Định cư Canada diện doanh nhân là chương trình dành riêng cho các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý cấp cao tại một công ty nào đó ở Việt Nam đang có kế hoạch kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp kinh doanh tại Canada. Các chương trình định cư diện doanh nhân ALLY đang thực hiện gồm 02 loại chính: