kiếm các mã ngành dưới đây trên trang web của NAICS. 
Chủ lao động của bạn cần ghi rõ mã ngành trong lời mời làm việc của bạn.
Các ngành công nghiệp đủ điều kiện cho thí điểm nhập cư thực phẩm nông nghiệp là:

 • Sản xuất sản phẩm thịt (NAICS 3116).
 • Sản xuất nhà kính, vườn ươm và trồng hoa, bao gồm cả sản xuất nấm (NAICS 1114).
 • Chăn nuôi, không bao gồm nuôi trồng thủy sản (NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 hoặc 1129).

Công việc đủ điều kiện theo chương trình thí điểm

Các công việc đủ điều kiện cho thí điểm được phân loại theo mã Danh sách định cư tay nghề Canada (NOC). Bạn có thể xem các nhiệm vụ cho từng công việc bằng cách tìm kiếm trên trang web.  
Bạn hãy kiếm công việc trên web phù hợp với mình để nhập cư nông nghiệp Canada năm 2020.
Công việc đủ điều kiện cho mỗi ngành công nghiệp được liệt kê dưới đây.

Đối với sản xuất sản phẩm thịt (NAICS 3116), những công việc đủ điều kiện là:

 • NOC B 6331 – Nhân viên định lượng thực phẩm bán lẻ.
 • NOC C 9462 – Nhân viên định lượng thực phẩm công nghiệp.
 • NOC B 8252 – Giám sát viên trang trại và công nhân chăn nuôi chuyên ngành.
 • NOC D 9617 – Công nhân chế biến thực phẩm.

Đối với sản xuất nhà kính, vườn ươm và trồng hoa, bao gồm sản xuất nấm (NAICS 1114), các công việc đủ điều kiện để nhập cư nông nghiệp Canada là:

 • NOC B 8252 – Giám sát viên trang trại và công nhân chăn nuôi chuyên ngành.
 • NOC C 8431 – Công nhân nông trại phổ thông.
 • NOC D 8611 – Công nhân thu hoạch.

Đối với sản xuất động vật, không bao gồm nuôi trồng thủy sản (NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 và 1129), các công việc đủ điều kiện là:

 • NOC B 8252 – Giám sát viên trang trại và công nhân chăn nuôi chuyên ngành.
 • NOC C 8431 – Công nhân nông trại phổ thông.

Giới hạn đăng ký theo nghề nghiệp 

Có giới hạn về số lượng đơn đăng ký được xử lý cho mỗi nghề nghiệp hàng năm.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 mỗi năm, các đơn đăng ký sẽ được xử lý trên cơ sở theo quy tắc ai đến trước được phục vụ trước. Thí điểm này sẽ kéo dài trong 3 năm. Đối với những năm đầu tiên và cuối cùng của thí điểm, các giới hạn hàng năm được điều chỉnh dựa trên khoảng thời gian còn lại của năm đó theo thí điểm của chương trình nhập cư nông nghiệp Canada.

Đề nghị công việc để làm: Số lượng đơn đăng ký được chấp nhận mỗi năm
Giám sát trang trại hoặc công nhân chăn nuôi chuyên ngành (NOC B 8252) 50
Nhân viên định lượng thực phẩm công nghiệp (NOC C 9462) hoặc Nhân viên định lượng thực phẩm bán lẻ (NOC B 6331) 1470
Công nhân chế biến thực phẩm (NOC D 9617) 730
Công nhân nông trại phổ thông (NOC C 8431)  200
Công nhân thu hoạch (NOC D 8611) 300

 
Chúng tôi sẽ hoàn trả các khoản phí cho bất kỳ ứng viên nào có đơn đăng ký bị từ chối vì đã đạt đến giới hạn.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp-Thực phẩm
Điều kiện tham gia
Để đủ điều kiện, bạn phải:

 • Có kinh nghiệm làm việc.
 • Có một lời mời làm việc đủ điều kiện.
 • Đáp ứng hoặc trên mức yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.
 • Đáp ứng hoặc trên mức yêu cầu giáo dục.
 • Chứng minh bạn có đủ tiền để ổn định trong cộng đồng.

Kinh nghiệm làm việc
Bạn phải có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn cần phải:

 • Có 1 năm làm một công việc không theo thời vụ, toàn thời gian (ít nhất 1.560 giờ trong 3 năm qua).
 • Làm trong một ngành nghề hợp lệ trong một ngành công nghiệp hợp lệ.
 • Làm thông qua Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program)
  • Có bản Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) với thời hạn tối thiểu 12 tháng và được nhà tuyển dụng của bạn gửi khi thuê bạn. (Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng cũ của bạn về thời hạn này.)

Cách tính giờ kinh nghiệm làm việc của bạn
Hãy tính số giờ làm việc trong các công việc toàn thời gian của bạn:

 • Số giờ làm có thể trong các ngành nghề khác nhau và với các chủ lao động khác nhau.
 • Số giờ phải được làm trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng (làm việc hơn 30 giờ mỗi tuần sẽ không rút ngắn được khoảng thời gian này).

Không được tính:

 • Số giờ làm mà bạn không được trả tiền ( tình nguyện hoặc thực tập không được trả lương).
 • Số giờ làm khi bạn tự làm chủ công việc.

Lời đề nghị làm việc
Bạn phải có một lời mời làm việc xác thực.
Công việc bạn được yêu cầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Công việc phải ở trong một ngành nghề đủ điều kiện trong một ngành công nghiệp đủ điều kiện.
 • Công việc phải là toàn thời gian.
  • Điều này có nghĩa là bạn phải làm việc ít nhất 30 giờ được trả tiền mỗi tuần.
 • Bạn phải làm một công việc không theo thời vụ.
  • Điều này nói chung có nghĩa là bạn làm một công việc cố định và được trả lương thường xuyên.
 • Việc làm của bạn là cố định.
  • Điều này có nghĩa là không có ngày kết thúc công việc.
 • Mức lương phải bằng hoặc cao hơn mức lương hiện hành của Ngân hàng việc làm cho công việc của bạn ở tỉnh mà bạn được yêu cầu (hoặc ở cấp quốc gia nếu không có tỷ lệ cấp tỉnh).
 • Đề nghị làm việc của bạn phải dành cho một công việc ở Canada nhưng bên ngoài Quebec.

Yêu cầu ngôn ngữ
Bạn phải chứng minh khả năng của mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu đối với Thí điểm Nhập cư Thực phẩm – Nông nghiệp là CLB / NCLC mức độ 4 ở các kỹ năng:

 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết

Bạn phải gửi kết quả của bạn từ một bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt. Và lưu ý rằng những kết quả này vẫn còn có hiệu lực khi bạn nộp đơn (kết quả có hiệu lực trong vòng 2 năm).
Tìm hiểu thêm về kiểm tra ngôn ngữ ở đây.
Yêu cầu về giáo dục
Bạn phải có ít nhất:
Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc một báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA), từ một tổ chức đầu tư được chỉ định (designated organization) hoặc cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng bạn đã hoàn thành chứng chỉ nước ngoài ở cấp trung học trở lên.

  • Báo cáo ECA phải còn hiệu lực vào ngày nộp đơn của bạn. (Báo cáo ECA có hiệu lực trong vòng 5 năm)
  • Báo cáo ECA gốc phải được ban hành vào hoặc sau ngày tổ chức đầu tư được chỉ định.

Chi phí về các Chương trình định cư
Nếu tham gia chương trình, bạn phải chứng minh tài chính để được định cư ở Canada. Bạn phải có khả năng hỗ trợ được bản thân và bất kỳ thành viên nào trong gia đình mà bạn có thể có, ngay cả khi họ không đến Canada cùng bạn. Những người đã làm việc ở Canada với giấy phép làm việc hợp lệ, không bắt buộc phải chứng mình tài chính.
[/vc_column_text][vc_column_text]Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp-Thực phẩm
Điều kiện tham gia
Để đủ điều kiện, bạn phải:

 • Có kinh nghiệm làm việc.
 • Có một lời mời làm việc đủ điều kiện.
 • Đáp ứng hoặc trên mức yêu cầu trình độ ngôn ngữ tối thiểu.
 • Đáp ứng hoặc trên mức yêu cầu trình độ giáo dục.
 • Chứng minh bạn có đủ tiền để ổn định trong cộng đồng.

Kinh nghiệm làm việc
Bạn phải có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
Kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn cần phải 1 năm làm một công việc không theo thời vụ, toàn thời gian (ít nhất 1.560 giờ trong 3 năm qua) và làm trong một ngành nghề hợp lệ trong một ngành công nghiệp hợp lệ, và làm thông qua Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program), Có bản Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) với thời hạn tối thiểu 12 tháng và được nhà tuyển dụng của bạn gửi khi thuê bạn. (Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng cũ của bạn về thời hạn này.)
Cách tính giờ kinh nghiệm làm việc của bạn
Hãy tính số giờ làm việc trong các công việc toàn thời gian của bạn:

 • Số giờ làm có thể trong các ngành nghề khác nhau và với các chủ lao động khác nhau.
 • Số giờ phải được làm trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng (làm việc hơn 30 giờ mỗi tuần sẽ không rút ngắn được khoảng thời gian này).

Không được tính:

 • Số giờ làm mà bạn không được trả tiền ( tình nguyện hoặc thực tập không được trả lương).
 • Số giờ làm khi bạn tự làm chủ công việc.

Lời đề nghị làm việc
Bạn phải có một lời mời làm việc xác thực.
Công việc bạn được yêu cầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để được nhập cư nông nghiệp Canada :

 • Công việc phải ở trong một ngành nghề đủ điều kiện trong một ngành công nghiệp đủ điều kiện.
 • Công việc phải là toàn thời gian.
  • Điều này có nghĩa là bạn phải làm việc ít nhất 30 giờ được trả tiền mỗi tuần.
 • Bạn phải làm một công việc không theo thời vụ.
  • Điều này nói chung có nghĩa là bạn làm một công việc cố định và được trả lương thường xuyên.
 • Việc làm của bạn là cố định.
  • Điều này có nghĩa là không có ngày kết thúc công việc.
 • Mức lương phải bằng hoặc cao hơn mức lương hiện hành của Ngân hàng việc làm cho công việc của bạn ở tỉnh mà bạn được yêu cầu (hoặc ở cấp quốc gia nếu không có tỷ lệ cấp tỉnh).
 • Đề nghị làm việc của bạn phải dành cho một công việc ở Canada nhưng bên ngoài Quebec.

Yêu cầu ngôn ngữ
Bạn phải chứng minh khả năng của mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để có thể nhập cư nông nghiệp Canada.
Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu đối với Thí điểm Nhập cư Thực phẩm-  Nông nghiệp là CLB / NCLC mức độ 4 ở các kỹ năng:

 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết

Bạn phải gửi kết quả của bạn từ một bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt. Những kết quả này vẫn phải có hiệu lực khi bạn nộp đơn.(kết quả có hiệu lực trong vòng 2 năm).
Tìm hiểu thêm về kiểm tra ngôn ngữ ở đây
Yêu cầu về giáo dục
Bạn phải có ít nhất:
Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc một báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA), từ một tổ chức đầu tư được chỉ định (designated organization) hoặc cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng bạn đã hoàn thành chứng chỉ nước ngoài ở cấp trung học trở lên.

  • Báo cáo ECA phải còn hiệu lực vào ngày nộp đơn của bạn. (Báo cáo ECA có hiệu lực trong vòng 5 năm).
  • Báo cáo ECA gốc phải được ban hành vào hoặc sau ngày tổ chức đầu tư được chỉ định.

Hãy tìm hiểu thêm về cách làm thế nào để có được một đánh giá chứng chỉ giáo dục tại đây 
Tiền định cư
Nếu tham gia chương trình, bạn phải chứng minh tài chính để được định cư ở Canada. Bạn phải có khả năng hỗ trợ được bản thân và bất kỳ thành viên nào trong gia đình mà bạn có thể có, ngay cả khi họ không đến Canada cùng bạn.Những người đã làm việc ở Canada với giấy phép làm việc hợp lệ, không bắt buộc phải chứng mình tài chính.
Tìm hiểu thêm về tiền định cư ở đây[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *