Quyền Công dân Canada cho trẻ sinh ra ở nước ngoài

Nếu bạn có cha mẹ là người Canada hãy nộp hồ sơ đăng ký Bằng chứng Công dân (Proof of Citizenship) để có quyền Công dân Canada mà không cần phải chứng minh quá trình nhập cư. Cha mẹ người Canada tự động truyền quyền Công dân cho con cái của họ bất kể chúng được sinh ra ở đâu.

Quyền Công dân Canada cho trẻ sinh ra ở nước ngoài

Làm thế nào để trẻ em nước ngoài có Quyền công dân Canada?

Ít nhất một cha mẹ ruột hoặc cha mẹ hợp pháp phải là người Canada vào thời điểm sinh em bé. Nếu bạn có thể chứng minh tình trạng Công dân của mình với Chính phủ Canada, con bạn sẽ được hưởng lợi từ các đặc quyền đi kèm với việc là người Canada, và bạn được miễn các hạn chế đi lại do Coronavirus.

Xem thêm: Thông tin nhập cảnh Canada cho các ứng viên nhập cư trong Đại dịch Coronavirus

Tương tự cơ chế này cũng hoạt động nếu cha mẹ của bạn là người Canada và bạn sinh ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, Canada chỉ giới hạn khả năng truyền Quốc tịch cho thế hệ đầu tiên sinh ra bên ngoài Canada. Vì vậy, nó không thể được truyền lại cho đời cháu.

Để có được tình trạng Công dân cho bạn hoặc con bạn, bạn phải nộp đơn xin Bằng chứng Công dân (Proof of Citizenship), còn được gọi là giấy chứng nhận Quốc tịch Canada. Chi phí khoảng $75 CAD và có thể mất khoảng 5 tháng để xử lý theo trang web của Bộ Di trú Canada. Trong trường hợp khẩn cấp thời gian xử lý có thể được đẩy nhanh hơn.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp các biểu mẫu trên trang web của họ để mọi người tải xuống và hoàn thành. Nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn sẽ cần bản dịch và người dịch thuật sẽ cần cung cấp bản cam kết tính chính xác của nó. Bản dịch từ các thành viên trong gia đình không được chấp nhận.

Các tài liệu cần phải rõ ràng, dễ đọc và có màu sắc. IRCC sẽ yêu cầu giấy khai sinh gốc có tên của cha mẹ người Canada.

Bạn cũng sẽ cần bằng chứng rằng ít nhất một cha mẹ là Công dân Canada tại thời điểm sinh em bé. Điều này có thể bao gồm giấy khai sinh của cha mẹ, tài liệu Quốc tịch hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác để chứng minh là người Canada của cha mẹ.

Nếu vì lý do nào đó, tên của cha mẹ không được liệt kê trên giấy khai sinh, IRCC sẽ chấp nhận hồ sơ khai sinh và tài liệu xác nhận tên của cha mẹ là người Canada. Đây có thể là lệnh trước khi sinh, lệnh tòa, thỏa thuận mang thai hộ hoặc hồ sơ bệnh viện trong số những bản lưu khác. Hồ sơ nhận con nuôi không được chấp nhận trong trường hợp này.

IRCC cũng yêu cầu giải thích tại sao tên của cha mẹ Canada không được liệt kê trong giấy khai sinh của người nộp đơn hoặc tại sao giấy khai sinh được thay đổi hoặc thay thế.

Sau khi IRCC nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn, họ sẽ gửi “Biên lai xác nhận đã nhận”. Nếu đơn đăng ký của bạn chưa hoàn thiện, họ sẽ gửi lại và bạn sẽ phải điền vào các yếu tố còn thiếu. Nếu hài lòng với đơn đăng ký của bạn thì họ sẽ gửi giấy chứng nhận Quốc tịch và bạn sẽ có bằng chứng về Quốc tịch Canada của mình.

Chi tiết tham khảo thêm tại Canada.Ca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *