Những điều cần lưu ý trong hồ sơ định cư diện bảo lãnh thân nhân tại Canada

Có ba hạng mục bảo lãnh gia đình: (i) vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc, (ii) cha mẹ và ông bà, (iii) con nuôi và những người thân khác. Do điều kiện và quy trình nộp đơn của mỗi hạng mục là khác nhau, bài viết này sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu chính và các thành viên gia đình mà bạn có thể bảo lãnh.
nhung-dieu-can-luu-y-trong-ho-so-dinh-cu-dien-bao-lanh-than-nhan-tai-canada (2)

Điều kiện để bảo lãnh cho gia đình bạn

Điều kiện bảo lãnh tùy thuộc vào từng hạng mục, (i) vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc, (ii) cha mẹ và ông bà, hoặc (iii) con nuôi và người thân khác.

Vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc

Bạn có thể bảo lãnh nếu bạn:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Là công dân Canada, đăng ký tại Canada với tư cách là người Ấn Độ theo Đạo luật Ấn Độ Canada, hoặc thường trú tại Canada.
 • Có thể chứng minh không nhận trợ cấp xã hội vì bất cứ lý do nào ngoại trừ khuyết tật.
 • Có đủ thu nhập tài chính để chi trả cho các nhu cầu cơ bản của những đứa cháu còn phụ thuộc (con của người con còn phụ thuộc) của người bạn bảo lãnh chính.

Bạn không thể bảo lãnh nếu bạn:

 • Đã ký cam kết cho vợ/ chồng hoặc bạn đời trước đó và chưa được ba năm kể từ khi họ trở thành cư dân thường trú.
 • Nhận trợ cấp xã hội vì một lý do khác không phải do khuyết tật.
 • Trước đây đã tài trợ cho ai đó và không trả lại bất kỳ trợ cấp xã hội nào mà họ nhận được trong quá trình cam kết diễn ra.
 • Không trả nợ đúng kỳ hạn một khoản vay nhập cư hoặc trái phiếu hiệu suất.
 • Đã không trả tiền cấp dưỡng theo lệnh của tòa án hoặc phí nuôi con.
 • Đã tuyên bố phá sản mà chưa giải tán.
 • Đã bị kết án về hành vi phạm tội có tính chất tình dục, tội phạm bạo lực, tội chống lại người thân gây tổn hại cơ thể hoặc đe dọa hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nêu trên.
 • Trước đây được bảo lãnh theo diện vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner) và trở thành cư dân thường trú Canada cách đây chưa tròn 5 năm (ngay cả khi bạn có quốc tịch Canada trong vòng 5 năm đó).
 • Đang bị Lệnh Trục xuất.
 • Đang ở trong trại cải tạo, nhà giam, trường giáo dưỡng hoặc nhà tù.
 • Đã nộp đơn xin bảo lãnh cho vợ/ chồng hoặc bạn đời hiện tại của bạn và chưa nhận được quyết định.

Nếu bạn sống ở Quebec, bạn phải đáp ứng các yêu cầu của cả hai chính phủ.

Cha mẹ và ông bà

Bạn có thể bảo lãnh nếu bạn:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Công dân Canada, đăng ký tại Canada với tư cách là người Ấn Độ theo Đạo luật Ấn Độ Canada, hoặc thường trú tại Canada.
 • Sống ở Canada.
 • Ký cam kết cung cấp các yêu cầu cơ bản của người được bảo lãnh.
 • Ký thoả thuận với người bạn đang bảo lãnh xác nhận cả hai hiểu những bổn phận và trách nhiệm chung.
 • Chứng minh bạn đủ nguồn thu nhập chu cấp những yêu cầu cơ bản cho các thành viên gia đình bạn ở Canada cũng như những người có trong cam kết bảo lãnh của bạn. Bạn có thể có người đồng ký tên (vợ/ chồng hoặc bạn đời – common law partner).

Bạn không thể bảo lãnh nếu:

 • Đang nhận trợ cấp xã hội vì một lý do khác mà không phải do khuyết tật.
 • Không trả nợ đúng kỳ hạn một cam kết, một khoản vay nhập cư, trái phiếu hiệu suất hoặc các khoản thanh toán hỗ trợ gia đình.
 • Đã tuyên bố phá sản mà chưa giải tán.
 • Đã bị kết án về một hành vi phạm tội có tính chất tình dục, tội phạm hình sự bạo lực, tội chống lại người thân dẫn đến tổn hại cơ thể hoặc cố gắng hoặc đe dọa để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào tùy thuộc vào các trường hợp như bản chất của hành vi phạm tội, thời gian xảy ra và liệu ân xá đã được ban hành.
 • Đang bị Lệnh Trục Xuất.
 • Đang ở trong trại cải tạo, nhà giam, trường giáo dưỡng hoặc nhà tù.

Nếu bạn sống ở Quebec, bạn phải đáp ứng các yêu cầu của cả hai chính phủ.

Con nuôi và người thân khác

Bạn có thể bảo lãnh nếu bạn:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Công dân Canada, đăng ký tại Canada với tư cách là người Ấn Độ theo Đạo luật Ấn Độ Canada, hoặc thường trú tại Canada.
 • Sống ở Canada.

Bạn không thể bảo lãnh nếu:

 • Đang trong tù.
 • Đã không trả tiền cấp dưỡng hoặc phí nuôi con.
 • Đã tuyên bố phá sản mà chưa giải tán.
 • Đang nhận trợ cấp xã hội vì một lý do khác không phải khuyết tật.
 • Không trả nợ vay nhập cư, thanh toán trễ hoặc không thanh toán.
 • Đã từng bảo lãnh một người thân khác và không đáp ứng các điều khoản thoả thuận trong bảo lãnh.
 • Bị kết án tội phạm bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào đối với người thân hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tình dục nào, tùy thuộc vào chi tiết của vụ án, chẳng hạn như loại hình vi phạm, thời gian phạm tội và có bị đình chỉ hồ sơ hay không (trước đây được gọi là “ân xá” ở Canada).

Nếu bạn sống ở Quebec, bạn phải đáp ứng các yêu cầu của cả hai chính phủ.

Nghĩa vụ của người bảo lãnh


Khi bạn bảo lãnh cho thành viên gia đình, bạn phải ký một cam kết với Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân (hoặc với Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Ininating [MIDI] nếu bạn sống ở Quebec).
Cam kết đó là một lời hứa sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và các yêu cầu cơ bản cho các thành viên gia đình bạn bảo lãnh. Những yêu cầu cơ bản bao gồm:

 • Thực phẩm, quần áo, tiện ích, yêu cầu cá nhân, nơi ở, nhiên liệu, đồ dùng gia đình.
 • Chăm sóc sức khỏe không được cung cấp bởi y tế công cộng, chẳng hạn như chăm sóc mắt và nha khoa.

Cam kết này đảm bảo rằng những người được bảo lãnh và các thành viên gia đình của họ không phải nộp đơn xin trợ cấp xã hội. Thời hạn cam kết tùy thuộc vào độ tuổi và mối quan hệ của họ với người bảo lãnh.
Nghĩa vụ của bạn với tư cách là người bảo lãnh bắt đầu ngay khi người bạn bảo lãnh đến Canada. Vợ/ chồng hoặc bạn đời (common-law partner) của bạn có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu về thu nhập bằng cách đồng ký vào đơn xin bảo lãnh.
Cam kết là một lời hứa hỗ trợ vô điều kiện. Ví dụ, việc cấp quốc tịch Canada, ly hôn, ly thân hoặc đổ vỡ mối quan hệ hoặc chuyển đến một tỉnh khác không làm hủy bỏ cam kết này. Cam kết cũng có hiệu lực ngay cả khi tình hình tài chính của bạn xấu đi.
Thời hạn của cam kết là:

 • 3 năm cho vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner).
 • 3 năm cho một đứa trẻ phụ thuộc trên 22 tuổi.
 • 10 năm cho một đứa trẻ phụ thuộc dưới 22 tuổi, hoặc cho đến khi đứa trẻ 22 tuổi, tùy điều kiện nào đến trước.
 • 20 năm cho cha mẹ và ông bà của bạn.
 • 10 năm cho bất kỳ người thân khác.

Thời hạn cam kết đối với cư dân ở Quebec sẽ khác.

Yêu cầu về thu nhập

Vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc

Không có yêu cầu về thu nhập khi bạn bảo lãnh cho vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner), hoặc con cái còn phụ thuộc. Tuy nhiên, bạn không được nhận trợ cấp phúc lợi (ngoại trừ do khuyết tật), hoặc bị phá sản khi nộp đơn.
Tuy nhiên, nếu vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner) của bạn có con, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu. Yêu cầu tương tự nếu đứa con còn phụ thuộc của bạn cũng có một con riêng.

Bố mẹ và ông bà

Đối với bảo lãnh cha mẹ và ông bà, hạng mục này có Yêu cầu Thu nhập Cần thiết Tối thiểu (Minimum Necessary Income Requirement) dựa trên số người trong gia đình bạn. Bạn phải bao gồm:

 • Chính bạn và các thành viên gia đình của bạn, ngay cả khi họ không sống cùng bạn.
 • Người mà bạn đang bảo lãnh và người thân của người sẽ sống cùng bạn.
 • Bất cứ ai bạn đã tài trợ trong quá khứ và các thành viên gia đình của họ.
 • Bất cứ ai bạn đã đồng ký một nghĩa vụ tài chính bảo lãnh trong quá khứ và vẫn còn hiệu lực.
 • Bất kỳ ai được bạn bảo lãnh mà đã bảo lãnh hoặc đã đồng ký một nghĩa vụ tài chính bảo lãnh trong quá khứ và vẫn còn hiệu lực.

Đối với mỗi 3 năm tính thuế liên tiếp trước ngày nộp đơn, người bảo lãnh (và người đồng ký tên, nếu có) phải đáp ứng Yêu cầu Thu Nhập Cần Thiết Tối Thiểu, dựa trên Mức Cắt Giảm Thu Nhập Thấp (Low Income Cut-offs) cộng với 30% :

Số người trong gia đình

2018 2017 2016

2

$41,007 $40,379 $39,813
3

$50,414

$49,641

$48,945

4

$61,209 $60,271

$59,426

5 $69,423 $68,358

$67,400

6 $78,296 $77,095

$76,015

7

$87,172 $85,835

$84,631

Đối với +1 người $8,876 $8,740

$8,616

Nếu bạn nộp đơn vào năm 2019, bạn phải cung cấp bằng chứng thu nhập từ Cơ Quan Doanh Thu Canada (CRA) cho các năm tính thuế của năm 2018, 2017 và 2016.

Con nuôi và người thân khác

Thu nhập của bạn phải đáp ứng hoặc vượt quá Yêu Cầu Thu Nhập Tối Thiểu, được xác định hàng năm trong Mức cắt giảm thu nhập thấp (LICO), vào ngày đơn đăng ký bảo lãnh được ký. Bạn cần tính số người trong gia đình mình, bao gồm:

 • Chính bạn và các thành viên gia đình của bạn, ngay cả khi họ không sống cùng bạn.
 • Người mà bạn đang bảo lãnh và người thân của người sẽ sống cùng bạn.
 • Bất cứ ai bạn đã bảo lãnh trong quá khứ và các thành viên gia đình của họ.
 • Bất cứ ai bạn đã đồng ký một nghĩa vụ tài chính bảo lãnh trong quá khứ và vẫn còn hiệu lực.
 • Bất kỳ ai được bạn bảo lãnh mà đã bảo lãnh hoặc đã đồng ký một nghĩa vụ tài chính bảo lãnh trong quá khứ và vẫn còn hiệu lực.

Dưới đây là Mức cắt giảm thu nhập thấp (LICO) năm 2017:

Số người trong gia đình

LICO 2017

1

$24,949

2

$31,061

3

$38,185

4

$46,362

5

$52,583

6

$59,304

7

$66,027

Đối với +1 người

$6,723

Cư dân Quebec nên tham khảo trang web đánh giá năng lực tài chính MIDI. Các yêu cầu tài chính tối thiểu này không áp dụng cho vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc.

Bạn có thể bảo lãnh ai?

Vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc

Bạn có thể bảo lãnh cho:

 • Vợ/ chồng, ít nhất 18 tuổi, nếu cuộc hôn nhân của bạn là một cuộc hôn nhân dân sự có giá trị pháp lý. Hôn nhân đồng và khác giới sẽ được công nhận cho nhập cư:
  • Nếu được thực hiện hợp pháp tại Canada.
  • Nếu được thực hiện bên ngoài Canada, cuộc hôn nhân phải được công nhận hợp pháp tại quốc gia nơi nó diễn ra và ở Canada.
 • Bạn đời – common-law partner (cùng giới hoặc khác giới), ít nhất 18 tuổi, miễn là bạn đang cùng chung sống hoặc đã sống với bạn đời ít nhất 12 tháng liên tục trong một mối quan hệ giống như hôn nhân.
 • Bạn đời – conjugal partner, ít nhất 18 tuổi, nếu:
  • Có một mức độ gắn bó đáng kể giữa hai bạn, ngụ ý không chỉ là mối quan hệ thể xác mà còn là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.
  • Bạn đã có một mối quan hệ chân chính (thực sự) trong ít nhất 12 tháng nhưng không có hôn nhân hay sống thử (sống chung) vì những rào cản như khuynh hướng tình dục, đức tin tôn giáo, v.v.
 • Con cái còn phụ thuộc nếu ở độ tuổi dưới 22 và không có vợ hoặc chồng hoặc bạn đời. Trẻ em từ 22 tuổi trở lên đủ điều kiện được tính là người còn phụ thuộc nếu:
  • Đã phụ thuộc vào cha mẹ để được hỗ trợ tài chính từ trước 22 tuổi.
  • Không thể tự hỗ trợ tài chính vì tình trạng tâm thần hoặc thể chất.

Bạn có thể bảo lãnh cho con cái còn phụ thuộc của vợ/ chồng, bạn đời hoặc con cái của bạn. Nếu bạn không bảo lãnh cho họ, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách là người bảo lãnh vì việc hỗ trợ liên quan đến người được bảo lãnh và con cái còn phụ thuộc của họ. Ngay cả khi con cái còn phụ thuộc của người được bảo lãnh không phải một phần của trách nhiệm bảo lãnh, vẫn cần phải ghi rõ danh sách trong đơn. Bạn vẫn có thể bảo lãnh sau này, miễn chúng vẫn là trẻ em còn phụ thuộc.

Bố mẹ và ông bà

Bạn có thể bảo lãnh:

 • Cha mẹ của bạn và những người phụ thuộc vào họ.
 • Ông bà của bạn và những người phụ thuộc vào họ.

Con nuôi và người thân khác

Bạn có hai lựa chọn:

Tùy chọn 1 – Bạn có thể tài trợ cho:

 • Con nuôi ngoài Canada.
 • Đứa trẻ sẽ được nhận nuôi ở Canada.
 • Anh, chị, em, cháu gái, cháu trai, hay cháu mà:
  • Mồ côi.
  • Có quan hệ huyết thống hoặc nhận nuôi.
  • Dưới 18 tuổi.
  • Chưa kết hôn hoặc chưa có bạn đời (common-law partner).

Tùy chọn 2 – Bạn có thể tài trợ cho một người thân, liên quan đến huyết thống hoặc nhận nuôi, ở mọi lứa tuổi, nếu bạn đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Bạn không còn người thân còn sống mà bạn có thể bảo lãnh thay thế, chẳng hạn như:
  • Vợ / chồng.
  • Bạn đời (common-law/ conjugal partner).
  • Con trai / Con gái.
  • Cha mẹ.
  • Ông bà.
  • Anh em / Chị em.
  • Chú / Dì.
  • Cháu trai / Cháu gái.
 • Bạn không có ai trong số những người thân nêu trên là:
  • Một công dân Canada.
  • Cư dân thường trú.
  • Một người Ấn Độ đã đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ.

Quy trình nộp đơn

Vợ / chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc

Bạn chỉ có thể nộp đơn giấy. Sau khi điền và ký các biểu mẫu cần thiết, thu thập các tài liệu hỗ trợ và thanh toán các khoản phí, bạn cần gửi hồ sơ của mình đến địa chỉ này.
Nếu hồ sơ của bạn đã có tất cả các tài liệu và phí cần thiết, IRCC sẽ báo là họ bắt đầu xử lý đơn đăng ký của bạn thông qua email hoặc thư (nếu bạn không cung cấp email của bạn) và cung cấp cho bạn số tệp và thông tin về các bước tiếp theo.
Nếu bạn và người mà bạn bảo lãnh đều đáp ứng các yêu cầu điều kiện, IRCC sẽ gửi cho bạn yêu cầu liên kết đơn đăng ký của bạn với tài khoản trực tuyến.
IRCC sẽ gửi cho bạn các yêu cầu để gửi tài liệu bổ sung thông qua tài khoản trực tuyến của bạn. Thông qua tài khoản trực tuyến, bạn có thể tìm hiểu về các tài liệu bạn cần gửi IRCC, chẳng hạn như chứng chỉ cảnh sát hoặc biên lai kiểm tra y tế.
Nếu bạn không liên kết đơn đăng ký của mình với tài khoản trực tuyến, bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn của mình bằng công cụ trực tuyến này.

Bố mẹ và ông bà

Trước tiên, bạn cần thể hiện sự quan tâm của mình trong việc bảo lãnh bằng cách nộp một biểu mẫu trực tuyến về sự quan tâm đối với việc bảo lãnh. Đối với năm 2019, biểu mẫu này sẽ có hiệu lực từ 12h trưa theo giờ chuẩn ở miền Đông ngày 28 tháng 01 năm 2019. IRCC sẽ đóng biểu mẫu ngay khi họ nhận đủ lượt nộp, tính theo thứ tự nộp sớm nhất.
Để điền vào mẫu đơn, bạn sẽ chỉ cần Họ tên, Ngày và Nơi sinh, Địa chỉ, số lượng thành viên gia đình trong đơn vị gia đình của bạn, số người bạn đang bảo lãnh (bao gồm cả người phụ thuộc của họ), Họ tên và ngày sinh của cha mẹ hoặc ông bà được bảo lãnh . Bạn cũng sẽ cần một bản sao kỹ thuật số hoặc điện tử của tài liệu nhận dạng của bạn (một tệp PDF, JPG, PNG, TIFF, WORD hoặc WORDX, tối đa 2,5Mb) và số ID.
Đối với năm 2018 trở về trước, hệ thống lựa chọn dựa trên may mắn, có nghĩa là những người nộp biểu mẫu về sự quan tâm đối với bảo lãnh này được lựa chọn thông qua rút thăm xổ số.
Sau khi được chọn, bạn chỉ có thể nộp đơn giấy. Sau khi điền và ký các biểu mẫu cần thiết, thu thập các tài liệu hỗ trợ và thanh toán các khoản phí, bạn sẽ cần gửi đơn của mình đến địa chỉ này.

Con nuôi và người thân khác

Bạn chỉ có thể nộp đơn giấy. Sau khi điền và ký các biểu mẫu cần thiết, thu thập các tài liệu hỗ trợ và thanh toán các khoản phí, bạn sẽ cần gửi đơn của mình đến địa chỉ này.
Nếu hồ sơ của bạn đã có đầy đủ tất cả các tài liệu và phí cần thiết, IRCC sẽ:

 • Gửi xác nhận đã nhận thư của bạn cùng mã số hồ sơ (còn gọi là File Number).
 • Đánh giá điều kiện bảo lãnh của bạn.
 • Đánh giá nếu người bạn đang bảo lãnh đáp ứng các yêu cầu thường trú.

Nếu bạn và người mà bạn bảo lãnh đều đáp ứng các yêu cầu điều kiện, IRCC sẽ gửi cho bạn yêu cầu liên kết đơn đăng ký của bạn với tài khoản trực tuyến.
IRCC sẽ gửi cho bạn các yêu cầu để gửi tài liệu bổ sung thông qua tài khoản trực tuyến của bạn. Thông qua tài khoản trực tuyến, bạn có thể tìm hiểu về các tài liệu bạn cần gửi IRCC, chẳng hạn như chứng chỉ cảnh sát hoặc biên lai kiểm tra y tế.
Nếu bạn không liên kết đơn giấy của mình với tài khoản trực tuyến, bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn của bạn bằng công cụ trực tuyến.
Nếu bạn sống ở Quebec, bạn phải:

 1. Trước tiên, hãy nộp đơn xin bảo lãnh liên bang của bạn cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).
 2. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của liên bang để xin bảo lãnh, IRCC sẽ gửi cho bạn email hoặc thư kèm theo hướng dẫn để tải xuống bộ bảo lãnh của Quebec.
 3. Yêu cầu người bạn đang bảo lãnh hoàn thành một số thủ tục nhất định, cụ thể là: nộp đơn xin “Certificat de Selection du Québec” (CSQ) và thường trú.

Yêu cầu khám sức khỏe

Người được bảo lãnh và những người phụ thuộc của họ sẽ cần phải vượt qua Bài kiểm tra y tế với bác sĩ được IRCC phê duyệt.

Phí đăng ký

Vợ / chồng, bạn đời hoặc con cái còn phụ thuộc

 • Vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner): $ 1,040. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 475 Phí xử lý.
  • $ 490 Quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Trẻ em phụ thuộc dưới 22 tuổi: $ 150. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 75 Phí xử lý.
 • Trẻ em phụ thuộc trên 22 tuổi: $ 550. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 475 Phí xử lý.

Bố mẹ và ông bà

 • Cha mẹ hoặc ông bà: $ 1,040. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 475 Phí xử lý.
  • $ 490 Quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Vợ/ chồng của cha/ mẹ hoặc ông/ bà của bạn: $ 1,040. Bao gồm:
  • $ 550 Phí xử lý.
  • $ 490 Quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Trẻ em còn phụ thuộc của cha/ mẹ hoặc ông/ bà của bạn: $ 150. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 75 Phí xử lý.

Con nuôi và người thân khác

 • Người thân (trên 22 tuổi): $ 1,040. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 475 Phí xử lý.
  • $ 490 Quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Vợ/ chồng hoặc bạn đời của người thân của bạn: $ 1,040. Bao gồm:
  • $ 550 Phí xử lý.
  • $ 490 Quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Người thân (dưới 22 tuổi): $ 550. Bao gồm:
 • $ 75 phí tài trợ.
 • $ 475 Phí xử lý.
 • Trẻ em còn phụ thuộc cha mẹ, đã được nhận nuôi hoặc sẽ được nhận nuôi: $ 150. Bao gồm:
  • $ 75 phí tài trợ.
  • $ 75 Phí xử lý.

Nếu bạn sống ở Quebec, bạn sẽ cần trả phí cho “Certificat de Sélection du Québec” (CSQ), là $ 284 cho người được bảo lãnh chính, cộng thêm $ 114 cho mỗi người được bảo lãnh bổ sung trong cùng một đơn.

Thời gian xử lý

Vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner) sống ở Canada

Đơn xin bảo lãnh cho vợ/ chồng hoặc bạn đời sống ở Canada được xử lý trong khoảng 12 tháng.

Vợ/ chồng, bạn đời (common-law/ conjugal partner) sống bên ngoài Canada

Đơn xin bảo lãnh cho vợ/ chồng hoặc bạn đời sống bên ngoài Canada được xử lý trong khoảng 12 tháng.

Trẻ em còn phụ thuộc

Thời gian xử lý đơn xin bảo lãnh trẻ em còn phụ thuộc tuỳ vào quốc gia nơi thành viên gia đình được bảo lãnh của bạn sinh sống.

Cha mẹ hoặc ông bà

Đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà được xử lý trong khoảng 20 đến 24 tháng.

Con nuôi hoặc người thân khác

Thời gian xử lý đơn bảo lãnh cho một đứa con nuôi hoặc những người thân khác phụ thuộc vào quốc gia nơi thành viên gia đình được bảo lãnh của bạn sinh sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *