Thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Tổng quát về thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Alberta có số tiền thuế cá nhân và vợ chồng cơ bản cao nhất ở Canada. Điều này có nghĩa là những người Albertans cần kiếm được nhiều tiền hơn trước khi họ phải bắt đầu đóng thuế thu nhập của tỉnh. Khi xem xét tất cả các loại thuế, Albertans ở tất cả các phạm vi thu nhập thường đóng thuế tổng thể thấp hơn so với các tỉnh khác.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Tỷ lệ dựa trên khung thuế thu nhập sau:

Thuế suấtKhung thuế
10%Lên đến $ 131,220
12%$ 131.220,01 đến $ 157.464
13%$ 157.464,01 đến $ 209,952
14%$ 209.952,01 đến $ 314.928
15%$ 314.928,01 trở lên

Nguồn: Ban Ngân khố và Tài chính

Tỷ lệ khấu trừ thuế cổ tức đối với cổ tức được trả từ thu nhập chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chung (cổ tức đủ điều kiện) sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, tương ứng với việc đẩy nhanh việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chung được công bố ngày 29 tháng 6 năm 2020 trong Kế hoạch Phục hồi của Alberta .

Quyền lợi trẻ em và gia đình

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Phúc lợi Trẻ em Alberta (ACB) và Tín dụng Thuế Việc làm Gia đình ở Alberta (AFETC) được hợp nhất thành một chương trình duy nhất, Phúc lợi Gia đình và Trẻ em Alberta (ACFB), với khoản thanh toán đầu tiên được phát hành vào tháng 8 năm 2020. ACFB cung cấp nhiều lợi ích hơn cho các gia đình có thu nhập thấp hơn trong khi hợp lý hóa việc quản lý.

Các khoản thanh toán cuối cùng cho các chương trình ACB và AFETC đã được phát hành, mặc dù Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) sẽ tiếp tục phát hành các khoản thanh toán hồi tố cho các năm phúc lợi trước đó, nếu có.

Các hình thức thường dùng

Thuế thu nhập cá nhân tại Alberta

Hệ thống thuế thu nhập cá nhân của Alberta do Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) quản lý. Các biểu mẫu sau đây thường được sử dụng và có sẵn từ CRA:

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân của mình hoặc bạn đang gửi tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua đường bưu điện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *