6 Yếu Tố Lựa Chọn Cho Chương Trình Định Cư CANADA Diện Tay Nghề Lao Động Cấp Cao Liên Bang (Express Entry)

Chính phủ sử dụng điểm dựa vào các yếu tố lựa chọn để đánh giá điều kiện của bạn cho chương trình định cư CANADA diện tay nghề lao động cấp cao Liên bang.
Họ sẽ đánh giá các yếu tố lựa chọn của bạn và ấn định tổng điểm của bạn trên thang điểm 100.
Nếu bạn đạt 67 điểm trở lên, bạn có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình
Nếu bạn cũng đáp ứng các yêu cầu khác, bạn có thể gửi hồ sơ đến nhóm Express Entry. Một khi bạn đã vào được nhóm Express Entry, chúng tôi sẽ sử dụng một hệ thống khác để xếp hạng hồ sơ của bạn.
Nếu bạn đạt điểm thấp hơn 67 điểm, bạn chưa đủ điều kiện để tham gia chương trình. Bạn có thể kiếm được điểm cao hơn bằng cách làm những việc như:

 • Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn
 • Hoàn thành bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ khác
 • Nhận được lời mời làm việc đã được sắp xếp ở CANADA

Kỹ Năng Ngôn Ngữ (tối đa 28 điểm)

Việc có thể giao tiếp bằng 1 hoặc cả hai ngôn ngữ chính thức của CANADA là rất quan trọng. Biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai đều giúp bạn trong thị trường việc làm CANADA.
Bạn có thể đạt tới 28 điểm cho kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Bạn sẽ kiếm được điểm dựa vào khả năng của bạn trên các kỹ năng sau:

 • Viết
 • Đọc
 • Nghe
 • Nói

Kiểm Tra Ngôn Ngữ

Bạn phải làm một bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt để chứng minh trình độ ngôn ngữ của bạn.
Để đánh giá trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn, chúng tôi sử dụng:

 • Điểm chuẩn ngôn ngữ CANADA (CLB) cho tiếng Anh
 • Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) cho tiếng Pháp

Bạn phải đạt được mức độ tối thiểu là CLB 7 hoặc NCLC 7 cho 1 ngôn ngữ chính thức trong cả 4 kỹ năng. Để đạt được điểm cho ngôn ngữ chính thức thứ hai, bạn phải đáp ứng mức độ tối thiểu của CLB 5 hoặc NCLC 5 trong cả 4 kỹ năng.
Khi bạn làm bài kiểm tra ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng nó để xem bạn sẽ giành được chính xác bao nhiêu điểm cho phần yếu tố lựa chọn ngôn ngữ.
Tìm hiểu thêm về bài kiểm tra ngôn ngữ và cách thức kiểm tra tại đây.

Tính Điểm Ngôn Ngữ

Ngôn Ngữ Chính Thức Đầu Tiên (tối đa 24 điểm)

Hãy xem bảng dưới đây và tính điểm dựa vào cấp độ kỹ năng của bạn:

Điểm
Ngôn ngữ chính thức thứ nhất Nói Nghe Đọc Viết
CLB9 hoặc cao hơn 6 6 6 6
CLB8 5 5 5 5
CLB7 4 4 4 4
Thấp hơn CLB7 Không đủ điều kiện để đăng ký Không đủ điều kiện để đăng ký Không đủ điều kiện để đăng ký Không đủ điều kiện để đăng ký
Tính điểm ngôn ngữ của bạn

Ngôn ngữ chính thức thứ hai (tối đa 4 điểm)
Bạn chỉ có thể nhận được 4 điểm nếu bạn có số điểm ít nhất là CLB 5 cho cả 4 kỹ năng

Ngôn ngữ chính thức thứ hai Điểm
Ít nhất là CLB 5 cho cả 4 kỹ năng 4
CLB4 hoặc thấp hơn trong bất kỳ 1 kỹ năng 0

Giáo Dục (tối đa 25 điểm)

 • Nếu bạn đã đi học ở CANADA, bạn phải có chứng chỉ, bằng tốt nhiệp hoặc bằng cấp từ:
  • Trường cấp 3 của CANADA
  • Trường đại học, cao đẳng và nghề của CANADA
 • Nếu bạn có bằng nước ngoài, bạn phải có:
 • Chứng chỉ hoàn thành
 • Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessment (ECA)) cho mục đích nhập cư từ một tổ chức được chỉ định cho thấy rằng trình độ học vấn của bạn bằng với chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp của CANADA

Bạn phải đính kèm chứng chỉ CANADA hoặc chứng nhận nước ngoài và báo cáo Đánh giá bằng cấp giáo dục (ECA) khi bạn nộp đơn.

 • Xem thêm về cách đọc báo cáo của bạn và cách tính điểm cho phần giáo dục ở đây

Kinh Nghiệm Làm Việc (tối đa 15 điểm)

Bạn có thể nhận được điểm dựa vào số năm bạn đã làm công việc được trả lương toàn thời gian (ít nhất 30 giờ mỗi tuần hoặc một lượng thời gian tương đương khi bạn làm việc bán thời gian [15 giờ mỗi tuần trong 24 tháng]) với các công việc được phân loại kỹ năng loại 0, hoặc cấp độ kỹ năng A hoặc B theo Danh sách định cư tay nghề Canada (NOC).
Để có được điểm yếu tố lựa chọn, kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được tính nếu kinh nghiệm ấy bạn có được:

 • Ở Canada hoặc nước ngoài
 • Trong khi bạn đang học
 • Khi bạn tự làm chủ

Tìm Danh Sách Chương Trình Định Cư Tay Nghề CANADA (NOC)

NOC là một danh sách tất cả các ngành nghề trong thị trường lao động CANADA và được sử dụng để phân loại công việc trong nền kinh tế CANADA. Nó mô tả nhiệm vụ, kỹ năng, tài năng và đặc tính công việc cho các công việc khác nhau.
Bạn sẽ cần xác định “mã NOC” cho mỗi công việc mà bạn muốn đưa vào hồ sơ Express Entry của mình. Hãy tìm NOC của bạn để có thông tin phù hợp nhất với từng công việc trước đây của bạn.

Bạn Sẽ Cần Thông Tin Này Trong Tương Lai, Vì Vậy Hãy Nhớ Lưu Nó Nhé.

Nếu bản mô tả và danh sách các nhiệm vụ chính phù hợp với những gì bạn đã làm trong (các) công việc của mình, bạn có thể tính điểm kinh nghiệm này.
Hãy xem bảng dưới đây để xem số điểm bạn đạt được dựa trên số năm kinh nghiệm của bạn.

Kinh nghiệm Tối đa 15 điểm
1 năm 9
2-3 năm 11
4-5 năm 13
Từ 6 năm trở lên 15

 

Tuổi (tối đa 12 điểm)

Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên tuổi của bạn vào ngày chúng tôi nhận được đơn đăng ký của bạn.

Tuổi Điểm
Dưới 18 0
18-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
Từ 47 trở đi 0

Việc Làm Đã Được Sắp Xếp Ở CANADA (Arranged Employment) (tối đa 10 điểm)

Bạn có thể nhận được điểm nếu bạn có lời mời làm việc ít nhất 1 năm từ một nhà tuyển dụng Canada. Bạn phải nhận được lời mời làm việc trước khi bạn nộp đơn đến Canada với tư cách là một Công nhân lành nghề Liên bang.
Một lời mời làm việc hợp lệ cần phải:

 • Đối với công việc liên tục, được trả lương, toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ/ tuần) đó là:
  • Không theo thời vụ
  • Ít nhất 1 năm
 • Trong một nghề nghiệp được liệt kê là loại kỹ năng 0 hoặc kỹ năng cấp A hoặc B của NOC.

Bạn phải thuyết phục được rằng:

 • Bạn có thể làm công việc mà bạn được cung cấp
 • Bạn sẽ được cấp phép hoặc chứng nhận khi ở Canada (nếu nghề nghiệp được quy định ở Canada)

Để có được 10 điểm cho lời mời làm việc hợp lệ, bạn cũng phải đáp ứng được 1 trong những trường hợp sau:

Việc làm đã được sắp xếp ở CANADA

Trường hợp 1

Bạn hiện đang làm việc tại Canada theo giấy phép lao động và bạn đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động của bạn có giá trị ngay cả khi bạn nộp đơn và khi visa thường trú được cấp (hoặc bạn được phép làm việc ở Canada mà không cần giấy phép lao động khi visa của bạn được cấp).
 • Chúng tôi đã cấp giấy phép lao động của bạn dựa trên bản được chấp nhận cấp LMIA từ sở Việc làm và Phát triển xã hội Canada trong một nghề nghiệp được liệt kê theo loại kỹ năng 0 hoặc cấp độ kỹ năng A hoặc B của NOC.
 • Bạn làm việc cho một chủ lao động có tên trong giấy phép lao động của bạn.
 • Nhà tuyển dụng đó đã đưa ra một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên việc bạn được chấp nhận là một công nhân lành nghề.

Trường hợp 2

Bạn hiện đang làm việc tại Canada trong một công việc được miễn yêu cầu LMIA vì 1 trong những điều sau đây:

 • Một thỏa thuận quốc tế (như Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ)
 • Lợi ích đáng kể cho quyền lợi của Canada
 • Một thỏa thuận liên bang-tỉnh

Bạn cũng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • Giấy phép lao động của bạn có giá trị ngay cả khi bạn nộp đơn và khi visa thường trú được cấp (hoặc bạn được phép làm việc ở Canada mà không cần giấy phép lao động khi visa của bạn được cấp).
 • Chủ lao động hiện tại của bạn đã đưa ra một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên việc bạn được chấp nhận là một công nhân lành nghề.
 • Bạn hiện đang làm việc cho nhà tuyển dụng được chỉ định trong giấy phép làm việc của bạn.
 • Bạn đã làm việc cho nhà tuyển dụng đó ít nhất 1 năm, liên tục toàn thời gian hoặc bán thời gian với khoảng thời gian tương đương.

Trường hợp 3

Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • Hiện tại bạn không có giấy phép lao động, hoặc bạn không có kế hoạch làm việc tại Canada trước khi bạn có được visa thường trú.
 • Chủ lao động đã có LMIA.
 • Nhà tuyển dụng đó đã cung cấp cho bạn một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên LMIA và trên việc bạn được coi như là một công nhân lành nghề.

Trường hợp 4

Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • Bạn có giấy phép làm việc hợp lệ hoặc được phép làm việc tại CANADA mà không cần giấy phép lao động.
 • Bạn hiện đang làm việc tại Canada trong một công việc được miễn LMIA, nhưng nó không theo thỏa thuận quốc tế, liên bang-tỉnh hoặc vì lợi ích đáng kể cho quyền lợi của Canada.
 • Một nhà tuyển dụng không phải là người bạn hiện đang làm việc:
  • Có LMIA
  • Đã cung cấp cho bạn một lời mời làm việc hợp lệ dựa trên LMIA và trên việc bạn được coi như là một công nhân lành nghề.

LMIA và Lời Mời Làm Việc Hợp Lệ

 • Bạn không thể nhận được một LMIA (chủ lao động của bạn phải làm điều này cho bạn).
 • Sở việc làm và Phát triển xã hội Canada sẽ chỉ xác nhận các lời mời làm việc hợp lệ cho các nghề nghiệp được liệt kê trong loại kỹ năng 0 hoặc cấp độ kỹ năng A hoặc B, của NOC.

Khả Năng Thích Ứng (tối đa 10 điểm)

Bạn và vợ/chồng hoặc bạn đời mà sẽ di cư cùng bạn đến Canada có thể kiếm được điểm cho phần khả năng thích ứng.
Bạn và vợ/chồng của bạn có thể kiếm được tối đa 10 điểm bằng cách kết hợp bất kỳ yếu tố nào ở bảng dưới đây. Những yếu tố này đánh giá mức độ bạn và vợ / chồng của bạn có khả năng định cư ở Canada.

Khả năng thích ứng Tối đa 10 điểm
Trình độ ngôn ngữ của vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn
Vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn có trình độ ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở cấp độ CLB 4 trở lên ở cả 4 kỹ năng (nói, nghe, đọc và viết).
Để có được những điểm này, bạn phải nộp cho vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn kết quả kiểm tra của bạn từ một cơ quan được phê duyệt khi bạn nộp đơn. Các bài kiểm tra ngôn ngữ có giá trị trong 2 năm sau ngày kết quả kiểm tra. Chúng phải có giá trị vào ngày bạn nộp đơn xin thường trú.
5
Việc học của bạn ở Canada
Bạn đã hoàn thành ít nhất 2 năm học toàn thời gian (trong một chương trình dài ít nhất 2 năm) tại một trường trung học hoặc sau trung học ở Canada.
Học toàn thời gian có nghĩa là ít nhất 15 giờ học mỗi tuần. Bạn phải ở trong tình trạng học tập tốt (như trường quy định) trong thời gian đó.
5
Việc học của vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn ở Canada
Vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn đã hoàn thành ít nhất 2 năm học toàn thời gian (trong một chương trình ít nhất 2 năm) tại một trường trung học hoặc sau trung học ở Canada.
Học toàn thời gian có nghĩa là ít nhất 15 giờ học mỗi tuần, và người vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn phải ở trong tình trạng học tập tốt (như trường quy định) trong thời gian đó.
5
Công việc trước đây của bạn ở Canada
Bạn đã làm ít nhất 1 năm làm việc toàn thời gian ở Canada:
1. Trong một công việc được liệt kê trong Loại kỹ năng 0 hoặc Cấp độ kỹ năng A hoặc B theo Danh sách định cư tay nghề Canada (NOC).
2. Giấy phép lao động hợp lệ, hoặc trong lúc được phép làm việc tại Canada.
10
Công việc trước đây của vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn ở Canada
Vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn đã làm ít nhất 1 năm toàn thời gian ở Canada theo giấy phép lao động hợp lệ hoặc trong khi được phép làm việc ở Canada.
5
Một công việc được sắp xếp ở Canada
Bạn sẽ giành được điểm khi bạn có 1 công việc được sắp xếp ở Canada (có lời mời lao động)
5
Người thân ở Canada
Bạn hoặc vợ/ chồng hoặc bạn đời của bạn, có người thân:
·         Sống ở Canada
·         18 tuổi trở lên
·         Là công dân Canada hoặc thường trú nhân
Người họ hàng này phải là:
·         Cha mẹ
·         Ông bà
·         Con cái
·         Cháu
·         Anh chị em của bạn hoặc vợ/ chồng của bạn (con của bố mẹ bạn hoặc bố mẹ vợ/ chồng của bạn)
·         Chú/ dì của bạn hoặc vợ/ chồng bạn (theo huyết thống hoặc hôn nhân)
·         Cháu gái/ cháu trai của bạn hoặc vợ/ chồng bạn (cháu của bố mẹ bạn hoặc bố mẹ vợ/ chồng)
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *