Tin tức định cư Canada được đề cử bởi tỉnh British Columbia

Hãy cùng Ally đi tìm hiểu về các tin tức định cư Canada và câu trả lời cho bạn đang thắc mắc cũng như yêu cầu, quy trình và các vấn đề liên quan hoặc bạn đã tìm thấy được câu trả lời cho mình nhưng cần thêm thông tin định cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi, tham khảo hướng dẫn sau đây:

Nội dung bài viết

Tin tức về những yêu cầu của chương trình định cư Canada

Express Entry là gì?

 • Express Entry là một hệ thống cho phép bộ di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) quản lý những cá nhân có kinh nghiệm lao động đăng ký theo một chương trình hiện có để định cư Canada.
 • Tìm hiểu thêm về Express Entry.

Express Entry BC là gì?

 • Express Entry BC (EEBC) là một chương trình định cư được đề cử bởi tỉnh bang British Columbia (BC PNP) cho phép tỉnh B.C. tận dụng hệ thống Express Entry của liên bang. Đây là một cách nhanh hơn giúp những người lao động có kỹ năng đủ điều kiện có được thường trú tại B.C.
 • Bạn có thể nộp đơn theo một trong bốn hạng mục của EEBC.
 • Tìm hiểu thêm về Express Entry BC.

Sự khác biệt chính giữa luồng Express Entry BC và luồng Skills Immigration là gì?

 • Express Entry BC

  • Đây là quy trình nộp đơn trực tuyến cho IRCC để xin thường trú.
  • Thời gian xử lý các đơn đăng ký IRCC xin thường trú sẽ nhanh hơn.
  • Chỉ dành cho các nghề nghiệp có tay nghề ( thuộc danh sách định cư theo diện tay nghề Canada có cấp độ kỹ năng là 0, A hoặc B).
  • Yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu gồm một trong các chương trình định cư kinh tế liên bang của IRCC, kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và quỹ định cư.
 • Skills Immigration (Diện tay nghề)

  • Đây là quy trình nộp đơn trên giấy cho IRCC để xin thường trú.
  • Thời gian xử lý IRCC khác với thời gian xử lý đơn đăng ký thường trú theo hệ thống Express Entry.
  • Dành cho tất cả các ngành nghề đủ điều kiện trong danh sách định cư tay nghề Canada có cấp độ kỹ năng là 0, A, B, C và D.
  • Không yêu cầu ứng viên ở một số hạng mục phải có kinh nghiệm làm việc trước đó, mặc dù kinh nghiệm có thể có lợi cho đơn đăng ký.

Có thể xử lý đơn xin nhập cư theo luồng doanh nhân thông qua Express Entry BC không?

 • Không có lựa chọn BC Entry Express nào cho luồng Di trú Doanh nhân.

Tôi có cần phải đáp ứng các yêu cầu trong IRCC Entry Express Entry, cũng như Express Entry BC, khi đăng ký thường trú tại B.C. không?

 • Có. Bạn phải đáp ứng các tiêu chí cho danh mục EEBC cụ thể và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu trong các chương trình định cư kinh tế liên bang của IRCC.

Tôi có thể đăng ký và nộp đơn theo diện tay nghề (skills immigration) hoặc Express Entry BC không?

 • Không. Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc nộp đơn tại một thời điểm.

Tôi có cần một lời mời làm việc hợp lệ để đủ điều kiện cho hệ thống Express Entry (IRCC) không?

 • Vui lòng truy cập trang web của IRCC để biết thêm thông tin chi tiết cũng như cập nhật các yêu cầu liên quan đến công việc và các yêu cầu chương trình định cư kinh tế liên bang khác.

Tôi có cần một lời mời làm việc để đủ điều kiện cho luồng BC Express Entry của chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) không?

 • Có, trừ khi bạn nộp đơn vào EEBC – hạng mục đại học quốc tế.
 • Lời mời làm việc phải toàn thời gian hoặc không xác định thời gian (vĩnh viễn không có ngày kết thúc cố định) từ 1 chủ lao động hợp lệ ở BC.

Lời mời làm việc của tôi từ một chủ lao động ở B.C. đáp ứng được các yêu cầu của chương trình BC PNP. Nó có đủ điều kiện là một lời mời làm việc cho hệ thống Express Entry của IRCC không?

 • Các yêu cầu đối với lời mời làm việc hợp lệ có thể khác nhau giữa Express Entry BC và hệ thống Express Entry của IRCC.
 • Vui lòng tham khảo hướng dẫn chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC để biết thêm về thông tin mới nhất về yêu cầu cung cấp công việc của Express Entry BC.
 • Vui lòng truy cập trang web của IRCC để biết thông tin ,cập nhật về các yêu cầu cung cấp công việc của từng chương trình nhập cư kinh tế liên bang hiện hành.

Một lời mời làm việc theo Express Entry BC có cần giấy Thẩm định Tác động thị trường lao động (LMIA) không?

 • Không. Một lời mời làm việc theo Express Entry BC không yêu cầu Thẩm định tác động thị trường lao động (LMIA). Tuy nhiên, nếu bạn có bản sao của LMIA có thể được yêu cầu trong quá trình đánh giá đơn đăng ký.
 • Vui lòng truy cập trang web của IRCC để biết thông tin, cập nhật về các yêu cầu LMIA của từng chương trình nhập cư kinh tế liên bang hiện hành.

Có sự khác biệt nào về vai trò của chủ lao động trong việc đăng ký theo hệ thống Express Entry BC diện BC PNP và Nhập cư diện tay nghề (Skills Immigration)?

 • Không. Vai trò của chủ lao động vẫn giống nhau trong cả hai luồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Những yêu cầu về chủ lao động. Tham khảo thêm.

Khi nào tôi cần chứng minh các quỹ định cư (chứng minh tài chính) để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Express Entry IRCC?

 • Yêu cầu đối với các quỹ định cư khác nhau giữa các chương trình nhập cư kinh tế liên bang.
 • Vui lòng truy cập trang web của IRCC để biết thông tin chi tiết về thời điểm cần phải có bằng chứng về quỹ định cư cho Express Entry.
 • Tất cả các ứng viên cho BC Express Extry phải đáp ứng các yêu cầu về mức thu nhập tối thiểu của chương trình BC PNP.
 • Vui lòng tham khảo hướng dẫn Chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC để biết thông tin mới nhất về các yêu cầu thu nhập tối thiểu của Express Entry BC.

tin tức định cư CanadaThời gian xử lý theo Express Entry BC là gì?

 • Để biết được thời gian xử lý BC PNP ước tính cho Express Entry BC tại đây.
 • Việc đăng ký không được tính trong thời gian xử lý.
 • Để biết thời gian xử lý đơn xin thường trú, vui lòng truy cập trang web của IRCC.

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra trạng thái đăng ký, nộp đơn Express Entry BC của mình?

 • Đăng nhập vào BCPNP Online để xem trạng thái đăng ký, nộp đơn của mình tại đây.
 • Xem thời gian xử lý BC PNP ước tính cho Express Entry BC tại đây.

Câu hỏi về yêu cầu ngôn ngữ

Tôi có phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ để đăng ký hoặc nộp đơn cho một trong các hạng mục của Express Entry BC không?

 • Có. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho hạng mục liên bang có liên quan và cung cấp kết quả từ một cơ quan được chỉ định bởi IRCC. Tham khảo thêm tại đây.
 • Tìm hiểu thêm về các bài kiểm tra ngôn ngữ ở đây.

Câu hỏi về đánh giá bằng cấp giáo dục

Đánh giá bằng cấp giáo dục (ECA) là gì?

 • ECA được sử dụng để xác minh rằng bằng cấp, các chứng chỉ nước ngoài (giấy tờ khác) của bạn là hợp lệ và tương đương với bằng cấp của Canada.
 • ECA phải từ một cơ quan được chỉ định. Tham khảo thêm tại đây.
 • Bạn sẽ nhận được điểm trong đơn đăng ký nếu bạn có ECA, điều này có thể cải thiện điểm đăng ký của bạn.
 • ECA có thể được yêu cầu như là một phần trong quy trình đăng ký BC PNP Express Entry BC của bạn nếu nó được yêu cầu cho hồ sơ IRCC Express Entry.
 • Tìm hiểu thêm về ECAs tại đây.

Tôi có cần gửi bản gốc ECA của mình đến BC PNP không?

 • Nếu bạn có bằng cấp giáo dục nước ngoài và bản ECA trong hồ sơ BCPNP Online bạn chỉ cần cung cấp thêm một bản sao thay vì bản gốc khi bạn được mời đăng ký. Tuy nhiên, BC PNP có thể yêu cầu một bản gốc.
 • Nếu bạn nhận được ECA mới sau khi bạn đăng ký BC PNP nhưng chưa nhận được lời mời đăng ký, bạn phải cập nhật hồ sơ BCPNP Online của mình.
 • Nếu bạn nhận được ECA mới sau khi bạn nộp đơn vào BC PNP, bạn phải cung cấp cho BC PNP một bản sao ECA mới.

Các câu hỏi về việc đăng ký.

Hệ thống đăng ký nhập cư theo diện tay nghề (SIRS) là gì?

 • SIRS là một hệ thống quản lý đơn đăng ký dựa trên điểm trực tuyến nhằm giúp B.C chọn được lao động đang có nhu cầu để đáp ứng thị trường lao động.
 • Tìm hiểu thêm về SIRS tại đây.

Hệ thống dựa trên điểm SIRS hoạt động như thế nào?

 • Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên công việc của bạn, vị trí của công ty bạn tại B.C, mức lương được đề nghị cũng như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ.
 • Nếu điểm của bạn đủ cao, bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký theo luồng BC Express Entry diện tay nghề hoặc Express Entry BC.

Tại sao B.C. giới thiệu SIRS?

 • Chương trình BC PNP sẽ nhận được số lượng giới hạn đề cử mỗi năm từ chính phủ liên bang. Điều này có nghĩa là chúng tôi thường nhận được nhiều đơn hơn số lượng chúng tôi được để cử.
 • SIRS minh bạch, linh hoạt, quản lý các đơn đăng ký hiệu quả. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi có các nguồn lực phù hợp để xử lý tất cả các đề cử mà chúng tôi nhận được từ IRCC mà không phải ngừng việc chấp nhận đơn đăng ký.
 • SIRS đảm bảo BC PNP đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế và thị trường lao động của B.C.

Quá trình đăng ký hoạt động như thế nào?

 • Trước tiên, bạn phải tạo một hồ sơ với BCPNP Online, đăng ký EEBC – Công nhân tay nghề hoặc EEBC – Danh mục tốt nghiệp quốc tế.
 • Bạn không cần phải đăng ký nếu bạn đăng ký theo EEBC – Chuyên gia y tế (HealthCare Professional) hoặc EEBC – Hạng mục tốt nghiệp sau đại học quốc tế (International post-graduate). Thay vào đó, vui lòng đăng ký trực tiếp qua BCPNP Online.
 • Xem thêm về quy trình đăng ký tại đây.
 • Để biết thông tin về cách hoàn thành đăng ký và ứng dụng trực tuyến, vui lòng tham khảo hướng dẫn chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điểm SIRS của tôi?

 • Các yếu tố kinh tế chính để thu hút công nhân lành nghề đến B.C. và gia nhập của họ vào thị trường lao động:
  • Cấp độ kỹ năng của công việc bạn được mời làm ở B.C theo danh sách định cư tay nghề Canada (NOC) cần liên kết được BC PNP với nhu cầu thị trường lao động. Điều này cho phép B.C. ưu tiên các ngành nghề có nhu cầu cao.
  • Mức lương hàng năm của công việc bạn được mời làm ở B.C cho thấy nhu cầu thị trường lao động và tác động kinh tế. Nó cũng giúp người lao động định cư thành công tại B.C.
  • Nơi làm việc sẽ thấy được những thách thức mà cộng đồng khu vực đó phải đối mặt trong việc thu hút và giữ chân người lao động.
 • Các yếu tố nguồn nhân lực con người mà giúp nhận ra các kỹ năng và kinh nghiệm của các ứng cử viên để hỗ trợ cho việc định cư ngắn hạn và dài hạn của họ ở B.C.:
  • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp của bạn ở B.C thể hiện kỹ năng chuyển giao trực tiếp cho lực lượng lao động của B.C. Nó cũng cho thấy khả năng thành công cao hơn khi bạn làm vị trí đó.
  • Trình độ học vấn cao hơn cho phép người lao động kiếm thêm tiền và định cư tại B.C. dễ dàng hơn.
  • Trình độ tiếng Anh giúp xây dựng một nền kinh tế thành công và giúp các nhân viên mới hòa nhập vào cộng đồng B.C.

tin tức định cư CanadaLàm thế nào là đăng ký của tôi được ghi điểm?

 • SIRS chỉ định điểm số cho mỗi lần đăng ký dựa trên các yếu tố phản ánh khả năng thành công về mặt kinh tế của bạn ở B.C.
 • Vui lòng tham khảo hướng dẫn chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC (file PDF, 1MB đính kèm) để biết cách tính điểm.

Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký?

 • Ngay sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ:
  • Nhận được điểm dựa theo các yếu tố chấm điểm khi bạn đăng ký.
  • Được nhập vào nhóm cho danh mục bạn đã chọn.
  • Nhận được email xác nhận.
 • Định kỳ, BC PNP gửi cho những người đăng ký có điểm số cao nhất từ mỗi danh mục lời mời đăng ký.
 • Bạn nên chuẩn bị trước thông tin bạn cần cho đơn đăng ký của mình.

Làm thế nào để tôi nhận được lời mời nộp đơn?

 • Chúng tôi thường xuyên tiến hành bốc thăm để mời các ứng cử viên từ mỗi nhóm tuyển chọn để đăng ký.
 • Số lượng và tần suất của các lời mời dựa trên phân bổ đề cử hàng năm, chúng tôi đảm bảo xử lý các đơn đăng ký kịp thời.
 • Tìm hiểu thêm về lời mời đăng ký ở đây.

Tôi phải làm gì sau khi nhận được lời mời nộp đơn?

 • Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn sẽ có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua BCPNP Online.
 • Đăng ký của bạn sẽ bị xóa khỏi nhóm lựa chọn.
 • Tìm hiểu thêm về lời mời đăng ký.

Nếu tôi không được mời nộp đơn thì sao?

 • Việc đăng ký SIRS của bạn không phải là một đơn đăng ký cho Express Entry BC và không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký.
 • Nếu bạn chưa được mời nộp đơn trong vòng 12 tháng, chúng tôi sẽ xóa đăng ký của bạn khỏi nhóm lựa chọn.

Tôi có thể đăng ký lại với SIRS không?

 • Câu trả lời là “Có”. Bạn có thể cải thiện điểm số của bạn và đăng ký lại. Ví dụ, bạn có thể cố gắng cải thiện điểm số ngôn ngữ của mình hoặc trao đồi trình độ học vấn cao hơn.
 • Bạn có thể sử dụng hồ sơ BCPNP trực tuyến hiện tại của mình.

Các lần rút thăm có được tiến hành thường xuyên không?

 • Chúng tôi tiến hành rút thăm định kỳ dựa trên khối lượng phân bổ và xử lý hàng năm.
 • Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm các thông tin về ngày rút thăm, số lượng lời mời được ban hành và điểm tối thiểu cần đạt được tại đây.

Thời gian đăng ký của tôi có hiệu lực trong bao lâu?

 • Đăng ký của bạn có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp.
 • Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi bạn đã đăng ký thành công.

Tôi có cần làm bài kiểm tra ngôn ngữ trước khi sử dụng SIRS không?

 • Kết quả kiểm tra ngôn ngữ có thể không bắt buộc đối với hạng mục bạn đã chọn. Tuy nhiên, nếu bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ, điều này có thể cải thiện điểm đăng ký của bạn.
 • Tham khảo Hướng dẫn Chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC (file PDF, 1MB đính kèm) để biết thêm thông tin.

Làm thế nào tôi biết điểm đăng ký của tôi?

 • Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ chấm điểm bạn dựa trên các yếu tố cho điểm áp dụng tại thời điểm đó và gửi email để xác nhận đăng ký của bạn.
 • Bạn có thể đăng nhập vào hồ sơ của mình trong BCPNP Online để xem điểm của bạn và kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lời mời được đảm bảo là gì?

 • Nếu bạn đáp ứng hoặc vượt quá số điểm đăng ký trong hướng dẫn Chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC (file PDF, 1MB đính kèm), bạn đảm bảo nhận được lời mời đăng ký trong lần rút thăm tiếp theo cho hạng mục của mình.
 • Chúng tôi cũng có thể đưa ra lời mời đăng ký cho những điểm thấp hơn mức tối thiểu này.
 • Chúng tôi sẽ đăng số điểm tối thiểu và ngày cho mỗi lần rút thăm trên trang web BC PNP.
 • Tần suất của lời mời dựa trên phân bổ đề cử hàng năm và năng lực của chương trình để đảm bảo xử lý các đơn kịp thời.
 • Số điểm để nhận được lời mời đảm bảo có thể thay đổi.

Tôi đã có đơn đăng ký (application) với BC PNP. Tôi có thể ghi danh (register) không?

 • Câu trả lời là “không” nhé các bạn. Bạn chỉ có thể có một đơn đăng ký hoặc đơn ghi danh tại một thời điểm.

Tôi nhận được lời mời đăng ký nhưng đã không gửi đơn trong vòng 30 ngày. Tôi vẫn có thể đăng ký chứ?

 • Nếu bạn không nộp đơn đầy đủ trong vòng 30 ngày, đồng nghĩa đăng ký và lời mời của bạn sẽ bị hủy.
 • Hồ sơ BCPNP trực tuyến của bạn sẽ vẫn còn và bạn có thể gửi đăng ký mới bất cứ lúc nào bằng hồ sơ hiện tại của mình.

Khi nào bạn sẽ thực hiện lần bốc thăm tiếp theo?

 • Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm các thông tin về ngày rút thăm, số lượng lời mời được ban hành và điểm tối thiểu cần đạt được.

Tôi đã đăng ký, làm cách nào để thay đổi thông tin của tôi?

 • Khi bạn gửi đăng ký của mình, nó sẽ bị khóa. Để thực hiện thay đổi, hãy đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện tại của bạn và sử dụng nút ‘withdraw’ trên bảng điều khiển hồ sơ của bạn. Bạn có thể gửi đăng ký mới với thông tin đã được cập nhật.
 • Điều quan trọng là đảm bảo thông tin đăng ký của bạn được cập nhật. Chúng tôi không thể xử lý đơn của bạn nếu thông tin hiện tại khác với thông tin trong đơn đăng ký của bạn.
 • Bạn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của mình sau khi đăng ký, bằng cách đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện tại của bạn.
 • Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình bất cứ lúc nào, bằng cách đăng nhập vào BCPNP Online.

Tôi có thể thay đổi người đại diện của mình không?

 • Bạn có thể thay đổi người đại diện của mình nhé.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thay đổi đại diện của bạn tại đây.

tin tức định cư CanadaTôi đã đăng ký BC PNP, tôi có được cấp thư hỗ trợ giấy phép làm việc hay không?

 • Câu trả lời là “Không”. Chúng tôi có thể cấp thư hỗ trợ giấy phép lao động cho người được đề cử nếu TẤT CẢ những điều sau đây được đáp ứng:
  • Bạn đã được đề cử bởi BC PNP.
  • Bạn đã nộp đơn xin thường trú tại IRCC trong vòng sáu tháng kể từ khi được đề cử.
  • Bạn tiếp tục đáp ứng các điều kiện đề cử.
  • Giấy phép làm việc hiện tại của bạn hết hạn trong vòng 120 ngày.
  • Tìm hiểu thêm về yêu cầu thư hỗ trợ làm việc sau khi đề cử tại đây
 • Để biết thêm thông tin về cách lấy giấy phép lao động, vui lòng xem lại Hướng dẫn Chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC (file PDF, 1MB đính kèm).

Các câu hỏi về đơn đăng ký

Chi phí để đăng ký là bao nhiêu?

 • Có một khoản phí xử lý là $ 700 để đăng ký cho luồng Express Entry của BC PNP.

Luồng Express Entry BC hoạt động như thế nào?

 • Xem thông tin chi tiết về quy trình Express Entry BC tại đây.
 • Để được trợ giúp với việc ghi danh và đăng ký trực tuyến, vui lòng tham khảo hướng dẫn Chương trình BCPNP diện tay nghề và Express Entry BC (file PDF, 1MB đính kèm).

Đơn đăng ký BC Express Entry của tôi đã bị IRCC từ chối. Thay vào đó, nó có thể được xem xét dưới luồng Di trú Kỹ năng không?

 • Câu trả lời là “Không”. Những người nộp đơn theo luồng BC Entry Express bị IRCC từ chối có thể gửi đăng ký mới hoặc đơn đăng ký theo luồng nhập cư diện tay nghề.
 • Bạn có thể gửi đăng ký mới cho BC PNP bất cứ lúc nào nếu bạn đáp ứng các yêu cầu cho hạng mục bạn đã chọn.

Tôi đã được đề cử dưới luồng nhập cư theo diện tay nghề. Tôi có thể nộp đơn xin thường trú thông qua hệ thống Express Entry của IRCC không?

 • Câu trả lời là “Không”. Chúng tôi không thể chuyển đổi một đề cử nhập cư theo diện tay nghề thành một đề cử BC Express Entry.

Điều gì xảy ra nếu có sự thay đổi trong công việc của tôi sau khi tôi được đề cử?

 • Sau khi bạn được đề cử thường trú bởi BC PNP, cả bạn và chủ lao động của bạn phải thông báo cho BC PNP về bất kỳ thay đổi việc làm nào. Điều này bao gồm việc thăng chức, sa thải, chấm dứt hoặc một công việc mới tiềm năng với một chủ lao động mới.
 • Vui lòng truy cập hỗ trợ sau đề cử qua My dashboard trên BCPNP Online. Bạn sẽ cần gửi email tới địa chỉ PNPPostNom@gov.bc.ca nếu bạn được đề cử với đơn đăng ký trên giấy (nộp trước tháng 7 năm 2015).
 • Xin lưu ý việc không thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi tình trạng việc làm của bạn có thể dẫn đến việc rút đơn đề cử của bạn. Nó cũng có thể dẫn đến các câu hỏi từ IRCC khi họ xử lý đơn của bạn.
 • Kể từ tháng 10 năm 2017, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu sau khi đề cử trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp. Điều này có thể thay đổi dựa trên khối lượng yêu cầu nhận được và khả năng xử lý của chúng tôi.
 • Một trong những điều kiện trong đề cử của bạn đó là bạn phải có trách nhiệm duy trì tình trạng pháp lý ở Canada. Nếu trạng thái của bạn đã hết hạn, bạn phải chứng minh rằng bạn đã gửi đơn xin khôi phục trạng thái trong thời hạn đủ điều kiện 90 ngày.
 • Đối với các yêu cầu bị giới hạn thời gian, chúng tôi khuyến khích bạn gửi yêu cầu sớm để chúng tôi có đủ thời gian xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *