Thông tin tổng quan về Danh mục Skilled Workers Manitoba

Danh mục Skilled Workers (Công nhân Lành nghề) Manitoba nằm trong Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP), một trong các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) do Manitoba điều hành. Danh mục này đặt mục tiêu thu hút Công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc lành nghề đang cư trú ở Manitoba tại thời điểm nộp đơn.

Các ứng viên được đề cử thành công thông qua Danh mục Skilled Workers ở Manitoba sẽ được mời nộp đơn xin Thường trú nhân Canada. Danh mục này sử dụng Hệ thống Xếp hạng MPNP (MPNP Ranking System) để so sánh xếp hạng các ứng viên tiềm năm với nhau. Chỉ những ứng viên có hồ sơ tốt nhất mới được mời nộp đơn chính thức cho Chương trình.
Xem thêm: Chương trình Employment Offer của Tỉnh bang Saskatchewan

1. Yêu cầu đủ điều kiện để tham gia Danh mục Skilled Workers Manitoba

Yêu cầu  
Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với Tỉnh bang Kinh nghiệm làm việc
Lời mời làm việc
Khả năng ngôn ngữ Không yêu cầu đối với NOC 0, A hoặc B
CLB 4 đối với NOC C hoặc D
Trình độ giáo dục Không có tối thiểu
Kinh nghiệm làm việc 6 tháng hoặc 1 năm (xem bên dưới)
NOC 0, A, B, C hoặc D
Yêu cầu đầu tư Không

Kết nối với Tỉnh bang Manitoba
Để đủ điều kiện tham gia Danh mục Skilled Workers Manitoba ứng viên phải ở Manitoba làm việc cho một Nhà tuyển dụng bằng Giấy phép Lao động hợp lệ. Ứng viên đã làm việc cho Nhà tuyển dụng ít nhất 6 tháng trước khi nộp đơn. Nếu ứng viên vừa tốt nghiệp Chương trình sau trung học ở một Tỉnh khác của Canada và muốn nộp đơn vào MPNP dành cho Skilled Workers, họ phải đã làm việc cho Nhà tuyển dụng ở Manitoba ít nhất 12 tháng.
Xin lưu ý rằng kinh nghiệm làm việc có được khi tham gia học tập toàn thời gian sẽ không được tính vào các yêu cầu cho Danh mục này.
Lời mời làm việc
Ngoài ra, ứng viên phải có lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng Manitoba hiện tại của họ cho một vị trí toàn thời gian và lâu dài.
Khả năng ngôn ngữ
Nếu lời mời làm việc của ứng viên ở các vị trí trong hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) 0, A hoặc B, thì không có yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tối thiểu. Nếu lời mời làm việc của ứng viên ở NOC C hoặc D thì họ phải có điểm kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 4 trở lên.

Trình độ giáo dục
Danh mục này không yêu cầu trình độ giáo dục tối thiểu. Tuy nhiên, những ứng viên đã hoàn thành xong Chương trình giáo dục sau trung học sẽ có thể nhận thêm điểm thông qua Hệ thống Xếp hạng MPNP. Vì chỉ những ứng viên có thứ hạng cao nhất mới được mời đăng ký tham gia Chương trình, các ứng viên được đào tạo sau trung học sẽ có lợi thế hơn những người khác trong nhóm.
Kế hoạch an cư
Tất cả ứng viên ở các Danh mục MPNP phải nộp kế hoạch an cư trong đó có phác thảo kế hoạch hòa nhập với cuộc sống ở Manitoba của họ.
Quỹ an cư
Tất cả ứng viên ở các Danh mục MPNP nên chuẩn bị để chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu nhất định về quỹ an cư của Tỉnh bang. Manitoba yêu cầu các ứng viên chứng minh rằng họ có khoản đảm bảo tối thiểu $10.000 CAD cộng thêm $2.000 CAD cho vợ/chồng và người phụ thuộc đi cùng. Đây là yêu cầu của Tỉnh bang, khi nộp đơn xin nhập cư Liên bang những yêu cầu này có thể khác nhau.
Thủ tục nộp đơn đăng ký
Danh mục Skilled Workers Manitoba hoạt động trên hệ thống Thư Bày tỏ sự quan tâm (EOI, Expression of Interest). Ứng viên đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Danh mục có thể đăng ký hồ sơ qua Cổng Trực tuyến MPNP. Khi hồ sơ đã được nhận, các ứng viên sẽ được cho điểm và xếp hạng với nhau thông qua Hệ thống Xếp hạng MPNP.
Các ứng cử viên xếp hạng cao nhất sẽ được cấp Thư Tư vấn Nộp đơn (LAA, Letter of Advice to Apply) một trong các đợt rút thăm của MPNP.
Sau khi nhận được LAA, ứng viên có 60 ngày để nộp hồ sơ đầy đủ cho MPNP. Đơn đăng ký có thể được gửi trực tuyến qua tài khoản MPNP online của ứng viên. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được Đề cử Tỉnh bang để xinTthường trú nhân từ Manitoba. Họ sẽ nhận được một gói đề cử qua email để chỉ dẫn cách chuẩn bị và nộp đơn xin Thường trú nhân của Liên bang.

Sau khi nhận được Đề cử Tỉnh bang, ứng viên có 6 tháng để nộp đơn xin Thường trú nhân. Các ứng viên tham gia Danh mục này phải hoàn thành đơn xin Thường trú nhân bằng giấy và nộp qua đường bưu điện đến trung tâm đăng ký phù hợp. Thời gian xử lý thường trong vòng 18 tháng.

2. Hệ thống Xếp hạng MPNP

Hệ thống Xếp hạng này được sử dụng để cho điểm tất cả các ứng cử viên MPNP sau khi nhận được EOI. Những ứng viên có điểm số cao nhất sẽ được mời nộp đơn vào Danh mục trong một trong các đợt rút thăm MPNP – Ban hành LAA.
Tổng quan về các yếu tố

Yếu tố Điểm tối đa
Thông thạo ngôn ngữ 125
Tuổi tác 75
Kinh nghiệm làm việc 175
Giáo dục 125
Khả năng thích ứng 500
Đánh giá rủi ro -200
Tổng cộng 1000

 

Thông thạo ngôn ngữ Điểm xếp hạng
Ngôn ngữ chính thức đầu tiên
CLB 8 trở lên 25 mỗi band
CLB 7 22 mỗi band
CLB 6 20 mỗi band
CLB 5 17 mỗi band
CLB 4 12 mỗi band
CLB 3 trở xuống 0
Ngôn ngữ chính thức thứ hai
CLB 5 trở lên (tổng thể) 25
Điểm tối đa 125

 

Tuổi tác Điểm xếp hạng
18 20
19 30
20 40
21 đến 45 75
46 40
47 30
48 20
49 10
50 trở lên 0
Điểm tối đa 75

 

Kinh nghiệm làm việc Điểm xếp hạng
Dưới 1 năm 0
1 năm 40
2 năm 50
3 năm 60
4 năm trở lên 75
Được Cơ quan Cấp Chứng nhận Tỉnh bang công nhận 100
Điểm tối đa 175

 

Giáo dục Điểm xếp hạng
Bằng Thạc sĩ hoặc bằng Tiến sĩ 125
2 Chương trình sau trung học ít nhất hai năm   mỗi Chương trình 115
1 Chương trình sau trung học từ ba năm trở lên 110
1 Chương trình sau trung học trong hai năm 100
Chương trình một năm sau trung học 70
Chứng chỉ Thương mại 70
Không tham bất kỳ Chương trình giáo dục nao sau trung học 0
Điểm tối đa 125

 

Khả năng thích ứng Điểm xếp hạng
Kết nới với Tỉnh bang Manitoba
Có họ hàng gần ở Manitoba 200
Kinh nghiệm làm việc hợp pháp trước đây tại Manitoba (sáu tháng trở lên) 100
Đã hoàn thành Chương trình sau trung học ở Manitoba (hai năm trở lên) 100
Đã hoàn thành Chương trình sau trung học ở Manitoba (một năm) 50
Bạn thân hoặc họ hàng xa ở Manitoba 50
Nhu cầu ở Manitoba
Đang làm việc ở Manitoba trong sáu tháng trở lên với lời mời làm việc dài hạn từ cùng một Nhà tuyển dụng 500
Lời mời Đăng ký theo Giải pháp Chiến lược 500
Phát triển khu vực
Điểm nhập cư ở Manitoba bên ngoài Winnipeg 50
Điểm tối đa 500

 

Yếu tố rủi ro Điểm xếp hạng
Người thân ở Tỉnh bang khác và không có họ hàng ở Manitoba 0
Kinh nghiệm làm việc ở Tỉnh bang khác -100
Học tập ở Tỉnh bang khác -100
Đã có đơn xin nhập cư vào một Tỉnh bang khác trước đây 0
Điểm tối đa -200

3. Các đợt rút thăm Skilled Workers Manitoba gần đây

Dưới đây là lịch sử ban hành LAA cho tất cả các Danh mục MPNP dành cho Skilled Workers ở Manitoba.

Ngày Điểm tối thiểu Số lượng LAA ban hành
10/09/2020 475 168
27/08/2020 475 171
13/08/2020 485 197
30/07//2020 475 157
16/07/2020 430 134
02/07/2020 475 101
19/06/2020 504 111
04/06/2020 523 84
21/05/2020 485 72
07/05/2020 475 94

Việc di cư chưa bao giờ là dễ dàng, nó có thể rắc rối và nhiều thời gian, nhận thấy điều đó Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Định cư Ally ra đời với mục đích làm nhẹ gánh nặng tinh thần, là điểm dừng chân duy nhất giúp việc di cư trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
Ally là công ty uy tín hoạt động trong lĩnh vực Di trú và là đơn vị đại diện cho nhiều Văn phòng Luật sư tại Mỹ, Canada và châu Âu. Với bề dày kinh nghiệm lâu năm, Ally tự hào là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, người đồng hành với rất nhiều gia đình thành công trên con đường vươn ra Thế giới.
Với sự thấu hiểu những mong muốn của Quý khách hàng, Ally luôn nỗ lực không ngừng để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho người Việt Nam được tự do đi lại, sinh sống trên Thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *