Những câu hỏi thường gặp về nhập cư Canada tại Saskatchewan

Cập nhật từ ngày 28 tháng 4 năm 2020.
Bài viết này giải quyết các câu hỏi gần đây nhận được bởi Chương trình đề cử nhập cư tỉnh Saskatchewan (SINP)  từ những người bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch COVID-19.
Bài viết này cũng sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh thông tin chính xác nhất theo diễn biến từng ngày.

 1. Các biện pháp tạm thời của SINP
 2. Đơn xin thường trú
 3. Công nhân và cư dân tạm thời ở Saskatchewan
 4. Tìm kiếm việc làm
 5. Doanh nhân nhập cư ở Saskatchewan
 6. Liên lạc với người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC)
 7. Các hạn chế đi lại
 8. Sinh viên quốc tế tại Saskatchewan
 9. Hệ thống EOI công nhân lành nghề quốc tế

1.Các biện pháp tạm thời của SINP

Tôi là ứng cử viên của chương trình SINP hoặc làm việc cho một chủ lao động được SINP chấp thuận và công việc của tôi đã thay đổi. Tôi có bị mất đề cử hay cần phải rời khỏi tỉnh không?

 • Một đề cử có thể được thay đổi thành một đề cử có điều kiện nếu người được đề cử không còn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của hạng mục SINP mà qua đó họ nhận được đề cử của họ. Các điều kiện sẽ cần phải được loại bỏ để người được đề cử có được thường trú.
 • Người nộp đơn và người được đề cử có thể được cấp một đề cử có điều kiện nếu các điều khoản của lời mời làm việc liên quan đến đơn xin SINP ban đầu của họ đã bị thay đổi hoặc việc làm của họ đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.
 • SINP phải được thông báo ngay lập tức nếu công việc do người nộp đơn hoặc người được đề cử thay đổi, họ bị sa thải hoặc công việc của họ bị chấm dứt. 
 • Một lời đề nghị việc làm được coi là hợp lệ cho những người nộp đơn và ứng cử viên SINP nếu nó từ một chủ lao động với Giấy chứng nhận đăng ký hợp lệ, người đã cung cấp cho người lao động Thư chấp thuận công việc. Người lao động phải đáp ứng các điều kiện của giấy phép lao động của họ. Nếu (các) đề nghị việc làm đáp ứng các yêu cầu này, SINP sẽ cho phép các biện pháp tạm thời sau:
  • Những người được đề cử sẽ có sáu tháng để tìm một công việc mới nếu lời mời làm việc liên quan đến đơn đăng ký SINP ban đầu của họ không còn tồn tại. Đề cử của họ sẽ trở thành một đề cử có điều kiện cho đến khi có việc làm toàn thời gian mới (30 giờ / tuần).
  • Nếu một ứng cử viên hoặc người nộp đơn nhận được lời mời làm việc mới, đó phải là một vị trí được phép kinh doanh (NOC 0, A, B, C hoặc D) vì đây là những nghề nghiệp cần thiết để cung cấp dịch vụ công cộng then chốt và các dịch vụ kinh doanh được cấp phép. Nếu đề nghị việc làm mới thuộc các ngành kinh doanh được cho phép thì công việc đó không cần phải tương ứng với trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của người lao động nếu người sử dụng lao động đã xác minh qua Thư phê duyệt nghề nghiệp rằng người lao động có kỹ năng và khả năng để thực hiện công việc đó.
  • Ứng viên hoặc người được đề cử làm việc trong tỉnh mà phải giảm giờ làm việc toàn thời gian sẽ được phép tiếp tục làm việc cho chủ lao động đã được phê duyệt của họ và tìm việc làm tạm thời khác cho các vị trí được cho phép (NOC 0, A, B, C hoặc D). Việc đề cử sẽ trở thành một đề cử có điều kiện cho đến khi người lao động làm việc 30 giờ mỗi tuần cho 1 công việc hoặc nhiều hơn.
  • Ứng viên hoặc người được đề cử làm việc ở tỉnh mà phải giảm giờ làm việc toàn thời gian sẽ được phép tiếp tục làm việc cho (các) chủ lao động đã được phê duyệt của họ vào giờ giảm mà không cần bổ sung việc làm nếu người sử dụng lao động cam kết tiếp tục làm việc toàn thời gian (30 giờ / tuần) trong vòng 6 tháng kể từ khi số giờ toàn thời gian bị giảm. Nếu một đề cử đã được ban hành trước đó thì nó sẽ trở thành một đề cử có điều kiện trong khi người được đề cử làm việc dưới 30 giờ mỗi tuần cho (các) nhà tuyển dụng được phê duyệt. Người nộp đơn phải làm việc 30 giờ mỗi tuần cho 1 công việc hoặc nhiều hơn và đáp ứng tất cả các tiêu chí của chương trình SINP hiện hành để được đề cử vào chương trình.
  • Những ứng viên tiềm năng đã sống và làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất sáu tháng sẽ đủ điều kiện nộp đơn vào SINP với 780 giờ kinh nghiệm làm việc (tương đương 6 tháng với 30 giờ mỗi tuần), cho dù là công việc toàn thời gian hay bán thời gian .Tuy nhiên, ứng viên phải làm việc 30 giờ mỗi tuần cho một công việc hoặc nhiều hơn và đáp ứng tất cả các tiêu chí của chương trình SINP hiện hành để được đề cử vào chương trình.;
  • Nếu một công nhân không có giấy phép làm việc mở, họ sẽ cần phải có giấy phép làm việc mới từ cơ quan Di dân, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). SINP sẽ cấp cho họ thư hỗ trợ giấy phép lao động mới nếu cần. Một công nhân không thể làm việc hợp pháp cho một chủ lao động mới cho đến khi có được giấy phép làm việc mới.
 • Những người được đề cử hoặc ứng viên tiềm năng phải tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho bản thân họ ngoại trừ những hỗ trợ ngắn hạn. Nếu người được đề cử hoặc người nộp đơn truy cập hỗ trợ thu nhập ngắn hạn trong đại dịch, họ sẽ không bị phạt.

2.Đơn xin thường trú

Tôi mới nộp đơn hoặc đang trong quá trình xin thường trú. Sẽ có sự chậm trễ trong việc xử lý đơn của tôi chứ?

 • Thời gian xử lý liên bang cho các đơn xin thường trú sẽ bị chậm lại, nhưng không rõ là ở mức độ nào. Thời gian xử lý được đăng hiện tại có thể không chính xác. Cơ quan Nhập cư, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đăng thời gian xử lý trực tuyến tại đây. 

Tôi là người nộp đơn thường trú và chưa đến Canada. Lệnh cấm du lịch có ảnh hưởng đến tôi không?

 • Những người xin thường trú đã được chấp thuận cho thường trú trước khi lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3, nhưng những người chưa đi du lịch đến Canada vẫn có thể đi du lịch đến Canada và ‘hạ cánh’ như một thường trú nhân.

Nếu tôi sử dụng Bảo hiểm Việc làm (EI), nó có ảnh hưởng đến đơn xin nhập cư của tôi không?

 • IRCC đã thông báo rằng việc sử dụng EI sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đơn xin thường trú. Nhân viên nhập cư liên bang đánh giá đơn sẽ xem xét nhiều yếu tố và dưa trên toàn bộ đơn của bạn khi đánh giá các tiêu chí về khả năng kinh tế / tài chính.

3.Công nhân và cư dân tạm trú ở Saskatchewan

Những biện pháp liên bang nào khác đã được đưa ra hoặc đang được xem xét cho người lao động tạm thời?

 • IRCC sẽ tăng thời gian làm việc tối đa cho phép của người lao động trong luồng lương thấp của Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời từ một đến hai năm. Điều này sẽ cải thiện tính linh hoạt và giảm gánh nặng hành chính cho người sử dụng lao động, bao gồm cả những người trong ngành chế biến thực phẩm.

Tôi là một cư dân tạm trú ở Canada và trạng thái (status) của tôi sắp hết hạn. Tôi cần phải làm gì?

 • IRCC đã xác nhận rằng những cư dân tạm thời hiện đang ở Canada có thể nộp đơn xin gia hạn trạng thái trực tuyến nếu họ cần gia hạn tình trạng của họ.

Tôi có thể đi đến một cảng nhập cảnh để yêu cầu dịch vụ không?

 • IRCC đang yêu cầu cư dân tạm thời không đi đến cảng nhập cảnh (ví dụ: qua biên giới Hoa Kỳ) để nộp đơn trực tiếp cho một nhân viên dịch vụ biên giới vì điều này được coi là không cần thiết và họ có thể sẽ không nhận được dịch vụ.

Tôi đã nộp đơn hoặc sắp nộp đơn xin gia hạn tình trạng của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

 • Một cư dân tạm trú đã nộp đơn xin gia hạn tình trạng của họ được phép ở lại Canada cho đến khi có quyết định về đơn đăng ký mới của họ, ngay cả khi tình trạng ban đầu của họ hết hạn trong khi họ đang chờ quyết định đó. Tình trạng này được gọi là “implied status” 
 • Nếu bạn cần tài liệu từ Chương trình Đề cử Người nhập cư (SINP) của Saskatchewan để nộp đơn xin chính phủ liên bang gia hạn, vui lòng truy cập: Revise or Extend Nomination.

Tôi là một người tạm trú không thể rời Canada. Chuyện gì sẽ xảy ra?

 • Nếu tình trạng của bạn chưa hết hạn, bạn có thể đăng ký trực tuyến để gia hạn thời gian lưu trú tại Canada.
 • Nếu bạn là khách du lịch, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn lưu trú tại Canada.
 • Nếu bạn là công nhân hoặc sinh viên, bạn có một vài lựa chọn sau:
  • Nếu bạn không còn làm việc hoặc học tập nữa, bạn có thể đăng ký để thay đổi trạng thái của mình thành khách du lịch, miễn là giấy phép học tập hoặc lao động của bạn chưa hết hạn.
  • Nếu hồ sơ du lịch, học tập hoặc giấy phép làm việc của bạn đã hết hạn và chưa đến 90 ngày kể từ khi tình trạng của bạn hết hạn, bạn có thể đăng ký để khôi phục trạng thái của mình.
  • Nếu đã hơn 90 ngày kể từ khi tình trạng của bạn hết hạn, bạn có thể đủ điều kiện để xin giấy phép cư trú tạm thời. Với giấy phép cư trú tạm thời, bạn có thể ở lại Canada với tư cách pháp nhân.

Tôi đang lên kế hoạch đi du lịch. Bạn có lời khuyên nào không?

 • Để hạn chế sự lây lan của COVID-19, Chính phủ Canada khuyên bạn nên tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết bên ngoài Canada cho đến khi có thông báo mới.
 • Nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hoặc biên giới và các biện pháp khác như hạn chế di chuyển và kiểm dịch.
 • Các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay. Những hạn chế mới có thể được áp dụng mà bạn không được báo. Vì vậy, kế hoạch du lịch của bạn có thể bị gián đoạn nghiêm trọng và bạn có thể bị buộc phải ở bên ngoài Canada lâu hơn dự kiến.
 • Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, hãy liên hệ với hãng hàng không hoặc nhà điều hành tour du lịch để chọn hủy hoặc hoãn chuyến đi của bạn.

Nếu giấy phép lao động của tôi hết hạn và tôi không thể gia hạn nhanh chóng, làm thế nào tôi có thể gia hạn giấy phép lái xe?

 • Do hậu quả của đại dịch COVID-19, SGI sẽ gia hạn giấy phép trong thời hạn một năm nếu bạn có bằng chứng chứng minh rằng bạn đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động.

Những bảo hiểm y tế nào có sẵn cho lao động nước ngoài tạm thời?

 • Nếu bạn là một lao động nước ngoài tạm thời (TFW) đang ở tình trạng “implied”, eHealth đã thực hiện một số thay đổi tạm thời đối với quy trình gia hạn bảo hiểm y tế cho TFW (hoặc các cá nhân khác trong giấy phép) khi giấy phép lao động đã hết hạn và họ đã xin gia hạn từ IRCC. Cá nhân sẽ cần liên hệ với văn phòng của eHealth và cung cấp bằng chứng họ đã đăng ký giấy phép làm việc, và sau đó họ sẽ cấp gia hạn bảo hiểm tạm thời trong 6 tháng. Khi cá nhân nhận được tài liệu cập nhật của họ, họ sẽ cần gửi chúng cho chúng tôi để mở rộng phạm vi bảo hiểm để phù hợp với ngày hết hạn của giấy phép mới.

Để bắt đầu làm việc tại Saskatchewan (chuyển từ khách du lịch sang lao động tạm thời) hoặc để thay đổi chủ lao động của tôi trên giấy phép làm việc của tôi, tôi cần phải đăng ký hoặc đăng ký xin lại giấy phép làm việc. Tôi có nhận được “implied status” từ IRCC và có thể bắt đầu làm việc trong quá trình xin giấy phép làm việc tạm thời không?

 • Các cá nhân với giấy phép tạm thời được coi là đang ở tình trạng “implied” nếu họ nộp đơn trước khi hết hạn tình trạng hiện tại của họ. Tình trạng “implied” sẽ có hiệu lực cho đến khi nhận được quyết định về đơn đăng ký của họ.
 • Các cá nhân có tình trạng “implied” chỉ có thể tiếp tục làm những gì họ được ủy quyền để làm trên giấy phép hiện tại của họ trong khi chờ đợi quyết định về đơn xin giấy phép mới của họ.
 • Điều này có nghĩa là họ chỉ có thể làm việc cho chủ lao động được liệt kê trong giấy phép làm việc ban đầu của họ nếu họ có giấy phép làm việc kín.
 • Nếu người được ủy quyền ở Canada với tư cách là khách du lịch, họ có thể vẫn ở Canada với tư cách là khách du lịch trong tình trạng “implied” trong khi chờ quyết định về giấy phép làm việc của họ. Họ có thể không bắt đầu làm việc cho đến khi đơn xin giấy phép lao động của họ được hoàn thành.

Đối với các ứng viên theo diện công nhân lành nghề quốc tế (ISW) của chương trình SINP ở Canada, họ có nhận được trạng thái “implied” từ IRCC trong quá trình cấp phép làm việc tạm thời hay không nếu họ chưa có giấy phép làm việc trước đó, ví dụ: những người có thị thực du lịch?

 • Người nào đã có trạng thái “implied” chỉ có thể tiếp tục làm những gì họ được ủy quyền để làm trên giấy phép hiện tại của họ. Nếu người đó được ủy quyền ở Canada với tư cách là khách du lịch, họ vẫn có thể ở Canada với tư cách là khách du lịch với trạng thái “implied” trong khi chờ quyết định về giấy phép làm việc của họ, miễn là họ nộp đơn trước khi hết hạn tình trạng hiện tại. Họ có thể không bắt đầu làm việc cho đến khi đơn xin giấy phép lao động của họ được hoàn thành và phê duyệt.

4.Tìm kiếm việc làm

Điều gì xảy ra với đơn xin nhập cư SINP của tôi nếu việc làm của tôi thay đổi (nghỉ việc hoặc chấm dứt)?

 • SINP đang đề xuất thực hiện các biện pháp chính sách hợp lý, tạm thời để đối phó với đại dịch COVID-19. Xem các biện pháp tạm thời của SINP để biết thêm thông tin.
 • Nhân viên đã bị sa thải có thể tìm kiếm các dịch vụ của Dịch vụ Thị trường Lao động để được hỗ trợ. Họ có thể cung cấp thông tin và công cụ để giúp người lao động bị sa thải tìm kiếm việc làm. Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo Dịch vụ thị trường lao động cho người tìm việc. 
 • Các biện pháp liên bang để đáp ứng với COVID-19 đã công bố rằng sẽ cung cấp hỗ trợ thu nhập cho người lao động và người tự làm việc, những người mà không đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm. Vui lòng xem Kế hoạch ứng phó kinh tế để biết thêm thông tin. 

5.Doanh nhân nhập cư ở Saskatchewan

Doanh nghiệp của tôi không cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm thiết yếu. Tôi có phải đóng cửa doanh nghiệp của mình do Tình trạng khẩn cấp hiện tại không?

 • Các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh không thiết yếu phải ngừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức. Điều này không có nghĩa là bạn phải đóng cửa doanh nghiệp của mình, nhưng cho phép bạn tiếp tục vận hành doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng các phương thức và phương pháp loại bỏ các dịch vụ và giao dịch trực tiếp. Có thể chuyển qua thành bán hàng trực tuyến hoặc giao hàng cho khách hàng của Saskatchewan. phép.

Tôi đã đóng cửa doanh nghiệp của mình do tình trạng khẩn cấp và suy thoái kinh tế. Tôi có cần phải hoàn thành các điều khoản của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh (Business Performance Agreement) hay không?

 • Có, bạn vẫn phải hoàn thành các điều khoản của BPA. Nếu bạn không thể sửa đổi các hoạt động kinh doanh của mình để loại bỏ các dịch vụ công khai, bạn có thể tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh của mình cho đến khi Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.

6.Liên lạc với Cơ quan di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

Làm thế nào để tôi liên lạc được với cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)?

 • Bạn có thể liên hệ với IRCC thông qua một biểu mẫu web. Bạn cũng có thể truy cập thông tin được ghi lại về các chương trình của chúng tôi và kiểm tra trạng thái đơn của bạn.
  • Dịch vụ điện thoại tự động (có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần): Nếu bạn có điện thoại cảm ứng, bạn có thể nghe thông tin được ghi lại về các chương trình của chúng tôi và kiểm tra trạng thái đơn của bạn.
  • Đại lý Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng – Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, giờ địa phương của bạn, ngoại trừ các ngày lễ. Dịch vụ có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Đại lý có thể giúp bạn với các yêu cầu chung và trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, họ không thể:
   • đưa ra quyết định về đơn của bạn; hoặc là
   • giúp xử lý đơn nhanh hơn, trừ khi bạn đáp ứng các tiêu chí để xử lý khẩn cấp.
 • Thông tin chi tiết về cách liên hệ với IRCC có sẵn tại Trung tâm hỗ trợ khách hàng liên hệ. 

7.Hạn chế đi lại

Tình hình ở Saskatchewan như thế nào?

 • Ghé thăm trang đích COVID-19 của Chính phủ Saskatchewan để biết thông tin mới nhất, bao gồm Thông tin Du lịch và Sức khỏe Cộng đồng.
 • Thắc mắc công khai có thể được chuyển trực tiếp đến COVID19@health.gov.sk.ca.

Những lệnh cấm du lịch nào đã được đưa ra?

 • Chính phủ Canada đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để hạn chế du lịch quốc tế đến Canada, bao gồm cả ở biên giới Hoa Kỳ, với một số lệnh miễn trừ thuế.

Ai được miễn lệnh cấm du lịch?

 • Miễn trừ bao gồm:
  • Sinh viên quốc tế có giấy phép du học hợp lệ, hoặc đã được chấp thuận cấp giấy phép du học, khi các hạn chế đi lại có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 năm 2020
  • Các ứng viên thường trú đã được chấp thuận cho thường trú trước khi hạn chế đi lại được công bố vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, nhưng chưa đi đến Canada.
  • Những người lao động tạm thời đã ở Canada hoặc đã sắp xếp để đến Canada làm việc trước khi các hạn chế đi lại được đưa ra. Điều này cũng bao gồm các công nhân mới đến Canada để làm việc trong các ngành công nghiệp quan trọng, như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y tế, vận chuyển và dịch vụ khẩn cấp.

Những biện pháp sàng lọc hiện đang được áp dụng cho khách du lịch?

 • Tất cả các cá nhân từ nước ngoài sẽ trải qua các quy trình kiểm tra sức khỏe trước khi đi du lịch và được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày khi đến Canada. Đây là điều bắt buộc.
 • Có hiệu lực vào nửa đêm ngày 14 tháng 4, bất kỳ ai trở về Canada từ nước ngoài đều phải có “kế hoạch cách ly đáng tin cậy” hoặc họ sẽ bị buộc phải ở cách ly 14 ngày tại một “địa điểm cách ly”.
 • Tất cả những người vào Canada phải đeo khẩu trang thường hoặc che mặt để bảo vệ bản thân và người khác.

8.Sinh viên quốc tế tại Saskatchewan

Sinh viên quốc tế có được miễn lệnh cấm du lịch không?

 • Sinh viên quốc tế có giấy phép học tập hợp lệ khi các hạn chế đi lại lần đầu tiên có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 được miễn. Việc miễn này là để giúp những sinh viên đang trong quá trình học hoặc những người vừa được chấp thuận đi du học Canada nhưng ở bên ngoài Canada khi các hạn chế du lịch có hiệu lực tìm nơi ở.

Các quy định trên có phải được dành cho sinh viên quốc tế, những người có thể không thể đến Canada như họ dự định ban đầu?

 • Thông thường, các trường đại học / cao đẳng ở Canada cho phép sinh viên quốc tế đã được chấp nhận hoặc được nhận vào học trì hoãn thời gian vào học cho đến một năm kể từ khi họ được nhận. Sinh viên quốc tế nên liên hệ trực tiếp với trường họ dự định học để tìm hiểu xem những điều khoản nào dành cho cho sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
 • Đối với sinh viên quốc tế có hoặc đã được chấp thuận cấp giấy phép học tập cho chương trình học bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, những lớp này đang được dạy trực tuyến do dịch COVID-19, sinh viên có thể bắt đầu chương trình học trực tuyến từ bên ngoài Canada và hoàn tất 50% chương trình từ bên ngoài Canada.

Những sinh viên quốc tế đang lo ngại về các hạn chế về việc học tập từ xa có thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp không?

 • Các khóa học được dạy trực tuyến do COVID 19 sẽ không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của Chương trình xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP).

Tôi đã có giấy phép học tập, tôi vẫn được phép làm việc chứ?

 • Như thường lệ, những người có giấy phép học tập được phép làm việc ngoài trường 20 giờ / tuần trong khi các lớp học vẫn tiếp tục và là toàn thời gian trong thời gian nghỉ theo lịch trình.

Tình trạng của các đơn xin giấy phép học tập là gì?

 • Việc xử lý giấy phép học tập cho sinh viên sẽ tiếp tục dự kiến là vào học kỳ mùa thu. IRCC sẽ tiếp tục xử lý các đơn trong phạm vi có thể. Đơn xin giấy phép học tập thì yêu cầu sinh trắc học, và nhiều trung tâm xin visa mà thường cung cấp dịch vụ này đã bị đóng cửa. Do COVID-19, các ứng viên hiện đang được cung cấp 90 ngày thay vì 30 ngày tiêu chuẩn để cung cấp sinh trắc học.

9.Hệ thống EOI công nhân lành nghề quốc tế

Ai sẽ sử dụng hệ thống Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI)?

 • Hệ thống EOI sẽ được sử dụng bởi những người muốn đăng ký SINP thông qua các danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations in Demand) hoặc Express Entry. Đây là hai danh mục con rất phổ biến yêu cầu sử dụng ngưỡng đơn trong quá khứ để đảm bảo rằng SINP có kho lưu trữ đơn có thể quản lý được dẫn đến thời gian xử lý nhanh hơn.

Hệ thống EOI là gì?

 • EOI là bước đầu tiên cho các cá nhân quan tâm đến việc đăng ký để trở thành thường trú nhân tại Saskatchewan. Họ sử dụng hệ thống EOI để cho thấy rằng họ quan tâm đến việc đăng ký cho các danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu hoặc Express Entry trong SINP.
 • Các ứng viên sẽ đăng ký trong hệ thống trực tuyến của SINP và hoàn thành hồ sơ EOI trực tuyến. Các ứng viên sẽ nhập thông tin cơ bản về bản thân bao gồm tên, ngày sinh, quốc gia và địa chỉ email và sau đó tự đánh giá bằng cách sử dụng lưới đánh giá điểm SINP.
 • Khi hồ sơ đã được hoàn thành, ứng viên sẽ gửi thư quan tâm của họ và được đưa vào nhóm ứng viên.
 • Các ứng viên đáp ứng tiêu chí lựa chọn EOI sẽ được SINP chọn từ nhóm ứng viên EOI, thông qua rút thăm EOI và họ sẽ nhận được Lời mời đăng ký vào SINP. Tại thời điểm này, ứng viên sẽ được yêu cầu gửi thêm thông tin và tài liệu để gửi đơn đăng ký trực tuyến hoàn chỉnh, cũng như trả phí xử lý đơn không hoàn lại là $ 350,00 Canada.

Hồ sơ EOI được tạo như thế nào?

 • Tất cả những gì cần làm để tạo hồ sơ EOI là một tài khoản trong hệ thống ứng dụng trực tuyến của SINP (OASIS) và thông tin cơ bản về bạn và bằng cấp của bạn. Điều này bao gồm thông tin liên lạc và thông tin về giáo dục, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác, khả năng ngôn ngữ chính thức và các kết nối của bạn với Saskatchewan.
 • Bạn có thể truy cập hướng dẫn giải thích các bước tại Hệ thống EOI Công nhân lành nghề quốc tế.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ khi được mời đăng ký?

 • Khi bạn được mời đăng ký, hồ sơ EOI của bạn sẽ bị xóa khỏi nhóm EOI. Nếu bạn không đăng ký trong vòng 60 ngày, Lời mời đăng ký của bạn sẽ hết hạn. Bạn sẽ cần tạo một hồ sơ EOI mới nếu bạn vẫn quan tâm đến việc đăng ký SINP.

Điều gì xảy ra nếu điểm EOI, mà một ứng cử viên EOI tuyên bố, không chính xác?

 • Khi nộp đơn cho SINP, nếu người nộp đơn bị phát hiện đã hoàn thành hồ sơ EOI và tự đánh giá một cách gian lận, họ sẽ bị từ chối và cấm đăng ký lại SINP trong thời gian hai năm.
 • Nếu ứng viên được SINP đánh giá là có điểm thấp hơn điểm tự đánh giá của họ và họ đã phạm sai lầm xác thực về việc tự đánh giá, đơn của họ sẽ không được xử lý và sẽ được trả lại. Điều này sẽ được thực hiện để tạo ra sự công bằng cho các ứng cử viên khác trong nhóm EOI có điểm số chính xác hoặc cao hơn và không được chọn. Tuy nhiên, người nộp đơn sẽ có thể gửi lại hồ sơ EOI mới và được xem xét cho Lời mời đăng ký trong tương lai.

Điều gì xảy ra với những ứng cử viên không được chọn từ nhóm này? Điều đó có nghĩa là hồ sơ EOI chỉ có giá trị trong một năm? Cá nhân có thể đăng ký lại không?

 • Hồ sơ ứng viên được nhập vào nhóm ứng cử viên không được mời nộp đơn sẽ bị xóa khỏi nhóm sau một năm, tại thời điểm đó bạn có thể gửi lại hồ sơ nếu bạn muốn.
 • Điều này cho phép SINP loại bỏ hồ sơ của những người không còn quan tâm đến việc đăng ký. Mốc thời gian một năm bắt đầu khi EOI được gửi. Sau một năm, trạng thái hồ sơ EOI của bạn sẽ hiển thị là hết hạn.

Có bao nhiêu người sẽ được mời ở mỗi lần rút thăm? Các lần rút thăm diễn ra có thường xuyên không?

 • Quy mô và tần suất của các lần chọn của EOI dựa trên nhu cầu của thị trường lao động, các ưu tiên của tỉnh và số lượng đơn được xử lý kể từ lần chọn EOI cuối cùng. Các lần chọn sẽ diễn ra tối thiểu hai tháng một lần. Ngày bốc thăm sẽ không được thông báo trước thời hạn.
 • Phạm vi điểm số và mô tả các mô tả thuộc tính để chọn ứng cử viên trong các lần rút thăm sẽ được hiển thị trên trang Hệ thống EOI của Công nhân lành nghề quốc tế. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *