Canada đang dần phục hồi kinh tế: Có nhiều việc làm hơn cho người nhập cư trong tháng 9/2020

Thống kê nhanh về lực lượng lao động Canada vào tháng 9/2020 cho thấy tỷ lệ việc làm của người nhập cư tiếp tục tăng và tỷ lệ thất nghiệp ở Canada tương đương với Mỹ. Số lượng người nhập cư có việc làm ở Canada đã tăng lên và tháng 9/2020 cũng chứng kiến…

British Columbia mời 417 ứng viên nộp đơn xin Đề cử Tỉnh bang ngày 14/10/2020

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã cấp tổng cộng 417 lời mời thông qua các  Danh mục Skills Immigration (SI, Nhập cư kỹ năng) và Express Entry BC (EEBC) cụ thể là Skilled Worker, International Graduate, Entry Level và Semi-Skilled. Điểm tối thiểu cho đợt bốc thăm này khác nhau…