Canada ban hành nhiều quy định mới về việc cấp Giấy phép Lao động sau Tốt nghiệp (PGWP) dành cho du học sinh

Do ảnh hưởng của Đại dịch Coronavirus, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ban hành các thông báo sửa đổi quy trình cấp Giấy phép Lao động sau Tốt nghiệp (PGWP, Post-Graduation Work Permit) dành cho sinh viên Quốc tế đang theo học các chương trình giáo dục trực tuyến của Canada.

  • Giờ đây, sinh viên có thể học trực tuyến ngoài Canada đến ngày 30/04/2021. Ngoài ra, chỉ cần sinh viên hoàn thành tối thiểu 50% chương trình học trong lãnh thổ Canada sẽ đủ tiêu chuẩn xét PGWP. Việc học tập online ngoài Canada không làm ảnh hưởng đến thời hạn của PGWP.
  • Sinh viên đã đăng kí những khóa học có độ dài 8-12 tháng và có ngày nhập học trong khoảng tháng 5 đến tháng 9/2020 sẽ được phép hoàn thành toàn bộ chương trình học theo hình thức trực tuyến ngoài lãnh thổ Canada và đủ điều kiện để nộp đơn xin PGWP như bình thường.
  • Những sinh viên theo học các khóa học bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9/2020, và học trực tuyến đến ngày 30/04/2021, đã tốt nghiệp một hoặc nhiều ngành học với 50% tổng số học tập của họ được hoàn thành tại Canada sẽ có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học đó khi đăng ký xét PGWP.

Các cá nhân đến Canada học tập đều mong có thể nhận được PGWP. Sau khi du học sinh hoàn thành chương trình đủ điều kiện tại các Tổ chức Học tập được Chỉ định của Canada (DLI, Designated Learning Institution) như trường đại học hoặc cao đẳng, họ có thể nhận được PGWP trong thời gian tối đa là ba năm. Thời hạn PGWP phụ thuộc vào độ dài chương trình học của sinh viên tại một DLI của Canada. PGWP cho phép những cựu sinh viên Quốc tế này làm việc cho bất kỳ Nhà tuyển dụng nào của Canada. Các cựu sinh viên hy vọng trở thành Thường trú nhân Canada tìm cách khai thác kinh nghiệm làm việc mà họ có được để nâng cao cơ hội nhập cư Canada. Có được kinh nghiệm làm việc ở Canada có thể giúp các cá nhân đủ điều kiện cho một số con đường nhập cư nhất định, chẳng hạn như Chương trình Canadian Experience Class CEC của Express Entry. Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc cũng có thể cộng thêm cho họ điểm bổ sung theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện CRS của Express Entry.

Thông thường các khóa học trực tuyến không được tính là điều kiện học tập cho đơn đăng ký PGWP, tuy nhiên do lệnh hạn chế đi lại liên quan đến Coronavirus trên toàn Thế giới, IRCC đang cho phép du học sinh học trực tuyến đến ngày 31/12/2020 trong khi ở nước ngoài vẫn đủ điều kiện để xin PGWP. Những chính sách mới này chỉ áp dụng đối với sinh viên nộp hồ sơ xin Giấy phép Học tập (Study Permit) trước khi bắt đầu chương trình học vào học kỳ mùa xuân, mùa hè, mùa thu năm 2020 hoặc học kỳ tháng 1/2021. Ngoài ra, hồ sơ xét Study Permit của sinh viên phải được  chấp thuận. IRCC đã kết thúc thông cáo của mình bằng phát biểu các hạn chế liên quan đến COVID-19 của Canada sẽ được nới lỏng dựa trên những tiến bộ đạt được ở Canada và nước ngoài trong việc ngăn chặn sự lây lan Coronavirus. IRCC sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Canada và Quốc tế để có thể đưa ra những thay đổi bổ sung ngay khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *