Tỉnh bang British Columbia phát hành 46 lời mời trong chương trình thí điểm công nghệ và doanh nhân

British Columbia đã mời 46 ứng cử viên nhập cư để nộp đơn xin đề cử thường trú cấp tỉnh vào ngày 28 tháng 7.

Chương trình thí điểm công nghệ cấp tỉnh của British Columbia (BC PNP) đã chọn ra 34 ứng cử viên trong các hạng mục Nhập cảnh kỹ năng và Nhập cảnh kỹ năng.
Các ứng cử viên được chọn là từ Công nhân lành nghề hoặc các hạng mục phụ Tốt nghiệp Quốc tế và được yêu cầu phải có điểm tối thiểu cấp tỉnh là 80.
BC PNP Tech Pilot là một lộ trình nhập cư nhanh chóng cho các nhân viên công nghệ có nhu cầu và sinh viên quốc tế. Nó hoạt động thông qua các dòng nhập cư tỉnh hiện có của B.C.
Để được coi là đủ điều kiện cho chương trình này, ứng viên cần phải có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng trong một trong những nghề nghiệp đủ điều kiện của Tech Pilot
Liên hệ Hotline: 0909 34 8899 để được tư vấn miễn phí.
 
Để đăng ký các hạng mục Nhập cảnh Kỹ năng hoặc Nhập cảnh Nhanh, các ứng viên trước tiên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến BC PNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS). Ứng viên được đánh giá và cấp điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và vị trí việc làm.
Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) của họ và được đảm bảo một cách hiệu quả Lời mời đăng ký (ITA) trong kỳ rút thăm Express Express trong tương lai.
BC PNP cũng đã ban hành 12 ITA trong một trận hòa cho luồng Di dân doanh nhân của mình. Yêu cầu điểm tối thiểu cho trận hòa này là từ 123 đến 125, tùy thuộc vào loại.
Luồng nhập cư dành cho doanh nhân dành cho những doanh nhân có kinh nghiệm đang tìm đường đến thường trú tại Canada và những người có thể tự thành lập tại B.C. và đầu tư và vận hành một doanh nghiệp có khả năng thương mại có thể mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế tỉnh.
Theo luồng này, các ứng viên được đánh giá dựa trên các yếu tố như kinh doanh và / hoặc kinh nghiệm làm việc, giá trị ròng cá nhân, khả năng thích ứng và đề xuất kinh doanh của họ.
 
Liên hệ Hotline: 0909348899 để được tư vấn chi tiết về các Chương trình định cư Canada theo diện tay nghề. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và gia đình đến khi hoàn thành ước mơ tại Canada, với đội ngũ nhân viên dày kinh nghiệm Ally tự tin bạn không còn có giấc mơ Định cư Canada nửa mà hoàn toàn sẽ là sự thật.
Ally – To The World With You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *